X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1691
Przesłano:

Scenariusz zajęć w klasie II na temat bezpiecznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej "Przyjazna energia"

Cele ogólne:
- uświadomienie uczniom potrzeby racjonalnego korzystania z urządzeń elektrycznych w życiu codziennym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
wdrażanie uczniów do oszczędzania elektryczności.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozumie, że technika zmienia życie ludzi,
- zna i respektuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych,
- wypowiada się pełnymi zdaniami na określony temat,
- umie współdziałać w zespole,
- dokonuje samooceny.

Założone efekty:
w zakresie wiedzy:
- podniesienie poziomu wiedzy na urządzeń elektrycznych stosowanych w codziennym życiu,
- podniesienie poziomu wiedzy na temat racjonalnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
w zakresie umiejętności:
- wzrost bezpieczeństwa w czasie użytkowania urządzeń elektrycznych,
w zakresie postaw ucznia:
- wyrabianie prawidłowych nawyków podczas obsługi urządzeń elektrycznych,
- wyrabianie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych,
- zwiększenie zaangażowania w racjonalne użytkowanie energii elektrycznej.

Forma pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Metody i techniki pracy:
- podające: rozmowa kierowana, wyjaśnienie;
- poszukujące: metoda sytuacyjna (scenki);
- operatywne: praktycznego działania, ćwiczenia;
- gra dydaktyczna“prawda - fałsz”.

Czas trwania: 45 minut

Środki dydaktyczne- wiersz „Król i jego elektryczni słudzy”, papierowe lizaki z napisami – czystość i porządek, przyrządzanie i przechowywanie, zabawa, nauka, kaseta z dźwiękami urządzeń elektrycznych, ilustracje urządzeń elektrycznych, odkurzacz z instrukcją obsługi, 3 arkusze szarego papieru, zestaw kart związanych tematycznie z grą “Prawda – fałsz”, plansze:“Karty”, “Prawda”, “Fałsz”, “Nie Wiem”.

Pytania i ćwiczenia utrwalające: utrwaleniem i podsumowaniem lekcji jest gra „Prawda – fałsz”.

Materiały pomocnicze dla uczniów: papierowe lizaki, gra dydaktyczna „Prawda – fałsz”, karta pracy.

Uzupełniające źródło informacji dla nauczyciela:
- M. Krogulec – Sobowiec, M. Bednarska; Puzzle. Gra “Prawda – fałsz” w cyklu Szkoła Metod Aktywizujących ŚCN, Kielce 2003.
- „Jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej i urządzeń elektrycznych”; wydawnictwo oparte na materiałach Polskiego Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
- „Jak oszczędzać energię elektryczną?”; Wydział Marketingu ZEORK S.A.
- „Poradnik. Jak oszczędzać energię w domu?”; Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.


Przebieg zajęć:

Część wprowadzająca (7 – 10 min.)
1. Recytacja przez nauczyciela wiersza Danuty Graj pt: „Król i jego elektryczni słudzy”. (załącznik 1)
2. Rozmowa na temat znaczenia urządzeń technicznych w życiu codziennym.
Urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu.
3. Słuchanie z kasety dźwięków wydawanych przez różne urządzenia elektryczne (np. odkurzacz, suszarkę, radio, mikser). Uczeń, który jako pierwszy odgadł zagadkę wiesza na tablicy ilustrację urządzenia elektrycznego.

Część właściwa (20 – 25 min.)
4. Opracowanie i odczytanie zasad bezpieczeństwa koniecznych przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych (praca w zespołach 4- osobowych).
5. Obsługa i stosowanie odkurzacza. Czytanie instrukcji obsługi. Odkurzanie sali lekcyjnej pod kierunkiem nauczyciela.
6. Co do czego służy? - Nauczyciel wiesza na tablicy 3 arkusze szarego papieru z napisami: UTRZYMUJĄ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK, PRZECHOWYWUJĄ LUB POMAGAJĄ PRZYRZĄDZIĆ ŻYWNOŚĆ, SŁUŻĄ DO ROZRYWKI, ZABAWY, NAUKI, a następnie prezentuje kartki z napisanymi urządzeniami elektrycznymi. Uczniowie podnoszą do góry lizaki z napisami (czystość i porządek, przyrządzanie i przechowywanie, zabawa, nauka) przyporządkowując urządzenie do odpowiedniej grupy. Kartki z napisami nauczyciel umieszcza na szarym papierze. (załącznik 2)

Część podsumowująca (zakończenie) – (10 min.)
7. Gra “Prawda – fałsz” jako technika ewaluacji.
- przydział zespołom materiałów do gry (opis gry, plansze: “Karty”, “Prawda”, “Fałsz”, “Nie Wiem”, zestaw kart związanych tematycznie z grą (załącznik 3).
- po skończonej pracy liderzy z poszczególnych zespołów zamieniają się miejscami, sprawdzają poprawność wykonania zadania.
8. Ocena umiejętności uczniów:
- samoocena uczniów,
- ocena pracy uczniów na zajęciach.
9. Praca domowa.
- Narysuj fantastyczne urządzenie elektryczne i napisz instrukcję jego obsługi.
Załącznik 1

„Król i jego elektryczni słudzy” - Danuta Graj

W dzisiejszym świecie
jak król żyć mogę -

odkurzacz czyści
moją podłogę,
zmywarka myje
za mnie talerze,
pralka mi brudne
ubrania pierze,
toster mi grzanki
przypieka smacznie,
a na mój rozkaz
radio grać zacznie.

Lecz, gdy brak prądu
- przyznaję z bólem -
zaraz przestaję
być wielkim królem.


Załącznik 2

UTRZYMUJĄ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

ODKURZACZ
PRALKA
ZMYWARKA


PRZECHOWYWUJĄ LUB POMAGAJĄ PRZYRZĄDZIĆ ŻYWNOŚĆ

KUCHENKA MIKROFALOWA
EKSPRES DO KAWY
CZAJNIK
MŁYNEK
MIKSER
TOSTER
LODÓWKA
ZAMRAŻALKA
SOKOWIRÓWKA


SŁUŻĄ DO ROZRYWKI, ZABAWY, NAUKI
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
MAGNETOWID
RADIO
TELEWIZOR
KOMPUTER
MAGNETOFON

Załącznik 3
Karty należy położyć na polu oznaczonym “KARTY” odwrotną stroną. Uczestnicy kolejno losują po jednej karcie i odczytują zapisane na nich zdanie. Zespół decyduje, czy przeczytane zdanie jest “prawdą” czy “fałszem”, wówczas karta wędruje odpowiednio na pole “PRAWDA” lub “FAŁSZ”. Jeśli zespół w określonym czasie nie udzieli odpowiedzi odkłada kartę na pole “NIE WIEM”.

Przykładowe KARTY DO GRY

Marek będzie parzył herbatę w zamrażalce.
Ola wysuszy włosy suszarką.
Zenek musi zawiadomić rodziców, że wróci do domu nieco później, więc użyje telefonu.
Bartek ma wymiętą koszulę, więc użyje suszarki.
Beata powinna uprać bluzkę w pralce.
Karol ma ochotę na deser z bitej śmietany, więc użyje miksera.
Ania sprzątnie zaśmiecony dywan odkurzaczem.
W kuchence mikrofalowej Krzyś zaparzy mamie kawę. Tata Maćka wąsy zgoli maszynką do golenia.
Nie wolno zbliżać się do urządzeń i budynków z napisem: „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!”
Wolno puszczać latawce w pobliżu linii energetycznych.
Nie wolno zbliżać się do uszkodzonych, zerwanych, luźno zwisających przewodów elektrycznych.
Nie dotykaj uszkodzonych kabli i wtyczek.
Należy oszczędzać energię elektryczną i racjonalnie z niej korzystać.
Do gniazdka nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów czy drutów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.