X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16886
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ostrzeganie i alarmowanie - scenariusz lekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa

Scenariusz lekcji na temat:
Ostrzeganie i alarmowanie

Edukacja dla Bezpieczeństwa


Scenariusz lekcji

1. Temat lekcji: Ostrzeganie i alarmowanie

2. Odniesienie do podstawy programowej:

•Umiejętności kluczowe. Uczeń:
-rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po usłyszeniu alarmu;
-wskazuje drogi ewakuacyjne w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych;
-potrafi ewakuować się z budynku w trybie alarmowym.
•Wymagania ogólne: uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i obrony cywilnej

3.Zagadnienia:

19.1 Rodzaje alarmów i zasady postępowania po ich usłyszeniu
19.2 Zasady postępowania po usłyszeniu alarmu w szkole
19.3 Drogi ewakuacji z budynku szkolnego

4. Cele lekcji ( nauczyciel podczas lekcji powinien):

•Zapoznać uczniów z rodzajami i sposobami alarmowania
•Wskazać zasady zachowania po usłyszeniu sygnału alarmowego
•Uświadomić młodzieży konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa
•Rozwijać umiejętność rozpoznawania sygnałów alarmowych, barw i znaków bezpieczeństwa
•Kształcić umiejętności zachowania dzieci i młodzieży po usłyszeniu sygnału alarmowego w szkole

5. Formy i metody pracy:
- mapa pojęć
- dyskusja
- praca zespołowa
- prezentacja efektów pracy zespołowej
- pogadanka

6. Środki dydaktyczne
- podręcznik wyd. WSiP, materiały zgromadzone przez uczniów w ramach zadania domowego, płyta CD- ROM wydawnictwa WSiP, karty pracy, foliogramy,

7. Czas realizacji – 1 godzina lekcyjna


Przebieg zajęć

Uwagi ogólne.

Uczniowie na lekcji poprzedzającej dany temat otrzymują zadanie, aby zbadali jakie rodzaje
zabezpieczeń przeciwpożarowych występują w szkole. Gdzie się one znajdują, jaki jest ich stan. Mają zapoznać się z oznakowaniem dróg i wyjść ewakuacyjnych w szkole, dowiedzieć się gdzie znajdują się plany ewakuacji budynku i czy są aktualne, jaki sygnał w szkole oznacza polecenie rozpoczęcia ewakuacji, a także gdzie lub u kogo znajdują się klucze od wyjść ewakuacyjnych oraz jakie są zasady ewakuacji osób przebywających w budynku szkolnym.

Faza wstępna.

1. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy. Każda z grup metodą mapy pojęć wypisuje skojarzenia związane z pojęciami: „uprzedzanie”, „ostrzeganie” i „alarmowanie”.
2. Zespoły prezentują swoje prace.
3. Nauczyciel jest obserwatorem i moderatorem, w razie konieczności udziela wyjaśnień.

Faza realizacji.

1.Nauczyciel omawia i odtwarza kolejno sygnały alarmowe z płyty dołączonej do poradnika WSiP.
2. Uczniowie otrzymują karty pracy- pracują w grupach już utworzonych.
Podczas pracy w grupach wykorzystują materiały przygotowane w ramach zadania.
3. Uczniowie prezentują swoje wnioski na forum klasy.
4. Po prezentacji następuje dyskusja na temat sposobów zachowania po ogłoszeniu alarmu pożarowego oraz bombowego i terrorystycznego.
5. Nauczyciel podsumowuje dyskusję.

Faza podsumowująca.

1. Nauczyciel w celu utrwalenia wiedzy uczniów, podsumowuje zdobytą wiedzę. Prosi aby uczniowie jeszcze raz spojrzeli na sposoby ogłaszania alarmów i komunikatów , sygnały wizualne oraz znaki ewakuacyjne.

Praca domowa.

Zaplanuj ewakuację z budynku mieszkalnego na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.
Co należy wziąć pod uwagę planując ewakuację?
Jakie są podstawowe zasady postępowania?
Cel: uświadomienie znaczenia nabytej na lekcji wiedzy.

8. Literatura
Edukacja dla bezpieczeństwa – poradnik B. Breitkopf wyd. WSiP
Edukacja dla bezpieczeństwa – podręcznik B. Breitkopf, D. Czyżow wyd. WSiP
Żyję i działam bezpiecznie – podręcznik J. Słoma, G. Zając wyd. Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa – podręcznik dla gimnazjum H. Śnieżek wyd. Żak

9. Adresy
www.ock.gov.pl
www.us.edu.pl/uniwersytet/obrona/alarmy.php
www. wikipedia.org. pl
Załączniki pobrane ze stron:
www.alfabhp.poznan.pl
mediahq.pl/wizaz/tabela_ewakuacja1.jpg
www.belchatow.pl
Prezentacja multimedialna: „Ostrzeganie i alarmowanie” mjr dr Mariusz Cieśla


Karta pracy

Temat: Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

Klasa.............

Skład zespołu nr...........

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapoznajcie się z materiałami zgromadzonymi w ramach zadania domowego oraz przeczytajcie uważnie tekst z podręcznika, poświęcony alarmowaniu ludności o zagrożeniach i ostrzeganiu str. 122

1.Pracę rozpocznijcie od dyskusji nt. zabezpieczeń przeciwpożarowych w szkole (gdzie się znajdują, jakie są i jaki jest ich stan, co należałoby zmienić). Jakie jest oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych w szkole, gdzie znajdują się plany ewakuacji budynku i czy są aktualne oraz u kogo lub gdzie znajdują się klucze od wyjść zapasowych, jaki jest sygnał alarmowy i czy zauważyliście jakieś braki.
Zróbcie krótkie notatki.
2.Oceńcie pozytywne i negatywne strony zabezpieczeń. Napiszcie wnioski.
3.Dokonajcie analizy problemu i przedstawcie wnioski na forum klasy.
4.Przygotujcie się do dyskusji na temat zasad postępowania po ogłoszeniu alarmu pożarowego oraz alarmu bombowego i terrorystycznego w szkole (jakie należy podjąć działania, jakich zasad należy przestrzegać, jakie sygnały alarmowe są stosowane w szkole...).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.