X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16755
Dział: Gimnazjum

Konspekt lekcji przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa "Główne zadania obrony cywilnej i ochrony ludności"

KONSPEKT LEKCJI
EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA


TEMAT: Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej.

Klasa – III g
Ilość uczniów – 23
Prowadzący : Aneta Pietruszka – nauczyciel kontraktowy


CELE LEKCJI:
• Uczeń zna termin „Obrona Cywilna”, „Konwencja Genewska”
• Uczeń zapozna się z podstawowymi międzynarodowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie obrony cywilnej: Konwencja Genewska i protokoły dodatkowe.
• Uczeń zna główne cele i zadania obrony cywilnej kraju

TREŚCI NAUCZANIA
• PODSTAWOWE DOKUMENTY ONZ REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OC,
• PODSTAWY FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE,
• ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W KRAJU

Metody: wykład, burz mózgów, praca zespołowa nad problemem
Środki dydaktyczne: podręcznik, prezentacja komputerowa, rzutnik, komputer, kopie ustaw i rozporządzeń wykonawczych, papier, flamastry
Czas realizacji – 45 min.
Część wstępna 2 min

Przywitanie się, sprawdzenie obecności.
Podanie celów lekcji

Ochrona ludności- z czego wynika?
• Z jakiej potrzeby wynika ochrona ludności?.
• Co zrobiono aby zminimalizować straty wśród ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych?
UWAGI
Ochrona ludności – działania indywidualne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a także utrzymania sprzyjających warunków środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i psychologicznej poszkodowanym, osłony prawnej oraz ich przygotowania edukacyjnego i sprawnościowego do radzenia sobie w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich.

Część główna

Próba zdefiniowania pojęcia „obrona cywilna” przez uczniów.
• Odczytanie przez ucznia pełnej definicji ze slajdu.
• Przedstawienie międzynarodowego znaku OC
Przedstawienie pojęcia Konwencja.

Zapoznanie z międzynarodowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie OC :
1. Podział uczniów na VI grup, każda z grup losuje tekst źródłowy Konwencji genewskiej i protokołów dodatkowych.
Praca w zespołach
• I zespół : I Konwencja Genewska ; dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie.
• II zespół: II Konwencja genewska; dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu
• III zespół :III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców
• IV zespół: Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny
• V zespół: Protokoły dodatkowe I i II z 1977 r.
do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949
Rozwijają postanowienia konwencji genewskich. Wynika z nich zasada ograniczenia stron konfliktu w stosowaniu metod i środków szkodzenia nieprzyjacielowi.

Analiza źródła powszechnie obowiązującego prawa RP
• VI zespół: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej(Dz.U. Nr 4, poz. 16 z 1992 r. z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r.

Omówienie i prezentacja wyników prac zespołów.

Zapoznanie ze strukturami obrony cywilnej w Polsce Zapisanie definicji OC i konwencja w zeszycie

Część
końcowa
Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.
• Ewaluacja jednostki lekcyjnej.

Zadanie domowe.
Przygotowanie się na powtórzenie wiadomości z działu ochrona ludności.
Podsumujemy lekcję:
N: Wiem ,że obrona cywilna to?
N: Główne cele obrony cywilnej to?
N: W konwencjach genewskich znalazłem informacje dotyczące... (czego?)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.