X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16852
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Opinia funkcjonalna

OPINIA FUNKCJONALNA
Imię i nazwisko dziecka: .........................
Data urodzenia: ............................
1. Stan zdrowia dziecka:
X jest chłopcem sprawnym fizycznie, który chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Frekwencja wysoka.

2. Rozwój poznawczy:
X posiada bogaty zasób słownictwa i dobrą pamięć mechaniczną. Wypowiada się zdaniami, odpowiada na zadane pytania (wymowa prawidłowa). X bez problemu rozpoznaje swoje imię (wizytówka) i układa je z rozsypanki literowej. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 (dodaje i odejmuje). Dzieli wyrazy na sylaby. Lubi budować z klocków drewnianych – jego budowle są bardzo precyzyjne.

3. Rozwój społeczno – emocjonalny:
X jest chłopcem, który ma problem z podporządkowaniem się regułom i zasadom funkcjonującym w grupie przedszkolnej, często nie respektuje uwag dotyczących sposobu zachowania się w określonej sytuacji. Ciągle próbuje przekraczać granice, na ile może sobie pozwolić, na ile nauczyciel mu ulegnie (próba sił). Chłopiec chciałby być traktowany na innych prawach niż pozostałe dzieci. Negatywnym zachowaniem próbuje wymusić indywidualne traktowanie przez nauczyciela oraz skupienie jego uwagi wyłącznie na swojej osobie. Podczas pracy indywidualnej dziecko zawsze wykazuje zainteresowanie tematem (tym co będziemy robić) i efekty tej pracy są bardzo dobre. Natomiast podczas zajęć z całą grupą jego zainteresowanie tematem jest minimalne. Tak jak X buduje piękne budowle z klocków drewnianych, tak jego prace plastyczne są bardzo ubogie, dominuje w nich kolor czarny (X nieprawidłowo trzyma kredkę). Chłopiec często bywa agresywny wobec kolegów i koleżanek, jego ataki są bezpodstawne. Zdarza mu się niszczyć prace kolegów i koleżanek. Również prowadzący zajęcia dodatkowe (taekwondo, gimnastyka korekcyjna) skarżą się na jego zachowanie. Z moich obserwacji wynika, iż postępowanie rodziców względem dziecka nie zawsze jest konsekwentne. Działania rodziców są rozbieżne.
Zdaję sobie sprawę, że dziecko w sytuacji badawczej będzie się zupełnie inaczej zachowywało niż w zbiorowości przedszkolnej, dlatego też obawiam się, że problemy, które pojawiają się na co dzień w przedszkolu mogą nie wystąpić w relacji indywidualnej (badający – dziecko). Dlatego też dobrze byłoby, aby specjaliści przeprowadzili obserwację dziecka na tle grupy.


........................................ ........................................
Data i podpis wychowawcy Pieczęć placówki i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.