X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16721
Przesłano:

List z podróży Kapitana Garibaldiego. Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

Scenariusz lekcji przyrody
w klasie VI

Temat: List z podróży Kapitana Garibaldiego.

Treści programowe:
• Wybrane krajobrazy świata:
lądy i kontynenty
oceany;
• Podróże i odkrycia geograficzne.

Cele lekcji:
a) Wiadomości
Uczeń:
• wie, że Morze Śródziemne jest morzem zamkniętym;
• zna kontynenty, które oddziela Morze Śródziemne;
• zna nazwy basenów Morza Śródziemnego;
• zna największe półwyspy i wyspy Morza Śródziemnego;

b) Umiejętności
Uczeń:
• potrafi wskazać na mapie europejskie państwa leżące nad Morzem Śródziemnym;
• wskaże i określi położenie Morza Śródziemnego;
• scharakteryzuje cechy Morza Śródziemnego;
• dobiera odpowiednie rekwizyty do kraju śródziemnomorskiego;
c) Postawy
Uczeń:
• rozwija umiejętność kontroli;
• wykazuje się zaangażowaniem podczas pracy zespołowej;

Metody pracy: pogadanka, praca z mapą, praca z tekstem, „skrzynka odkryć”.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: fizyczna mapa świata, mapa polityczna Europy, atlasy geograficzne, kserokopie materiałów dla ucznia, pudło z rekwizytami – „ skrzynka odkryć”, tekst listu Kapitana Garibaldiego, karty pracy dla ucznia.


Przebieg zajęć

I Wprowadzenie.
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu poprzez przypomnienie strefy śródziemnomorskiej.
Przypomnienie jak dzielimy morza? Jakim typem morza jest Morze Śródziemne?

II Część zasadnicza.
1. Uczniowie w oparciu o mapę fizyczną świata określają położenie Morza Śródziemnego ( półkulę, kontynenty).
2. Uczniowie odczytują z mapy politycznej Europy państwa leżące nad Morzem Śródziemnym.
3. Podział uczniów na grupy. Jedna osoba z grupy wybiera jedną rzecz ze „skrzynki odkryć” i po wspólnym zastanowieniu w grupie odpowiada na zadane pytanie otrzymując 1 punkt za prawidłową odpowiedź.
4. Każda grupa wykonuje zadanie nr 1 z karty pracy, sprawdza prawidłowość wykonania zadania i przydziela odpowiednią ilość punktów.
5. Przypomnienie wiadomości dotyczących wysp, półwyspów i archipelagów.
6. Uczniowie zapoznają się w oparciu o mapę fizyczną Europy z nazwami półwyspów i wysp regionu śródziemnomorskiego a następnie wykonują zadanie nr 2 .
7. Cechy Morza Śródziemnego:
a) odczytanie listu kapitana Garibaldiego;
b) wykonanie w grupie zadania nr 3;

III Podsumowanie.
1. Śladami Kapitana Garibaldiego :
a) uczniowie wykonują zadanie nr 4;
b) po wykonaniu pracy uczniowie wskazują na mapie ściennej trasę podróży kapitana.
2. Wyróżnienie uczniów w grupie i postawienie ocen.

Praca domowa.
• Rozwiąż krzyżówkę.
• Dla chętnych: Przygotuj w domu folder reklamujący dowolnie wybrane miejsce znajdujące się nad Morzem Śródziemnym. W pracy możesz wykorzystać materiały z różnych gazet, informacje z przewodników turystycznych itp. Wykaż w pracy walory krajobrazowe i zabytkowe tych miejsc.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.