X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16710
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej - klasa V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY V SP

Założenia planu:
- powiązanie z programem wychowawczym szkoły
- uwzględnienie potrzeb klasy integracyjnej

Cele wychowawcze:
- przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz ustaleń dotyczących szkolnego systemu oceniania zachowania
- nabywanie umiejętności pracy w zespole
- rozwijanie umiejętności mówienia o sobie, prezentacji swojej osoby
- integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną klasę
- tworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy
- uwrażliwianie na potrzeby innych
- uczenie poszanowania drugiego człowieka, kształtowanie postaw życzliwości, tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia wobec kolegów i koleżanek
- podejmowanie prób samooceny
- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
- wskazanie umiejętności poszukiwań właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rówieśniczych
- kształtowanie umiejętności postawy asertywnej.

Tematyka godzin wychowawczych:

Wrzesień:
1. Zaczynamy nowy rok szkolny. Wspomnienia z wakacji.
2. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej - przypomnienie ustaleń zawartych w kontrakcie klasowym oraz praw i obowiązków ucznia.
3. Szkolny system oceniania zachowania.
4. Wybór samorządu klasowego – ustalenie zakresu jego obowiązków i planu pracy na nowy rok szkolny.

Październik :
1. Jestem uczniem klasy integracyjnej – zabawy integracyjne.
2. Bezpieczne zachowanie w szkole i poza szkołą. Próbna ewakuacja.
3. Czy dobrze znam swoją szkołę? – QUIZ. Omówienie wyników.
4. ,,Pod żółtym parasolem” – życiowy optymizm.

Listopad:
1. ,,Kolory moich uczuć” . Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.
2. W jakim kolorze widzę swoja szkołę?- przedstawienie wad i zalet szkoły widzianych oczami ucznia.
3. Jestem twórczy - szukam rozwiązań – zabawy i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie.
4. Jestem sobą mam własne zdanie – kilka słów o asertywności.

Grudzień:
1. Chcę powiedzieć ci coś miłego - z życzliwością na co dzień.
2. Grunt to dobre wychowanie – uczniowskie zasady savoir vivre´u.
3. Przygotowanie dekoracji świątecznej klasy.
4. Na czym polega istota Świąt Bożego Narodzenia? – pielęgnujemy tradycje świąteczne.

Styczeń:
1. Rozwiązujemy konflikty i radzimy sobie w trudnych sytuacjach.
2. Jak pokonać trudności szkolne?
3. Recepta na nudę, czyli jak spędzać wolny czas.
4. Czy nasza klasa zasługuje na medal? – podsumowanie pierwszego semestru, wystawienie ocen z zachowania.

Luty:
1. W poszukiwaniu prawdziwego przyjaciela.
2. Koleżeństwo, a przyjaźń.
3. Potrafię się zrelaksować i poradzić sobie ze stresem.
4. Integracja w naszej klasie – jaka jest?

Marzec:
1. Agresji mówimy nie!
2. Poznajemy siebie, swoje potrzeby; dostrzegamy potrzeby innych.
3. Jesteśmy razem tu i teraz - wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu. Próbujemy je razem rozwiązywać.
4. Kilka słów o ekologii.

Kwiecień:
1. Problemy młodych nastolatków- tematy, które nas interesują.
2. Substancje i zachowania szkodliwe dla naszego młodego organizmu.
3. Umiejętność słuchania i rozmawiania, czyli jak komunikować się z innymi?
4. Wytrwałość jako podstawa w dążeniu do celu.

Maj:
1. Mój życiowy horoskop - zajęcia z elementami planowania oraz wyznaczania sobie celów w życiu.
2. Chcę poznać siebie – moje zalety i wady.
3. Moje miejsce wśród rówieśników – budowanie pozytywnej samooceny.
4. Chcę czuć się pomocny – dostrzegamy problemy kolegów i służymy pomocą.

Czerwiec:
1. Każdy z nas jest dzieckiem – impreza klasowa.
2. Oceniamy swoje zachowanie – wystawienie ocen z zachowania.
3. Podsumowanie całorocznej pracy i realizacji zadań.
4. Nasze plany na wakacje. Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

Dodatkowo zajęcia z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym wg ich planu pracy na rok szkolny 2011/2012.

Tematyka godzin wychowawczych zostanie zrealizowana w oparciu o własne pomysły oraz literaturę:
1. Gruszka M., Janiak I., Prarat J., Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009
2. Bąk J., Wiewióra E., Między nami – scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2004

Imprezy klasowe( w zależności od pomysłów uczniów i rodziców oraz dobrych chęci z ich strony) oraz inne uroczystości:
1. Dzień Edukacji Regionalnej .
2. Dzień chłopca.
3. Andrzejki.
4. Klasowe mikołajki.
5. Wigilijka klasowa.
6. Zabawa karnawałowa.
7. Dzień kobiet .
8. Dzień Edukacji Ekologicznej.
9. Dzień Ziemi .
10. Śniadanie wielkanocne.
11. Dzień Dziecka.
12. Wycieczka klasowa.
13. Udział w apelach i uroczystościach przygotowanych przez inne klasy.
14. Przygotowanie apelu przez naszą klasę ( dyżur klasy - styczeń, luty).

Współpraca z rodzicami:
1. Zebrania, kontakty indywidualne, dni otwarte.
2. Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.
3. Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
4. Zeszyty korespondencji z rodzicami uczniów posiadającymi orzeczenia bądź opinie PPP.
5. Zapoznanie z planem wychowawczym klasy oraz z innymi dokumentami.

Zapoznałam (łem) się z planem wychowawczym klasy – podpisy Rodziców:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.