X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16702
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan pracy IV Drużyny Harcerskiej

Plan pracy
IV Drużyny Harcerskiej im. Fryderyka Chopina działającej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku roku szkolnym 2012/2013

Cel ogólny: kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny , społeczny, duchowy i fizyczny oparty na tworzeniu więzi międzyludzkich( &3 Statutu ZHP).
Cele szczegółowe:
•Propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu.
•Budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych.
•Zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
•Pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych.
•Kształtowanie postaw proekologicznych.
•Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
•Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
•Pogłębianie szacunku dla ludzi starszych.
•Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w drużynie i zastępie.
•Zdobywanie sprawności i stopni harcerskich.
Metoda harcerska:
Wspieranie samorozwoju harcerzy poprzez:
-doskonalenie i stymulowanie programu ZHP,
-Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie,
-uczenie poprzez aktywność przejawiającą się w różnych formach działania,
-pracę w niewielkich grupach.
Formy pracy:
-zbiórka, stopnie i sprawności,
-piosenka, pląs,
-ognisko, musztra,
-gawęda, rajd,
-działalność gospodarcza,
-gra terenowa, zwyczaje i obrzędy,
-zwiad, zadania przedzbiórkowe,
-bieg harcerski, system zastępowych,
-dyskusja.
Na zbiórkach harcerze będą mogli:
-czuć się bardziej potrzebnym innym ludziom i środowisku,
-sprawdzać swoje możliwości oraz zdobywać i ćwiczyć umiejętności praktyczne,
-rozwijać zainteresowania i zdolności,
-zwiedzać interesujące miejsca w swojej okolicy,
-wykazać się zaradnością i sumiennością,
-zdobywać kolejne sprawności wykonywać zadania na stopnie harcerskie,
-zżyć się ze swoimi kolegami i koleżankami.

Terminarz

Wrzesień
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Harcerski start- zbiórka organizacyjna( powołanie zastępów, zastępowych, Rady Drużyny).
-Nabór nowych członków do drużyny i chrzest nowo przyjętych harcerzy- ognisko.
-Sprzątanie świata- udział w akcji ogólnopolskiej.
-Rajd Złotego Liścia- udział w rajdzie.
-73 rocznica wybuchu II wojny światowej.

Październik
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Prawo harcerskie- zbiórka.
-Jesienne porządki- prace porządkowe w Miejscach Pamięci Narodowej.
-Święto Pieczonego Ziemniaka- wycieczka rowerowa; ognisko.
-Akcja ,,ZNICZ”- sprzedaż zniczy mieszkańcom wsi i okolic.
-Umundurowanie- kompletowanie umundurowania.
-Stopnie i sprawności harcerskie- zbiórka.

Listopad
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Pamiętamy o ofiarach II wojny światowej- odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej ( kwiaty ,wieńce, znicze).
-Zbieramy fundusze na potrzeby drużyny- dyskoteka harcerska.
-Andrzejki- przygotowanie wieczoru wróżb i czarów.
-Zasady musztry- musztra indywidualna.

Grudzień
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Ceremoniał harcerski- zasady i formy określające indywidualne i zespołowe zachowanie się harcerzy podczas uroczystości.
-Historia harcerstwa i skautingu.
-Symbolika harcerska i skautowa- lilijka, krzyż harcerski.
-Pomocna dłoń- zwiad, pomoc starszym.
-Harcerski opłatek- zbiórka obrzędowa; wizyty z opłatkiem.
-Betlejemskie Światełko Pokoju- przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju do szkoły i dla społeczeństwa wsi.

Styczeń
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-WOŚP Jurka Owsiaka- powołanie na terenie szkoły Sztabu WOŚP i sprzedaż serduszek.
-Samarytanka-ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.
-Harcerski styl- zasady harcerskiego zachowania się.
-Nieobozowa akcja zimowa- zabawy sportowe, gry świetlicowe.

Luty
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Dzień Myśli Braterskiej
Leśna stołówka-dokarmianie zwierząt.
-Prawo Harcerskie- czy je znam i rozumiem?

Marzec
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Znaki patrolowe- bieg terenowy.
-Samarytanka-ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.
-Regulamin mundurowy ZHP- przegląd mundurowy.

Kwiecień
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej- udział w festiwalu.
-To nasi przyjaciele- spotkanie z zuchami przy ognisku.
-Terenoznawstwo- wyznaczanie stron świata przy pomocy kompasu, busoli; wykorzystanie słońca , zegarka, księżyca, orientowanie mapy.
-Łączność- poznanie różnych sposobów porozumiewania się; szyfry.

Maj
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Rajd Zielonego Liścia- udział w rajdzie.
-Znam Prawo Harcerskie- bieg patrolowy.
-Oceniamy odległości- mierzenie odległości, szerokości rzeki, wysokości drzewa.
-3 Maja- historia znana i nieznana- wykonanie gazetki szkolnej.

Czerwiec
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
-Samarytanka-ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.
-Przyrzeczenie harcerskie- podsumowanie pracy drużyny- ognisko.
W ciągu całego roku szkolnego:
-Aktualizacja gazetki tematycznej.
-Udział w imprezach organizowanych przez KH oraz innych imprezach środowiskowych i uroczystościach.
-Opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej.

Drużynowa
Beata Hajduk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.