X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16699
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Średniowieczne wzory postaw wobec życia. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum
Temat: Średniowieczne wzory postaw wobec życia.
Cel główny: poznanie średniowiecznych wzorów postaw wobec życia, czytanie ze zrozumieniem.
Cele szczegółowe
Po zakończonej lekcji uczeń potrafi:
- wymienić charakterystyczne cechy średniowiecznych wzorów postaw wobec życia( wzór ascety, króla ,czyli władcy, rycerza),
- wskazać najważniejsze elementy kultury średniowiecznej oraz określić światopogląd średniowiecza,
- wyjaśnić sens terminów: asceta, asceza,
-rozróżniać rodzaje literackie oraz gatunki epickie,
- określić typ narracji,
- wyciągać wnioski i dokonywać oceny na podstawie znajomości treści utworu literackiego,
- określić cechy legendy- wyróżniać elementy fantastyczne i realistyczne w utworze .

Tok lekcji

I.Faza wprowadzająca
1.Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie bliższe poznanie średniowiecznych wzorów postaw wobec życia , czyli wzorców osobowych popularnych w średniowieczu., jakimi byli asceta , władca i rycerz. Poznamy również podstawowe elementy kultury średniowiecznej oraz określimy światopogląd średniowiecza. W związku z tym zapiszmy temat lekcji: Średniowieczne wzory postaw wobec życia.Jak pamiętacie , niedawno powtarzaliśmy wiadomości dotyczące dwóch najważniejszych dzieł epoki starożytności( uczniowie powinni wskazać, że chodzi o Biblię i Mitologię). Dzisiaj odbędziemy dalszą podróż w czasie, podróż w wieki średnie, od którego to wyrażenia pochodzi nazwa średniowiecze. W ramach pracy domowej mieliście przygotować notatkę dotyczącą właśnie średniowiecza.
2. Uczniowie odczytują swoje notatki( ocena).

II.Faza właściwa
1. Dokonajmy teraz analizy map mentalnych , które znajdują się na waszych ławkach( omówienie światopoglądu średniowiecza- teocentryzmu).
2. Wyjaśniamy terminy: asceza, asceta( odczytanie informacji ze słownika terminów literackich zawartego w podręczniku Anity Gis ,, Zrozumieć słowo”- str.265.
3. Owe średniowieczne wzory postaw wobec życia odnajdziecie za chwilę w dwóch tekstach literackich. Jednym z nich jest średniowieczna ,,Legenda o św. Aleksym”, drugim fragm. ,,Kroniki” Galla Anonima, mówiący o bitwie pod Grunwaldem, ukazujący polskiego władcę, polskie rycerstwo. Za chwilę usiądziecie w pięciu grupach. Każda grupa na podstawie otrzymanego tekstu dokona charakterystyki średniowiecznej postawy wobec życia , jaką w tym tekście odnajdzie wraz z przykładami postępowania postaci , tworząc na otrzymanym arkuszu mapę mentalną. Następnie zaprezentujecie wyniki swojej pracy, przedstawiając wyciągnięte wnioski dokonując oceny. Na wykonanie zadań macie 15 min. czasu.
Zadania dla grup:
Grupa I, IV- Określcie rodzaj i gatunek literacki fragm. ,,Kroniki” Galla Anonima.
-Podajcie charakterystyczne cechy wzoru osobowościowego, jakim był władca- król.
Grupa II- Określcie rodzaj i gatunek literacki,, Legendy o Świętym Aleksym”.
- Wskażcie cechy legendy.
- Podajcie charakterystyczne cechy świętego- ascety na przykładzie św. Aleksego.
Grupa III- Wskażcie cechy legendy, jakie można odnaleźć w ,, Legendzie o św. Aleksym”.
- Podajcie cechy, jakimi wyróżniał się asceta ( święty)na przykładzie św. Aleksego.
Grupa V- Na podstawie fragm. ,,Kroniki” Galla Anonima wskażcie charakterystyczne cechy rycerza średniowiecznego. Możecie odwołać się do utworów poznanych w klasie I - ,, Krzyżaków” H. Sienkiewicza i ,,Pieśni o Rolandzie”.
4. Grupy dokonują analizy swojej pracy( ocena).

III. Podsumowanie
N.: Jakie średniowieczne wzory postaw wobec życia poznaliście na dzisiejszej lekcji?
Uczniowie przedstawiają swoje odpowiedzi, wykorzystując wiedzę przyswojoną na lekcji.
Praca domowa
Zestaw w tabeli cechy władcy, rycerza, świętego.

Autor:
polonistka Beata Hajduk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.