X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16616
Dział: Gimnazjum

Słowotwórstwo - sprawdzian dla klasy I gimnazjum

Słowotwórstwo – sprawdzian

Imię i nazwisko........................................

1. Przeanalizuj słowotwórczo:

Parafraza słowotwórcza Wyraz podstawowy Formant Oboczności
zjechać
koparka
bucik
konny
kwietnik

2. Znajdź formanty. Jaki to typ wyrazów złożonych?

samochód
Wyrwidąb

3. W formie schematu zbuduj rodzinę wyrazów. Zaznacz rdzeń.
przyuczony, nauczycielski, uczennica, nauczyciel, przyuczyć, nauczyć, uczeń, nauczycielka, uczyć

4. Przyporządkuj przykłady nazwom skrótowców.
PKO, ZURT, USA, PAN, ONZ, PZKosz, Cepelia, Cefarm, WOPR, Pafawag

a) literowce
b) głoskowce
c) sylabowce
d) mieszane

5. Dopisz skróty wyrazów:
obywatel.................
profesor.........................
ciąg dalszy nastąpi................
doktor...................
metr......................
między innymi....................

6. Z podanego zdania wypisz 4 wyrazy pochodne (w M. lub bezokoliczniku). Dopisz wyraz podstawowy, zaznacz formant i nazwij typ formantu.
Na prośbę nauczycielki najszybszy narysował podręczną zmywarkę.

.................................. ................................ .................
.................................. ................................ .................
.................................. ................................ .................
.................................. ................................ .................

7. Znajdź rdzeń w rodzinie czasownika: związać.
........................................
........................................

8. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe. Wypisz oboczności.
........................... - ogrodnik
........................... - biegacz
........................... - bielić

9. Utwórz przymiotniki pochodne od wyrażeń przyimkowych:
Nad Odrą - ....................................
Za Bugiem - ...................................
Przed wieczorem - ..............................

10. Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki z formantem zerowym:
Siadać - .....................
Rzucać - .....................
Przebiegać - .................

11. Jak nazywają się podane wyrazy złożone: dobranoc, Rzeczpospolita, Białystok
........................................

12. Zapisz w odpowiedni sposób:
W meczu piłkarskim Polonez uległ (AZS)...........................
W (PAN).................... działa wiele instytutów naukowych.

13. Wpisz wyrazy tak, by powstał właściwy szereg:
Grać - ..................... - nagranie
Surowy - ......................... – suróweczka
Stół - ......................... – stolarski
Ziemia - .......................... – ziemniaczany

14. Zapisz wymiany głosek.

Skoczyć – skok............................
Pomyśleć – pomysł.........................
Wymierzyć – wymiar...........................

15. Za pomocą przyrostków utwórz wyrazy pochodne:

Sałata - ........................
Jabłko - ..............................
Głupi - .........................
Marzyć - ...........................

16. Wpisz odpowiednie wyrazy pochodne, oddziel formant od podstawy.

Dąb - .......................... ą:ę
Okruch - .............................. ch:sz
Krąg - ......................... g:ż
Stół - ............................ó:o, ł:l
Len - ..........................e:Ø, n:ń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.