X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16549
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji wychowanka internatu

ARKUSZ OBSERWACJI WYCHOWANKA

INFORMACJE OGÓLNE

1.Imię i nazwisko ........................................
data przyjęcia do internatu ........................................
2.Data i miejsce urodzenia ........................................
3.Adres:miejscowość ............................... kod................. ul.................................
4. Szkoła ........................................ im. .......................................
klasa................. profil.............................. wych.klasy........................................
5.Dane o rodzicach:
Matka: imię i nazwisko ........................................ tel ...............................
Zawód wykonywany, miejsce pracy ........................................
........................................

Ojciec: imię i nazwisko ........................................ tel.................................
Zawód wykonywany, miejsce pracy ........................................
........................................


Rodzeństwo:
Imię.............rocznik............usamodzielniony tak/nie – miejsce pracy/szkoła.................
........................................

6.Zdrowie (przebyte choroby, wypadki, aktualny stan zdrowia)....................................
........................................

7. Sytuacja rodzinna........................................
........................................


OBSERWACJA WYCHOWANKA rok szkolny .................. klasa......................

1.Nauka własna:
Średnia: I sem................................ocena z zachowania...................................
Średnia: II sem...............................ocena z zachowania...................................
a)stosunek do nauki, sposoby uczenia się, osiągnięcia (udział w konkursach, olimpiadach itp.) b)działania wychowawcy, efekty działań:
I sem........................................
........................................

II sem........................................
........................................

2. Obowiązki wychowanka:
- przestrzeganie rozkładu dnia, regulaminu nauki własnej i ciszy nocnej -..........................
........................................

- prace społeczne - ........................................
........................................

- pełnienie dyżurów - ........................................
........................................

- higiena osobista, utrzymywanie czystości w pokojach - ........................................

-inne -........................................
........................................
3. Uspołecznienie i kultura osobista (m.in. stosunek do kolegów, wychowawców, pracowników internatu; kultura języka, kultura zachowania się w grupie i w stołówce)
........................................

4.Zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego:
- przynależność do sekcji ZSI: tak/nie, jakich:........................................
........................................
- przynależność do kół zainteresowań, zespołów: tak/nie, jakich:....................................

- inne - ........................................
........................................
5. Uwagi o wychowanku:
* pozytywne (działania wychowawcy, efekty działań) –
-opis sytuacji........................................
........................................

- działania wychowawcy........................................
........................................

- efekty działań........................................
........................................

*negatywne (działania wychowawcy, efekty działań) –
- opis sytuacji........................................
........................................

- działania wychowawcy........................................
........................................

- efekty działań........................................
........................................


........................................
Podpis wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.