X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14997
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji dziecka 3- letniego

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 3-LETNIEGO

Nazwisko i imię dziecka........................................


Obszar
Umiejętności dziecka

Edukacja społeczno- moralna
- używa zwrotów grzecznościowych
- pomaga w porządkowaniu zabawek
- określa jednoznaczne postawy: dobry, zły.

Edukacja zdrowotna
- samodzielnie korzysta z toalety
- kulturalnie spożywa posiłki
- samodzielnie ubiera się rysunek rozbiera

Edukacja ruchowa
- odpowiednio reaguje na sygnały
- wykonuje ustawienia: w kole, rzędzie, rozsypce, parami
- swobodnie biega w grupie
- wchodzi po schodach

Edukacja przyrodnicza

- zna wybrane zwierzęta hodowlane w domu i gospodarstwie domowym
- rozróżnia i nazywa wybrane warzywa i owoce
- dostrzega różnice w wyglądzie drzew liściastych i iglastych
- określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
- wyodrębnia i nazywa części ciała

Edukacja w zakresie mowy i myślenia
- wypowiada własne myśli w kontaktach indywidualnych i zespołowych
- wypowiada się na temat treści obrazka oraz odpowiada na zadane pytania
- potrafi skupić uwagę na krótkich utworach literackich przekazywanych przez nauczycielkę
- zapamiętuje treść krótkich wierszy
- buduje poprawne, proste i zrozumiałe zdania

Edukacja w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania
- porównuje dwie takie same zabawki
- poprawnie trzyma pędzel i kredkę
- składa według wzoru proste obrazki pocięte na 2
- rozpoznaje odgłosy wydawane przez np. znane pojazdy
- słucha i rozumie mowę dorosłych

Edukacja matematyczna
- stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni : na, pod, obok
- porównuje liczebność zbioru i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo
- podejmuje próby klasyfikowania zbioru ze względu na ich wspólną cechę
- posługuję się liczebnikami głównymi 1,2
- porównuje ciężar dwóch przedmiotów, dokonuje ich globalnej oceny

Edukacja plastyczna
- rysuje kredkami świecowymi
- maluje farbami
- lepi z mas plastycznych
- nakleja gotowe elementy na karton, tworzy własne kompozycje

Edukacja muzyczna
- rozpoznaje dźwięki wydawane przez instrumenty muzyczne o określonej wysokości dźwięku
- potrafi zaśpiewać piosenkę o treści zrozumiałej, ilustrowanej zabawą
- Ustawia i porusza się w kole wiązanym, jedno za drugim, w małych grupach

Edukacja techniczna
- nazywa wybrane urządzenia elektryczne: odkurzacz, pralka, żelazko...
- buduje i łączy klocki drewniane i plastikowe

Edukacja komunikacyjna
- wie gdzie mogą bawić się, a gdzie nie.
- zna sygnalizator świetlny- barwę czerwoną, pomarańczową oraz zieloną
- rozróżnia uczestników ruchu drogowego

LEGENDA:
+ nabyta,
- w trakcie uczenia się,
- nie nabyta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.