X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16497
Dział: Przedszkole

Scenariusz wprowadzenia litery W, w metodą B. Rocławskiego

s. Agnieszka Głuch
nauczyciel wczesnej edukacji

ODKRYWANIE LITERY W,w
wg metody B. Rocławskiego

Grupa wiekowa: 6- latki latki
Cel główny: Poznanie litery w
Cele szczegółowe:
- dziecko rozpoznaje literę w wśród innych, zna jej cech dystynktywne
- dziecko doskonali syntezę logotomowo - fonemową i fonemowo- logotomową
- dziecko wyklaskuje rytm
- dziecko, wie do czego służą pociągi towarowe
- dziecko kreśli literę w


Przebieg zajęć:

1. Odczytanie wiersza J. Tuwima: „Lokomotywa”
- ćwiczenie wyklaskiwania rytmu „na trzy”, z mocniejszym akcentem „na raz”
- recytacja wiersza z wyklaskiwaniem rytmu zgodnie z tempem recytacji, które należy zwiększać

2. Pogadanka
- z czego składa się pociąg?
- co mogą przewozić wagony?
- w jakim celu wagony przewożą węgiel?

3. Ćwiczenie słuchu fonemowego:
Dzieci identyfikują ilustrację tematyczną z podanymi głoskowo wyrazami. Nauczycielka dokonuje analizy logotomowo - fonemowej i fonemowo- logotomowej kolejnych wyrazów, dzieci dokonują syntezy i wskazują rysunek.

3. Zabawa z węgielkami
Dzieci otrzymują koperty, w których znajdują się papierowe węgielki (z tyłu znajdują się małe litery poznane wcześniej przez dzieci). Dzieci ładują do pociągu węgielki wg usłyszanych głosek.

4. Nauczyciel umieszcza na tablicy planszę pociągu: lokomotywa i wagoniki oznaczone wielkimi literami odpowiadającymi małym literom na węgielkach. Na końcu pociągu znajduje się nieoznaczony wagon. Dzieci dopasowują małe litery umieszczone na swoich węgielkach do odpowiednich wagonów z wielkimi literami.

5.Nauczycielka umieszcza na tablicy napis globalny: „wagon”. Dokonuje analizy fonemowej wyrazu. Dzieci określają liczbę głosek oznaczając je białymi kartonikami. Następnie chętne dziecko zastępuje białe kartoniki literami.Wspólnie, grupa dokonuje syntezy fonemowej metodą ślizgania się.

6. Nauczycielka prowadzi dzieci do dokonania analizy artykulacyjne głoski:
-czy jest to głoska trwała czy nietrwała? (dzieci sprawdzają)
-czy jest to głoska ustna czy nosowa? (dzieci sprawdzają)
-co robi język, gdy wypowiadamy tą głoskę? (dzieci sprawdzają)
-wypowiadając, jaką głoskę nasze usta układają się w ten sam sposób? (dzieci sprawdzają)
Dzieci wybrzmiewają głoskę w i f oraz porównują.

7. Pokaz i omówienie liter W,w
Pokazanie wielkiej i małej litery, drukowanej oraz pisanej.
Zabawa twórcza: nauczycielka prosi dzieci o powiedzenie, z czym im się kojarzy litera w.

8. Zabawa ruchowa: nauczycielka układa tor ze sznurka, na początku kładzie obręcz z rozsypanymi w środku węgielkami (małe i wielkie, drukowane i pisane litery „w”), na końcu zaś są cztery kartoniki z różnymi wariantami litery „w”. Zadaniem dzieci jest zabranie jednego węgielka, przejście po torze(z utrzymaniem równowagi, aby pociąg się nie wykoleił) i dopasowanie węgielka do odpowiedniego kartonika.

9. Nauczycielka zwraca uwagę dzieci na pusty wagon, który trzeba zapełnić. Pyta:
- jak on się będzie nazywał? (wielka, pisana litera W)- dziecko podchodzi i przypina nazwę wagonika
- jakie węgielki będą tam wiezione? ( małe, pisane litery w)- dziecko podchodzi i uzupełnia wagonik
- dlaczego nie mogą być tam wszystkie węgielki?

10. Nauczycielka dzieli tablicę na 3 części i tłumaczy dzieciom narysowane schematy ( w _ _ _ , _ _ w_ _ , _ _ _ w). Nauczycielka rozdaje dzieciom napisy globalne z literą „w” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Zadaniem dzieci jest wyszukanie litery i przyczepienie jej na tablicy w odpowiednim miejscu (np. wagon, waga, wieża, wrona, zabawa, sowa, drzewo, lew, zlew, zalew)

11. Zabawa z klockami LOGO- układanie wyrazów „wagon” i „węgiel”

12. Odczytywanie sylab: wy, wa, owa, wło metodą ślizgania się

13. Ukazanie przez nauczycielkę prawidłowej drogi kreślenia liter W,w. Kreślenie litery przez dzieci w powietrzu i na plecach kolegi.

14. Kreślenie liter W,w na karcie pracy, łączenie kropek w celu uzyskania konturów wagonu i rysowanie rzeczy rozpoczynających się na literę w.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.