X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16492
Przesłano:
Dział: Internat

Czyste środowisko - zdrowe życie. Scenariusz zajęć z rodzicami

Scenariusz zajęć

Temat zajęć: Czyste środowisko-zdrowe życie
Prowadzący: Marek Sawoń
Przedmiot zajęć: spotkanie otwarte z rodzicami- zajęcia ekologiczne i integracyjne
Uczestnicy: wychowankowie grupy C, zaproszeni nauczyciele i rodzice
Termin: 09.11.2011

Cele ogólne:
- Uświadomienie ważnej roli rodziców i ich zachowań w procesie wychowania i nauczania.
- Zapoznanie rodziców z programem ekologicznym internatu: „Czyste środowisko-zdrowe życie” i zachęcanie rodziców do wspólnego realizowania tematyki i celów programu.
- Aktywizacja rodziców- pozyskanie rodziców jako współtwórców procesu edukacyjnego, koalicjantów szkoły w kształtowaniu nawyków, postaw proekologicznych we własnym środowisku.
- Kształtowanie właściwych relacji wychowanków z rodzicami i nauczycielami

Cele operacyjne:
Rodzic po zajęciach:
- Zna główne cele i zadania programu
- Zna zagrożenia płynące z zanieczyszczonego środowiska
- Rozumie potrzebę uczestnictwa dziecka w działaniach mających na celu ochronę środowiska
- Wie, w jaki sposób może ukształtować u dziecka zdrowy i ekologiczny styl życia we własnym domu,
- Rozumie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie,
- Wie, na czym polega odpowiedzialna współpraca z wychowawcami w procesie wychowawczo-dydaktycznym, mając na względzie dobro dziecka

Wychowanek po zajęciach:
- Rozumie potrzebę ochrony środowiska
- Zna główne problemy związane z ochroną środowiska
- Czuje zadowolenie z bycia „przyjacielem przyrody”
- Wymienia przyczyny zaśmiecania środowiska
- Potrafi współpracować z rówieśnikami podczas inscenizacji
- Potrafi przedstawić przygotowany repertuar
- Umie kulturalnie wręczyć przygotowane upominki
- Potrafi uzasadnić doniosłość uroczystości ślubowania
- Zna zasady kulturalnego zachowania

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody pracy:
 Podająca: mini wykład, pogadanka, dyskusja, wyjaśnienie, prelekcja
 Aktywizująca: inscenizacja muzyczno-recytatorska, pasowanie i nadanie aktu tytułu „Przyjaciela Przyrody”
 Oglądowa: obserwacja, prezentacja
 Multimedialna: prezentacja filmiku, programu ekologicznego

Środki dydaktyczne:
 zaproszenia
 płyta CD z filmem: „Jesteśmy po to aby chronić przyrodę”
 podkład muzyczny
 odpowiedni strój, rekwizyty do występu
 tekst ślubowania
 gałązka ozdobiona kwiatami do pasowania
 akt tytułu „Przyjaciela przyrody”
 referat
 materiały dydaktyczne (pomocnicze) dla rodziców
 prezenty dla rodziców i zaproszonych gości- obrazki zawinięte w przezroczysty celofan- kompozycje kwiatowe na płytach gipsowych z użyciem odpadów kwiaciarskich
 emblemat dla każdej osoby do przyczepienia do odzieży „Przyjaciel Przyrody”
 ankieta ewaluacyjna

Aranżacja pomieszczenia:
 zasłony i firanki świetlicy ozdobione sztucznymi kwiatami i liśćmi jesiennymi
 galeria toreb ekologicznych- rozwieszone na sznurku i zapięte spinaczami kolorowe torby z obrazkami i hasłami o tematyce ekologicznej
 dekoracja do inscenizacji- papierowe obrazki w kolorowych ramkach z wysuszonymi jesiennymi liśćmi, motyle i zwierzęta leśne, w wazonach: bukiety z jesiennych kwiatów i „róże z klonowych liści”, kolorowe liście, jarzębina, kasztany, dynie etc.
 inne prace dzieci z motywami ekologicznymi: malowanki dobrych i złych zachowań wobec przyrody
 pogrupowane krzesełka; stół ze słodkim poczęstunkiem dla rodziców, dzieci i zaproszonych gości, ozdobiony gałązkami jarzębiny, szyszkami, kasztanami

Przebieg zajęć:
1. Powitanie zaproszonych gości
2. Pogadanka wstępna dotycząca powstawania programu ekologicznego „Czyste środowisko-zdrowe życie”
3. Prezentacja krótkiego filmu: „Jesteśmy po to aby chronić przyrodę”
4. Promocja programu ekologicznego internatu
5. Zaproszenie do wysłuchania przygotowanego występu
6. Inscenizacja muzyczno-recytatorska: „Na ratunek Ziemi”
7. Uroczyste składanie ślubowania
8. Nadanie aktu tytułu: „Przyjaciela Przyrody”
9. Prelekcja: „Jak żyć ekologicznie we własnym domu”
10. Rozdanie rodzicom materiałów dydaktycznych i informacyjnych dotyczących niekorzystnych zjawisk ekologicznych i poruszanych problemów (tematów) wynikających z programu
11. Rozdanie przez wychowanków upominków dla gości
12. Podziękowanie dla wszystkich uczestników spotkania
13. Wspólne biesiadowanie przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku
14. Rozdanie ankiet rodzicom i nauczycielom

Ewaluacja
Dzięki przemyślanemu przygotowaniu zajęć udało mi się zrealizować wszystkie założone cele ogólne i operacyjne. Przebieg zajęć, zastosowane metody i środki dydaktyczne, propagowane treści rozbudziły ciekawość wszystkich uczestników zajęć. Zarówno zaproszeni goście, wystrój grupy, inscenizacja muzyczno-recytatorska, scena uroczystego ślubowania wychowanków, projekcja filmiku ekologicznego oraz zaprezentowana prelekcja wywarły -olbrzymie wrażenie na rodzicach, nauczycielach i podopiecznych. Z ujawnianych opinii, obserwacji i przeprowadzonej ankiety wynika jednogłośnie, że spotkanie i cały przebieg zajęć był ciekawy, rodzice chcą brać udział w zajęciach otwartych i psychoedukacyjnych, podają wiele propozycji zaplanowania i uatrakcyjnienia zajęć ekologicznych. Rozumieją potrzebę powstania programu ekologicznego internatu oraz formy inicjowanych zajęć ekologicznych. Znają główne problemy związane z ochroną środowiska. Wiedzą, jak przyczynić się do ukształtowania zdrowego i ekologicznego stylu życia u swoich dzieci. Potrafią wyjaśnić w jaki sposób mogą stać się partnerami i koalicjantami szkoły w kształtowaniu nawyków, postaw i umiejętności proekologicznych.

Załącznik
inscenizacja muzyczno-recytatorska „Na pomoc Ziemi”
przykładowy akt nadania tytułu „Przyjaciela Przyrody”
referat „Jak żyć ekologicznie we własnym domu”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.