X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16471
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego

(pieczęć przedszkola / szkoły)

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka xxxxxxxxxxxx
Rok szkolny 2011/2012
Forma wychowania przedszkolnego Oddział Przedszkolny

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka: stosuje się do norm społecznych; chętnie bierze udział w grupowych zajęciach i zabawach; zwraca się o pomoc, gdy nie potrafi sobie poradzić;
2) zauważone trudności: przejawia postawy lękowe; często jest napięte w kontaktach z osobami dorosłymi; ma kłopoty z pokonywaniem trudności;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: omawiano z dzieckiem wprowadzone zasady i reguły postępowania; dobierano zajęcia łatwe dla dziecka i chwalono je za sukcesy;
4) wskazówki dla rodziców: zachęcać dziecko do pokonywania trudności; często chwalić nawet za drobne osiągnięcia; zachęcać dziecko do wspólnych prac domowych;

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka: rozumie i potrafi wskazać: tyle samo liczmanów, więcej lub mniej, potrafi rozdzielić parzystą liczbę elementów na dwie równe części; potrafi zdanie podzielić na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby;
2) zauważone trudności: ma trudności w rozumieniu zależności przestrzennych;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: prowadzono dodatkowe ćwiczenia i zabawy spostrzegania wzrokowego (puzzle, dobieranki, loteryjki, rysowanie wg wzoru); dziecko od początku roku szkolnego powinno być nadal objęte terapią i ćwiczeniami logopedycznymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
4) wskazówki dla rodziców: kontynuowanie w domu ćwiczeń prowadzonych w przedszkolu; granie w gry planszowe;

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
1) mocne strony dziecka: porusza się zwinnie, ruchy płynne, skoordynowane; prawidłowo posługuje się ołówkiem; dobrze wycina nożyczkami;
2) zauważone trudności: kładzie się na stoliku przy rysowaniu, często zmienia pozycję;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcano dziecko do kolorowania; ćwiczenia rąk i rysowanie odbywały się prawie codziennie;
4) wskazówki dla rodziców: dziecko codziennie powinno ćwiczyć rączki;

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka: jest zdecydowane w wyborze zabaw i zabawek; dziecko samodzielne przy czynnościach higienicznych; pamięta o potrzebie mycia rąk;
2) zauważone trudności: ma kłopoty w ubieraniu okryć zimowych (czapka, szalik, obuwie) – czasem płacze i domaga się pomocy; nie jest pewne poprawności wykonywanych czynności;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności; dawano dziecku więcej czasu na wykonanie różnych czynności;
4) wskazówki dla rodziców: należy zachęcać dziecko do samodzielności, nie pomagać zbytnio i nie wyręczać dziecka w różnych czynnościach

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:
1) opis: dziecko ma dużą potrzebę ruchu – szuka możliwości biegania, skakania; dziecko ma potrzebę akceptacji – domaga się zwracania na niego uwagi, chwalenia;
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: rozmawiano z rodzicami na temat potrzeb dzieci, tworzono sytuacje wychowawcze celem zaspokojenia potrzeb;
3) wskazówki dla rodziców: dziecko korzystało z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: przekazywano informacje o potrzebach dzieci; podawano informacje o możliwościach i potrzebach rozwijania uzdolnień i predyspozycji;

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziecko jest aktywne na zajęciach – często zgłasza się do odpowiedzi; dziecko jest bardzo ruchliwe – trudno mu usiedzieć spokojnie – wierci się, często zmienia pozycję; ma kłopoty ze skupieniem uwagi, krótko skupia uwagę; dziecko ma utrzymującą się mimo ćwiczeń logopedycznych wadę wymowy.

(data i podpis nauczyciela) (pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.