X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16271
Dział: Gimnazjum

Oddziaływania i ich skutki. Scenariusz multimedialnej lekcji fizyki dla klasy I gimnazjum

TEMAT: ODDZIAŁYWANIA I ICH SKUTKI

Cele lekcji. Uczeń:
- wie, że istnieją oddziaływania: grawitacyjne, magnetyczne, elektryczne i jądrowe
- wie, że skutki oddziaływań mogą być statyczne lub dynamiczne
- wie, że skutki oddziaływań mogą być trwałe lub nietrwałe
- umie podać przykłady sił i rozpoznać je w różnych sytuacjach praktycznych
- umie rozpoznać oddziaływania grawitacyjne, elektryczne i magnetyczne
- umie określić skutki oddziaływań
- opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny,
- uczeń planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru.

Metody i formy pracy:
- problemowo -doświadczalna, rozmowa ukierunkowana, pokaz
- praca grupowa, praca indywidualna

Pomoce:
- podręcznik,
- dziennik badawczy ucznia,
- magnesy, stalowe szpilki, karton, metalowe kulki, małe piłki, wełniane szmatki, plastikowe linijki, drobne skrawki papieru,
- multibook z zadaniami interaktywnymi, rzutnik, laptop,

Czas zajęć
1 godzina lekcyjna.

Struktura i opis lekcji

I część organizacyjna, w której następuje przywitanie się z dziećmi , sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej, podanie tematu.

II część właściwa, w której wprowadzam do tematu lekcji, wyjaśniam pojęcie oddziaływanie,
Wyświetlam s. 15 multibooka i omawiam z uczniami rodzaje oddziaływań: bezpośrednich i na odległość, uczniowie zapisują notatkę.
Uczniowie – dyżurni rozdają wszystkim uczniom przyrządy do wykonania doświadczenia, a ja wyświetlam ikonę DB doświadczenie 1 ze s. 13 w Dzienniku badawczym.
Uczniowie wykonują doświadczenie, formułują wnioski i zapisują je w Dzienniku badawczym
Następuje omówienie oddziaływanie grawitacyjnego i wyświetlenie definicji. Uczniowie sporządzają notatkę, a następnie oglądamy i omawiamy film Spadanie w rurze.
Kolejno omawiam z uczniami oddziaływania jądrowe. Wyświetlam tekst o oddziaływaniach jądrowych i fotografię ukazującą budowę atomu. Uczniowie notują.
Następnie przechodzę do s. 16 multibooka i omawiam z uczniami
oddziaływania elektryczne, wyświetlam ikonę DB doświadczenie 2 ze s. 13 w Dzienniku badawczym. Dyżurni rozdają przyrządy do wykonania doświadczenia, uczniowie wykonują je i formułują wnioski oraz je zapisują, po czym wyświetlam dodatkowe zdjęcie ukazujące elektryzowanie włosów i omawiam je.
Kolejno przechodzę do omówienia oddziaływań magnetycznych, wyświetlam tekst, uczniowie zapisują notatkę. Dyżurni tym razem sami wykonują doświadczenie dla klasy, i następuje wyświetlenie ikony DB doświadczenie3 ze s. 13 w Dzienniku badawczym Uczniowie formułują i zapisują obserwacje i wnioski.
Celem utrwalenia poznanych wiadomości wykonujemy ćwiczenie interaktywne zawarte w multibooku polegające na wstawieniu odpowiedniego oddziaływania do kolumny oddziaływań bezpośrednich lub na odległość.
Następnie omawiam z uczniami rożne skutki oddziaływań, powiększam tekst o rodzajach skutków oddziaływań. Wyświetlam ryc. 3.4. i omawiam ją. Kolejno oglądamy filmy Skoki na batucie i Bezwładność ciał i omawiamy je.
Wyświetlam ryc. 3.5. oraz dodatkowe zdjęcia ukazujące statyczne skutki oddziaływań i omawiam je. Uczniowie sporządzają notatkę.
Następuje wykonanie kolejnego zadania interaktywnego, polegającego na wstawieniu do tabeli skutków oddziaływań do odpowiedniej kolumny – skutki dynamiczne lub statyczne.
W dalszej części lekcji omawiam z uczniami odkształcenia trwałe i nietrwałe. Powiększam tekst o odkształceniach nietrwałych i wyświetlam dodatkowe zdjęcia ukazujące ciała sprężyste. Powiększam tekst o odkształceniach trwałych i wyświetlam dodatkowe zdjęcia ciał
plastycznych i kruchych.

III część podsumowanie lekcji
Powiększam ramkę Zapamiętaj – przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z lekcji. Wybrani uczniowie podsumowują lekcję
Następuje ocena uczniów aktywnych i zadanie oraz wyjaśnienie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.