X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16180

Redagowanie rad na ferie. Utrwalenie zdań rozkazujących. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE II

KRĄG TEMATYCZNY: PODRÓŻNICY, ODKRYWCY, BADACZE.
HASŁO DNIA: P R Z E D F E R I A M I

Temat lekcji:Redagowanie rad na ferie. Utrwalenie zdań rozkazujących. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych.
CELE:
- Uświadomienie dzieciom konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
- Kształcenie umiejętności redagowania i zapisywania zdań oznajmujących.
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego układania zdań z rozsypanki wyrazowej i uzupełniania zdań wyrazami.
- Utrwalenie znajomości numerów alarmowych i zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw
- Bogacenie słownictwa uczniów
- Doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na dany temat.
- Kształcenie świadomości potrzeby dbania o własne zdrowie
- Wdrażanie do samooceny
- Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i przestrzegania norm współpracy

METODY:

- Aktywizująca: praca w grupach, gry dydaktyczne, ćwiczenia uaktywniające
- Programowe: praca z tekstem, praca z materiałem ikonograficznym
- Podająca: krótka rozmowa pouczająca, opowiadanie
- Praktyczna: pokaz

FORMY PRACY:

 Praca indywidualna
 Praca zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Ilustracje przedstawiające spędzanie wolnego czasu w czasie ferii, karty pracy, ilustracje policjanta, lekarza, strażaka, numery telefonów alarmowych, komputer

TOK ZAJĘĆ:
1.Wprowadzenie do tematu zajęć.
/ Karta pracy nr 1- praca indywidualna zróżnicowana/

A. Oblicz.

16-8=............. fe
6+3= ............. ne
20-8=.............. piecz
12+8= ............ bez
7-2=.............. rie

Otrzymane wyniki ułóż od największego do najmniejszego i odczytaj hasło. Potem je zapisz.

HASŁO: ........................................


B.Oblicz.

9-4=............. rie
15+5= ............. bez
6+4=.............. ne
17-9= ............ fe
20-9=.............. piecz

Otrzymane wyniki ułóż od największego do najmniejszego i odczytaj hasło. Potem je zapisz.

HASŁO: ........................................

2.Rozmowa na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń dzieci.
Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające bezpieczne spędzanie wolnego czasu i zadaje dzieciom pytania.

- W jakich zabawach uczestniczą dzieci?
- Czy bawią się bezpiecznie?
- Co jeszcze mogą robić dzieci w czasie ferii?
- O czym należy pamiętać w czasie ferii?
/omówienie niewłaściwych zachowań dzieci i dorosłych w czasie ferii/

KARTA PRACY NR 2 – praca zbiorowa jednolita.

Omówienie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań dzieci w czasie ferii zimowych.

Każdy uczeń otrzymuje ilustracje przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe. Zadaniem uczniów jest przyjrzeć się obrazkom i podpisać je używając słów : BEZPIECZNE , NIEBEZPIECZNE.

3.Samodzielne redagowanie rad na ferie w formie zdań rozkazujących.

-Przypomnienie wiadomości o zdaniach rozkazujących.

KARTA PRACY NR 3 – praca indywidualna

Poziom I
Ułóż w formie zdań rozkazujących rady na bezpieczne spędzenie czasu wolnego w czasie ferii zimowych.
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

Poziom II
Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

zamarzniętych, stawach!, Nie, na, ślizgaj
zjeżdżaj, w, pobliżu, Nie, jezdni!, na, sankach
rzucaj, kulami!, twardymi, Nie
zabawie!, w, Nie, innym, zagrażaj

Poziom III
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
kask, nartach, rzucaj, rzeki, zjeżdżaj, jeziora

Nie ______________ twardymi kulami!
Nie ______________ na sankach w pobliżu jezdni!
Noś ______________ na głowie podczas jazdy na ____________ !
Pamiętaj, że zamarznięte stawy, ___________, ______________ to nie lodowisko!

4.Utrwalenie znajomości numerów alarmowych i wyjaśnienie dlaczego są ważne.

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat niebezpieczeństw jakie czyhają na nich w czasie samotnego pobytu w czasie ferii w mieszkaniu i na dworze.

Przedstawienie na ekranie monitora komputera rad dla dzieci pozostających w czasie ferii w domu.

-ZAMYKAJ MIESZKANIE, KLUCZE TRZYMAJ NA SMYCZY POD UBRANIEM.
-NIGDY NIE WPUSZCZAJ OBCYCH DO MIESZKANIA
-NIE CHWAL SIĘ WARTOŚCIOWYMI PRZEDMIOTAMI
-INFORMUJ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW DOKĄD IDZIESZ
I O KTÓREJ WRÓCISZ
-ROZSĄDNIE KORZYSTAJ Z INTERNETU – NIGDY NIE WIESZ KTO JEST PO DRUGIEJ STRONIE
-NIE PODAWAJ SWOJEGO ADRESU I NUMERU TELEFONU
-NIE UMAWIAJ SIĘ Z OBCYMI PRZEZ INTERNET
-POINFORMUJ DOROSŁYCH JEŚLI COŚ CIĘ NIEPOKOI LUB WYDARZYŁO SIĘ W CZASIE ICH NIEOBECNOŚCI

Przypomnienie przez uczniów numerów alarmowych, pod które należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa.

Nauczyciel przypina ilustracje strażaka, lekarza i policjanta oraz numery telefonów alarmowych. Zadaniem dzieci jest połączenie numeru telefonu z odpowiednim rysunkiem.

Podanie numeru 112 jako połączenia alarmowego z telefonów komórkowych.

5.Podsumowanie zajęć.

Przypomnienie o czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach i o czym musimy pamiętać , aby zachować bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.

Podsumowująca KARTA PRACY.
Odczytaj wyrazy ukryte w śniegowych kulach i ponumeruj je tak, aby powstało zdanie. Potem je zapisz.

odwagą! się Nie popisuj swoją
....... ....... ........ ........ .......,.
Hasło: ........................................

6.Ocena pracy uczniów podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.