X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16143
Przesłano:

Komputer i internet. Konspekt zajęć w klasie II

Lidia Piwińska – Frasińska

Konspekt zajęć w klasie II

Blok tematyczny: Na długie zimowe wieczory

Temat dnia: Komputer i internet

Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r.: 1.2)f kl.1, 1.3)a kl.1, 1.1)a kl.3, 1.2)a,c kl.3, 1.3)c kl.3, 4.2)a kl.3, 4.3)a kl.3, 5.1) 5)kl.1, 7.5)7) kl.3, 9.1)b,c kl.3, 9.3)b kl.3, 10.4)a) kl.3, 11.2)3)5) kl.3

Cele ogólne:
- rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci;
- rozszerzenie słownictwa;
- rozwijanie aktywności twórczej;
- umożliwienie zrozumienia związków przyczynowo – skutkowych;
- definiowanie niektórych pojęć technicznych.

Cele operacyjne:
- potrafi w skupieniu wysłuchać tekst, rozumie jego treść;
- poznaje historię komputera;
- poszerza słownictwo związane z komputerem;
- mnoży i dzieli w zakresie „30”
- kształci umiejętność uzupełniania tekstu z lukami;
- zna wady i zalety pracy z komputerem;
- stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Obszary aktywności uczniów:
Edukacja:
- polonistyczna,
- komputerowa,
- plastyczno – techniczna,
- matematyczna,
- muzyczna,
- ruchowa.

Metody pracy:
- słowne – zbiorowa jednolita,
- działania praktyczne – indywidualna

Środki dydaktyczne:
- krzyżówka;
- opowiadanie „ Mysz i Kot”;
- zdjęcia przedstawiające historię komputera;
- karta pracy – wklejanie i uzupełnianie tekstu odpowiednimi wyrazami;
- karta pracy – mnożenie i dzielenie, odczytywanie hasła;
- rysunek kota na monitorze komputera do pokolorowania;
- podręcznik „Wesoła szkoła” cz. 6
- kartki z napisami „ wady i zalety komputera”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem „Komputer”.
2. Odczytanie hasła.
3. Słuchanie ze zrozumieniem opowiadania K. Szymeczki „Mysz i Kot”.
4. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat treści opowiadania, poprzedzone pytaniami nauczyciela.
5. Zabawa słowna „Z czego składa się komputer” ( jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka komputerowa ).
6. Zaznajomienie dzieci z krótką historią powstania komputera.
7. Prezentacja zdjęć przedstawiających urządzenia komputerowe.
8. Uzupełnianie kart pracy „Historia komputera”.
9. Śpiewanie piosenki „Zawsze razem”.
10. Uzupełnianie karty pracy z edukacji matematycznej – mnożenie i dzielenie w zakresie 30.
11. Odczytanie hasła „Z komputerem mogę uczyć się i bawić”.
12. Zabawy ruchowe.
13. Kolorowanie kota na monitorze komputera oraz układanie i zapisanie o nim zdania.
14. Rozmowa na temat zalet (+) i wad (-) pracy na komputerze, pogrupowanie zdań znajdujących się na tablicy magnetycznej.
15. Podsumowanie lekcji – „Zasady bezpiecznego korzystania z internetu”.
16. Nagrodzenie najaktywniejszych uczniów znaczkami.
17. Zadanie pracy domowej Z-6 str. 18 ćw.1,2,3 i str. 19 ćw. 5.
18. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.