X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15872
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa. Konspekt lekcji matematyki w kl. I

Podstawa programowa:
10. Figury płaskie. Uczeń:
7) stosuje Twierdzenie Pitagorasa
8) korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach

Temat lekcji: Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa.

Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z treścią twierdzenia Pitagorasa.

Cele operacyjne:
- wskazuje przyprostokątne i przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego
- stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości odcinków
- formułuje twierdzenie Pitagorasa
- umie geometrycznie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa
- stosuje twierdzenie Pitagorasa w złożonych zadaniach
- uczy się we współpracy

Cele wychowawcze:
- uczenie wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi
- kształtowanie twórczej postawy krytycyzmu i czujności w walce z błędem
- integrowanie klasy poprzez pracę w grupach
- pobudzanie do aktywności

Metody nauczania:
Pogadanka, metoda problemowa, pokaz, ćwiczenia

Środki dydaktyczne:
karty pracy, podręcznik „Matematyka wokół nas”, komputer, rzutnik, prezentacja multimedialna, sznurek z węzłami.

Formy pracy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna

PRZEBIEG LEKCJI:
I. Czynności organizacyjne

II. Zajęcia właściwe
1.Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji: Pytania: Co to jest twierdzenie? Co to jest założenie i teza twierdzenia? Podaj przykład twierdzenia.
2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. (krótka informacja na temat Pitagorasa) Nauczyciel zadaje pytanie: Jaki trójkąt nazywamy trójkątnym prostokątnym? Z czego składa się trójkąt prostokątny?

5. Praca w grupach..
Uczniowie w grupie mają trójkąty prostokątne o bokach:
I. 3cm, 4cm, 5cm,
II. 6cm, 8cm,10cm,
III. 5cm, 12cm, 13cm,
IV. 9cm, 12, 15cm.
Następnie odszukują odpowiednie kwadraty o bokach równych bokom swoich trójkątów. Dokonują obliczeń. Wyniki swoich obliczeń każda grupa zapisuje na tablicy (planszy).
Uczniowie, dokonując obserwacji wpisów w tabelce, powinni zauważyć zależność:
a2 + b2 = c2
6. Formułowanie i zapisanie treści twierdzenia Pitagorasa. Uczniowie wskazują w nim założenie i tezę.
7. Praca w grupach czteroosobowych – Geometryczne uzasadnianie twierdzenia Pitagorasa.
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa:
- zadania

III. Podsumowanie i ocena pracy uczniów
Uczniowie odpowiadają na pytania umieszczone w prezentacji.

IV. Zadanie i omówienie pracy domowej
Praca domowa dla wszystkich:
Zad 1 s. 140 (zbiór zadań)
Zad 5 s. 141 (zbiór zadań)
Praca domowa dla chętnych:
Zad 13 s. 206 (podręcznik)
Zad 15 s. 207 (podręcznik)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.