X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1581
Przesłano:
Dział: Artykuły

System edukacyjny PUS jako pomoc dydaktyczna do wykorzystania w przedszkolu i w szkole

Od kilku lat na zajęciach terapii pedagogicznej wykorzystuję zestawy klocków Mini PUS. Ta prosta pomoc dydaktyczna jest bardzo lubiana przez dzieci, wyzwala ich aktywność i uatrakcyjnia prowadzone zajęcia.
PUS powstał w wydawnictwie lubelskim EPIDEIXIS po przekładzie obcych materiałów do naszych potrzeb. Aktualnie nauczyciele, wykładowcy metodyczni są autorami kolejnych zeszytów z tematami aktualnymi dla nauczycieli przedszkoli i szkół.
„Jako system edukacyjny opracowany przez wielu doświadczonych metodyków, pedagogów i psychologów nieustannie zadziwia swoją aktualnością i skutecznością. W ciągu lat, jakie upłynęły od chwili wydania pierwszych zeszytów, system był udoskonalany, stale dostosowywany do aktualnych możliwości percepcyjnych dzieci, żywo reagował na wszystko, co nowe w szkole i otaczającym świecie.”
PUS to zestaw kontrolny i zeszyty ćwiczeń dla dzieci od 4 do 15 lat. Zestaw kontrolny to małe poręczne pudełko, estetyczne, wykonane z ciemno – czerwonego plastiku, nieszkodliwego dla zdrowia dzieci. Znajdują się w nim beżowe klocki (39×39×2,5). Te klocki mają z jednej strony czerwony numer, a na odwrocie widnieje kwadrat ze ściętym rogiem. Ma kolor czerwony, zielony lub niebieski. Dziecko bawi się, pracuje z jednym zestawem kontrolnym i całą „biblioteką” książek „Systemu Edukacyjnego PUS”. Mini PUS zawiera dwanaście klocków ponumerowanych czerwonym kolorem. Klocki po odpowiednim ułożeniu dają określony wzór. Pudełko, w którym znajdują się klocki jest otwierane, górna i dolna część pudełka podzielona jest na 12 pól, odpowiadających wielkości klocków. W dolnej części pola są ponumerowane od 1 do 12. Po otwarciu układamy klocki według numerów na górnej części pudełka. Każdemu klockowi odpowiada zadanie do wykonania. Po przełożeniu wszystkich klocków z górnej części pudełka na dolną w odpowiednie, zgodne z wykonaniem zadania miejsca dziecko zamyka pudełko i odwraca je na drugą stronę. Po otwarciu pokazuje się kolorowy wzór. Jeśli jest on zgodny ze wzorem podanym w zeszycie ćwiczeń, oznacza to, że dziecko poprawnie rozwiązało wszystkie zadania. Jeśli okaże się, że w ułożonym wzorze są niezgodności, dziecko wyjmuje klocki, które nie pasują i jeszcze raz próbuje rozwiązać odpowiadające im zadania i ponownie sprawdza.
Pani E. Matyaszczyk w artykule „Międzynarodowy system edukacyjny PUS w nauczaniu wczesnoszkolnym” skłania nauczycieli do korzystania z nowoczesnych metod nauczania:
„Podstawą aktywności poznawczej jest rozwijanie różnorodnych procesów myślowych i rozbudzanie zainteresowań intelektualnych. Bardzo ważne jest kształcenie spostrzegawczości, a także zdolności do obserwacji i rozwój wyobraźni. Aby to osiągnąć, nauczyciel powinien korzystać z nowoczesnych metod nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka”.
„Naturalną potrzebą dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, podczas której wykazują najwięcej energii, zapału do poznania, pokonywania trudności i zadowolenia ze swojego działania. Obowiązkiem dorosłych jest stwarzanie dzieciom warunków, by mogły efektywnie wykorzystać swój potencjał umysłowy i zaspokoić naturalną potrzebę poznawania rzeczywistości. Szansę taką daje nauczanie czynnościowe, które polega na tworzeniu wielu różnych sytuacji dydaktycznych, sprzyjających wyzwalaniu samodzielnej aktywności (…) Nauczanie to musi być wspierane atrakcyjną, oryginalną i kształcącą pomocą dydaktyczną” taką jak PUS.
Pedagogiczna i dydaktyczna wartość systemu edukacyjnego PUS polega na możliwości samodzielnego uczenia się poprzez zabawę. System ten wytwarza motywację do nauki. Dziecko nie odczuwa przymusu, który często towarzyszy mu w szkole opartej na tradycyjnych metodach. Indywidualna forma pracy z PUS – em pokrywa się ze zindywidualizowanymi formami pracy z dzieckiem przedszkolnym i szkolnym. PUS daje dzieciom poczucie sukcesu.
System edukacyjny nie jest może tanią pomocą, ale warto go mieć ze względu na wartość dydaktyczną oraz zainteresowanie, chęć, z jaką maluchy na nim pracują i ich radość płynącą z możliwości samokontroli i uzyskiwania pozytywnych rezultatów. Jednym słowem- przyjemne z pożytecznym- nauka poprzez zabawę.


E. Matyaszczyk, Międzynarodowy system edukacyjny PUS w nauczaniu wczesnoszkolnym, „Edukacja medialna” 1996 , nr 1
Tamże

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.