X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1575
Przesłano:

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II integracyjnej: "Andrzejki"

Data: 30. 11. 2007r.

Nauczyciel wspomagający

Blok tematyczny: Teatralne rozmaitości.
Temat zajęć: Andrzejki.

Cel główny:
Poznanie andrzejkowych zwyczajów. Uczeń swobodnie wypowiada się na temat andrzejkowych zwyczajów i obrzędów. Zna pojęcia: obrzędy ludowe, wróżba, wróżyć, wróżka.

Cele operacyjne :
- kształcenie umiejętności słuchania
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem , z podziałem na role
- kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat przeczytanego tekstu i ilustracji
- doskonalenie umiejętności układania wyrazów i zdań z rozsypanki sylabowej i zdaniowej
- kształcenie umiejętności dobierania ilustracji do treści wiersza
- doskonalenie pisowni wyrazów z „rz” i „ż”
- doskonalenie pisania ze słuchu z objaśnieniem
- doskonalenie pamięci
- utrwalanie znajomości kalendarza
- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 20
- dostrzeganie prawidłowości w tabelach liczbowych


Uczeń:
- zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw andrzejkowych
- czyta wybrane fragmenty tekstu z podziałem na role
- potrafi wyodrębnić wydarzenia w utworze
- umie określić nastrój
- zna obrzędy i zwyczaje andrzejkowe
- potrafi wypowiedzieć w kilku zdaniach się na dany temat ( np. wierszy i ilustracji)
- poprawnie udziela odpowiedzi na zadawane pytania po przeczytaniu tekstu, lub obejrzeniu ilustracji
- dobiera odpowiednie ilustracje do treści wiersza, czytanki
- pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy z „rz” i „ż”
- rozwija pamięć
- uruchamia swoją twórczą wyobraźnię
- chętnie bierze udział w zabawach
- pracuje samodzielnie
- dostrzega prawidłowości w tabelach liczbowych
- mnoży i dzieli w zakresie 20

Formy pracy:
- przy pomocy nauczyciela wspomagającego
- indywidualna
- grupowa
- ćwiczeń praktycznych

Metody:
- słowna,
- czynna,
- ćwiczeń praktycznych,
- problemowa

Środki dydaktyczne:
- " Wesoła szkoła. Klasa II"
- karta pracy do języka polskiego
- karta pracy matematyczna,
- tekst czytanki pt. „Andrzejki”
- tekst wiersza pt. „Wieczór andrzejkowy”
- rozsypanka wyrazowa
- wróżby, rebusy, zagadki
- karty z działaniami matematycznymi
-


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie.

2. Stworzenie sytuacji wprowadzającej w temat dnia. Uzupełnianie kartki z kalendarza (zał.1, karta pracy 97, ćw.1)

3. Głośne, jednostkowe czytanie utworu pt. „Andrzejki” (zał.2, podręcznik str. 113)

4. Dłuższe, swobodne wypowiedzi połączone z odczytaniem odpowiednich fragmentów utworu.

5. Zbiorowe czytanie czterech ostatnich zdań tekstu.

6. Snucie domysłów na temat: co mogą oznaczać ulane z wosku kwiat, ptak, motyl. Pisownia imion własnych wielką literą. (zał.3, karta pracy 97, ćw. 2,3)

7. Czytanie tekstu z podziałem na role

8. Swobodne wypowiedzi na temat innych wróżb i zwyczajów andrzejkowych. Wróżby z liter, obierzyn i butów. Zabawy, zagadki i rebusy andrzejkowe. (zał. 4, indywidualne karty pracy)

9. Uzupełnianie wyrazów brakującymi wyrazami. Pisanie z pamięci i ze słuchu z objaśnieniem. Dowolny tekst o tematyce andrzejkowej. (zał.5, karta pracy 97, ćw. 4,5)

11. Andrzejkowe wróżby liczbowe. Dostrzeganie prawidłowości w tabelach liczbowych. (zał.6, karta pracy matematyczna 58)

12. Podsumowanie i samoocena.

13. Pożegnanie.


Załączniki ( wybrane )

ANDRZEJKOWE ZAGADKI


1 -A 2 - B 3 - C 4 – D 5 -E 6 -F 7 -G 8 - H
9 -I 10 - J 11 - K 12 - L 13 - Ł 14 - M 15 - N 16 -O
17 -P 18 - R 19 - S 20 – T 21 -U 22 - W 23 -Z 24 - Y
1) 4 • 3 = 6) 15 + 7 =

2) 6 : 6 = 7) 20 - 4 =

3) 3 • 5 = 8) 10 + 9 =

4) 27 : 3 = 9) 6 + 5 =

5) 5 • 1 = 10) 25 – 4 =

„Jesienne wróżby”


Szczególnie dobrze udają się wróżby w listopadzie - w wigilię św. Andrzeja.

1. W andrzejkowy wieczór leje się gorący wosk na wodę, najlepiej przez dziurkę od klucza. Wosk zastyga tworząc różne figury. Ich kształty zapowiadają przyszłe wydarzenia.
2. Możemy także puszczać na wodę dwie połówki łupinki orzecha i obserwować czy się spotkają ze sobą, czy ominą.
3. Dobrą zabawą jest też układanie butów - lewych. Czyj bucik pierwszy wyjdzie za próg ta osoba jako pierwsza zmieni stan cywilny (ożeni się lub wyjdzie za mąż).
4. Żeby dowiedzieć się czegoś o swoim przyszłym losie układamy pod talerzyki różne przedmioty (cukierek, bilet, obrączka, lusterko, pieniążek, chusteczka). Wybrany przedmiot wskaże nam co nas czeka w przyszłości np. obrączka – rychły ślub, cukierek - życie słodkie i przyjemne, bilet – podróże..)
5. Możemy także częstować cukierkami z ukrytym w środku karteczkami z narysowanymi znakami, przepowiadającymi najbliższą przyszłość.
6. Kolejną zabawą andrzejkową jest losowanie karteczek z numerami od 1 do 8. Potem możemy odczytać z „Księgi wróżb" co dana liczba mówi o osobie.
7. Można losować także karteczki z nazwami różnych zawodów. Informują one uczestników zabawy, kim zostaną w przyszłości.
8. Z wróżb można także poznać przyszłe imię swojego wybrańca. Losuje się kartki z imionami przyszłej żony lub męża. Żeby wróżba się spełniła wypisane imię należy odczytać dopiero na drugi dzień, po przespanej nocy z kartką pod poduszką


ZABAWY ANDRZEJKOWE

1. „Kim zostanę w przyszłości”.
Uczniowie losują karteczki z nazwami zawodów, które według wróżby będą w przyszłości wykonywać

MARYNARZ, SPORTOWIEC, GÓRNIK, MECHANIK, KOMINIARZ,
AKTOR, DYREKTOR, KIEROWCA, BIZNESMEN, POLITYK

NAUCZYCIELKA, PIOSENKARKA, FRYZJERKA, SPRZEDAWCZYNI,
POLICJANTKA, KRAWCOWA, KOSMETYCZKA, PRZEDSZKOLANKA
AKTORKA, LEKARKA, KUCHARKA, URZĘDNICZKA

1. „ Jaka, jaki jestem”
Na wylosowanych wcześniej karteczkach z wypisanymi zawodami znajdują się cyfry od 1 do 15 . Do każdej z cyfr przyporządkowana jest 1 cecha charakteru.

1 – DOKŁADNY, 2 – WYSPORTOWANY, 3 – UCZYNNY, 4 – WESOŁY,
5 – KOLEŻEŃSKI, 6 – ODWAŻNY, 7 – NIEŚMIAŁY, 8 – ROZGADANY,
9 - AMBITNY, 10 – PEWNY SIEBIE

1 – SYMPATYCZNA, 2 – WESOŁA, 3 – GRZECZNA, 4 – PRZEBOJOWA,
5 - MIŁA, 6 – ROMANTYCZNA, 7 – PRACOWITA, 8 – TAJEMNICZA,
9 – TOWARZYSKA, 10 - ROZEŚMIANA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.