X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1574
Przesłano:

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II integracyjnej: "Ssaki i ptaki hodowlane"

Data: 10. 2007r.

Nauczyciel wspomagający

Blok tematyczny: Zwierzęta hodowane przez człowieka.
Temat zajęć: Ssaki i ptaki hodowlane.

Cel główny:
Uczeń rozpoznaje i nazywa charakterystyczne ssaki i ptaki hodowlane. Wypowiada się na temat ich budowy, trybu życia i sposobu odżywiania się.
Klasyfikuje zwierzęta hodowlane ze względu na posiadane cechy. Rozumie pojęcia: Zwierzęta jajorodne i żyworodne.

Cele operacyjne :
- kształcenie umiejętności słuchania
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanego tekstu i ilustracji
- doskonalenie umiejętności układania wyrazów i zdań z rozsypanki sylabowej i zdaniowej
- kształcenie umiejętności dobierania ilustracji do treści wiersza.
- doskonalenie pamięci
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20
- doskonalenie umiejętności liczenia (porównywanie różnicowe)


Uczeń:
- potrafi klasyfikować zwierzęta hodowlane na ptaki i ssaki
- rozumie pojęcia: zwierzęta jajorodne i żyworodne
- umie wykazać związek budowy ciała, sposobu poruszania się zwierząt ze środowiskiem, w którym żyją
- pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy ze spółgłoskami miękkimi
- potrafi wypowiedzieć w kilku zdaniach się na dany temat ( np. wierszy i ilustracji)
- poprawnie udziela odpowiedzi na zadawane pytania po przeczytaniu tekstu, lub obejrzeniu ilustracji
- dobiera odpowiednie ilustracje do treści wiersza, czytanki
- rozwija pamięć
- uruchamia swoją twórczą wyobraźnię
- pracuje samodzielnie
- sprawdza swoje umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20

Formy pracy:
- przy pomocy nauczyciela wspomagającego
- indywidualna
- grupowa
- ćwiczeń praktycznych

Metody:
- słowna,
- czynna,
- ćwiczeń praktycznych,
- problemowa

Środki dydaktyczne:
- " Wesoła szkoła. Klasa II"
- karta pracy do języka polskiego
- karta pracy matematyczna,
- tekst czytanki „ Cielątko”
- rozsypanka wyrazowa
- ilustracje zwierząt i ptaków hodowlanych
- karty z działaniami matematycznymi


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie.

2. Układanie zagadek o zwierzętach hodowlanych, np.. ma cztery nogi, łaty, daje mleko.

3. Zabawy naśladowcze. Sposoby poruszania się zwierząt rozpoznawanych na podstawie zagadek.

4. Zestawianie zwierząt z ich głosami. (zał.1, karta pracy 48, ćw. 1)

5. Wyraziste czytanie wiersza pt.” Cielątko” (zał.2, podręcznik str. 48)

6. Rozpoznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na podstawie charakterystycznych cech wyglądu. Umieszczanie nalepek ze zwierzętami. Uzupełnianie podpisów. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. (zał. 3, karty ćwiczeń 37-42, 51, 52, karta pracy 48, ćw. 2)

7. Zwierzęta żyworodne i jajorodne. (sposób przychodzenia na świat cielątka a kurczątka, nazwy zwierząt żyworodnych i jajorodnych) (zał.4,karta pracy 48, ćw. 2)

8. Porównywanie różnicowe. Cyfry i znaki nierówności (zał.5,karta pracy matematyczna 29)

9. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 (zał. 6, karta pracy matematyczna 30)

10. Cechy charakterystyczne ptaków i ssaków hodowlanych. Związek budowy ciała z trybem życia. (zał.7, karta pracy 49, ćw. 1)

11. Ptaki pływające i grzebiące. Zaobserwowanie różnic w budowie nóg kury i kaczki i wykazanie związków z ich trybem życia.
Umieszczanie nalepek z rysunkami zwierząt w odpowiednich miejscach. Naklejanie podpisów. (zał.8, karta pracy 49, ćw. 2)

12. Zapisanie w odpowiednich miejscach tabelki nazw ptaków i ssaków hodowlanych wybranych z ramki. (zał.9, karta pracy 49, ćw. 3)

13. Zabawy naśladowcze.

14. Podsumowanie i samoocena.

15. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.