X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15720
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć: "Z wizytą w gospodarstwie domowym"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT: „Z wizytą w gospodarstwie domowym”

DATA:

PROWADZĄCY:

CELE:
GŁÓWNY: zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi na podstawie piosenki pt. „Zwierzęta w gospodarstwie”, S. Kraszewskiego, E. Witkowskiej

OPERACYJNE:
dzieci:
- potrafią wymienić zwierzęta z zagrody - odpowiadają na pytania dotyczące piosenki
- dopasowują ilustracje do usłyszanych odgłosów zwierząt
- przeliczają elementy do 6
- naśladują gesty i ruchy do podanej melodii
- dopasowują wyrazy do ilustracji metodą globalnego czytania
- tworzą z materiałów papierniczych zwierzę domowe wg własnego pomysłu

METODY: czynna, słowna, oglądowa

FORMA: praca z całą grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje, stój gospodarza, koszyk, fasola, karta pracy, tektura, papier kolorowy, kredki świecowe, klej, nożyczki, bibuła, plastikowe pudełka, nakrętki, usb

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Pogadanka
Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanej i zilustrowanej piosenki „Zwierzęta w gospodarstwie” (załącznik nr 1)
- Kto był właścicielem zwierząt? (gospodarz)
- Jakie zwierzęta posiadał gospodarz? (konie, krowy, świnie itd.)
- Jak nazywają się miejsca, w których mieszkały zwierzęta? (stajnia, obora, chlewik itd.)
- Jak nazywa się ogrodzone miejsce, w którym żyją wszystkie wymienione zwierzęta? (zagroda)

2. Zabawa ortofoniczna
Gospodarz rozdaje dzieciom z koszyczka fasolę oznaczoną różnymi kolorami. Następnie dzieci siadają w czterech kołach (dobierają się wg koloru na fasoli). Każda grupa otrzymuje pięć szablonów z sylwetami zwierząt domowych. Kiedy dzieci usłyszą odgłos określonego zwierzęcia, podnoszą do góry odpowiednią sylwetę zwierzęcia, następnie naśladują odgłosy. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza prawidłowo odgadnie zwierzęta. (kaczka, koń, krowa, kura, świnia)

3. Zabawa dydaktyczna pt. „Poszukiwanie zagrody”
Na tablicy umieszczone są plansze z trzema zagrodami, z których uciekły zwierzęta. Zadanie dzieci polega na umieszczeniu zwierząt we właściwej zagrodzie. Ilość zwierząt musi zgadzać się z numerem, który znajduje się na ogrodzeniu zagrody. Przeliczanie elementów do 6.

4. Zabawa muzyczno – ruchowa pt. „Kaczuchy”
Dzieci do popularnej melodii, naśladują ruchem i gestem kaczki, zwrócenie uwagi na tempo i rytm melodii.

5.Czytanie globalne
Umieszczenie właściwych podpisów zwierząt domowych pod ich ilustracjami wg zasad metody globalnego czytania( krowa, świnia, koń, owca)

6. Zabawa dydaktyczna, odszukiwanie podobieństw i różnic na dwóch plakatach
Zadanie dzieci polega na odnalezieniu 6 różnic pomiędzy obrazkami.

7. Praca plastyczna pt. „Zwierzę z zagrody”
Dzieci z tektury, bibuły ,pudełek przy użyciu kleju, kredek tworzą zwierzę, które najbardziej spodobało im się w wiejskiej zagrodzie. Zwrócenie uwagi na estetkę pracy oraz pomysłowość dzieci.


Załącznik nr 1

„Zwierzęta w gospodarstwie” S. Kraszewski, E. Witkowska
1.Mam ja na wsi dom bogaty, gospodarzę sam
Czworonogie i skrzydlate tam zwierzęta mam!
Mam konie w stajni, krowy w oborze,
świnie w chlewiku, dwa psy na dworze

Ref. Mój dobytek kwicze, kwacze,
chrumka, mruczy, gęga, gdacze!
A ja biegam, karmie, poje
biedy się nie boje!

2.Mam ja na wsi dom bogaty, gospodarzę sam
Czworonogie i skrzydlate tam zwierzęta mam!
Kury w kurniku, kaczki w sadzawce,
w szopie indyki, gęsi na trawce

Ref. Mój dobytek kwicze, kwacze,
chrumka, mruczy, gęga, gdacze!
A ja biegam, karmie, poje
biedy się nie boje!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.