X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15708
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzających wiedzę z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej

2. Samodzielne poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiot

3. Systematyczne gromadzenie i aktualizowanie zasobów pomocy dydaktycznych

4. Opieka nad pracownią języka angielskiego

5. Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego oraz praca z uczniem zdolnym

6. Współpraca z rodzicami

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji informatycznej

2. Korzystanie ze zdobyczy technologii komputerowej oraz zasobów Internetu w pracy pedagogicznej

3. Korzystanie z zasobów Internetu w trakcie zajęć koła zainteresowań z języka angielskiego

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych

2. Publikacja materiałów własnych na stronach portali edukacyjnych

3. Udostępnienie w bibliotece szkolnej własnych materiałów dotyczących pracy pedagogicznej

4. Współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami
§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu zajęć koła języka angielskiego

2. Program innowacji programowej „Elementy kształcenia kulturowego na lekcjach języka angielskiego”

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie koła origami

2. Organizowanie, współorganizowanie i przeprowadzanie konkursów językowych oraz plastyczno-językowych

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z wydawnictwami językowymi

2. Udział w akcji charytatywnej „Noworoczny Dar”

3. Sprawowanie funkcji opiekuna praktyk studenckich

4. Współpraca z biblioteką szkolną

5. Współpraca ze świetlicą szkolną

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.