X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15630

Wędrówki po Polsce. Scenariusz zajęć w klasie II

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH W KLASIE III B

TEMAT: Wędrówki po Polsce.

CELE OGÓLNE
• Utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących podziału Polski na regiony.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

Uczeń wie, zna:
• nazwy polskich regionów,
• jak udzielać krótkich, prostych odpowiedzi na zadane pytania,
• słowa i melodię niektórych pieśni ludowych,
• cechy charakterystyczne danego regionu Polski,
• jednostki miary km, cm, mm,
• rodzaje map: regionalna i fizyczna,

Uczeń rozumie:
• potrzebę kultywowania tradycji polskiej,
Uczeń potrafi:
• dodawać i odejmować sposobem pisemnych w zakresie 10000,
• uporządkować liczby w kolejności malejącej,
• wskazać danie i niewiadomą w zadaniu tekstowym,
• podać formułę matematyczną będącą rozwiązaniem zadania,
• zamienić jednostki miary mm na cm,
• rozpoznać i wskazać położenie regionu w części Polski,
• posługiwać się pojęciami kierunków głównych i pośrednich,
• korzystać z różnych źródeł wiedzy,
• zgodnie pracować w grupie,
• przedstawić region za pomocą mapy mentalnej,
• zatańczyć i zaśpiewać wybrane pieśni i tańce regionalne,
• zachować bezpieczeństwo podczas zabawy ruchowej,
• napisać zdania na określony temat,
• dopasować strój ludowy do jego opisu,
• uzupełnić opis stroju ludowego na podstawie stroju,
• samodzielnie opisać wybrany strój ludowy,
• nadać tytuł legendy do wiersza,
• odczytać z mapy ukształtowanie terenu,
• nanieść na mapę kształt i położenie Wisły i regionów Polski,
• rozpoznać przysłówek,

METODY PRACY:
podające: rozmowa kierowana, pogadanka, objaśnianie nauczyciela,
poszukujące: rozmowa, praca z tekstem, problemowa :dyskusja w grupach,
wartościujące (ekspresyjne): ekspresja słowno-ruchowa
praktycznego działania: ćwiczenia praktyczne, wykonywanie zadań,
aktywizujące: mapa mentalna, zagadka muzyczna, zabawa ruchowa z opowieścią.

FORMY PRACY: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa zróżnicowana.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• indywidualne karty pracy dla ucznia – zróżnicowane trójpoziomowe,
• kolorowe samoprzylepne z konturem Polski karteczki(z głową dziecka – lider grupy),
• Polska z dużego białego brystolu,
• koperta z instrukcją dla grup,
• puzzle w kolorach (kształt regionów Polski),
• kształty regionu z szarego papieru,
• paski o dł. ok. 30cm,
• kolorowe liczmany,
• nagrania utworu „W murowanej piwnicy” i „Trojaka” – Cd „Folkowa zabawa”,
• ćwiczenia „Świat ucznia”,
• laptop z rzutnikiem,
• mapa fizyczna Polski,
• karta do zapisywania odpowiedzi,
Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Samodzielne wykonanie działań matematycznych na karcie pracy oraz ułożenie hasła: Wędrówki po Polsce
Wpisanie tematu zajęć do zeszytu przedmiotowego.

2. Podział na grupy.
- Przypomnijcie sobie, w jakim polskim miejscu byliście, które do dzisiaj miło wspominacie i powiedzcie co to za miejsce.
W kręgu na dywanie każde dziecko mówi o miejscu w Polsce i losuje kolorowy znaczek i przykleja na ubiór i siadają wg kolorów na dywanie.

3. Praca w grupach przy stolikach.
Układanie puzzli, przyklejanie ich na szary papier.

Prezentacja na dywanie ułożonego kształtu. Próby rozpoznawania
- Co wam przypomina kształt złożonych puzzli?
- Spróbujcie połączyć ze sobą te kolorowe elementy.
- Co powstało? (Polska)
- Co możemy odczytać z tej powstałej mapy Polski?
- Czym są wcześniej ułożone przez was puzzle? (regionami Polski)
- Nazwijcie swój region.

4. Praca w grupach z regionami.
Wykonanie mapy mentalnej regionu z uwzględnieniem:
• Województw,
• Nazwy rzek, jezior, gór,
• Dużych miast i stolicy regionu
• Herbu stolicy/regionu
• Ciekawe miejsca i ludzie
• Legendy
• Tańce regionalne
Łączenie zdjęć z podpisami i naniesienie na mapę.
Prezentacja na dywanie wykonanego zadania.
Przyklejenie regionów na dużą z Polskę z brystolu przez liderów.
Przyczepienie Polski z regionami na tablicę.

5. Zabawa ruchowa z opowieścią
Dzieci siadają w dwuszeregu z dużym odstępem między szeregami. Przydzielenie dzieciom ról: MAMA, TATA, DZIECI, BABCIA, DZIADEK, PIES, KOT, SAMOCHÓD.
NAUCZYCIEL CZYTA OPOWIEŚĆ a dziecko, które usłyszy swoją nazwę przebiega dookoła swojej drużyny i wraca na swoje miejsce.

Wieloosobowa rodzina składająca się z mamy, taty, babci, dziadka, dzieci oraz ze zwierząt kota i psa wybiera się na wycieczkę samochodową po Polsce. Od samego rana mama pakuję walizki, a pomagają jej w tym dzieci. Babcia z dziadkiem również szykują bagaże. Tata natomiast przygotowuje samochód do podróży. Sprawdza płyny, powietrze w oponach, czyści wnętrze. Na koniec myje auto by było czyste do podróży. Tata dumny jest ze swojej pracy, gdyż samochód lśni jak złoto. Tylko kot z psem nic nie robią. Mama z tatą pakują do samochodu bagaże i powoli wszyscy zajmują swoje miejsca w aucie. Tata jako kierowca, mama tuż obok, babcia z dziadkiem na końcu w trzecim rzędzie, a dzieci za rodzicami. Kotek wygodnie leży w koszyku, a pies z tyłu za dziadkami z tylne szyby podziwia widoki. Podczas podróży mama pilotuje tatę, a babcia opowiada dzieciom ciekawe historie związane z odwiedzanymi miejscami. Dziadek robi pamiątkowe zdjęcia do albumu. Samochód z dużą prędkością pokonuje kolejne miasta a rodzina cieszy się z podróży. Jednak pora kończyć wyprawę i wracać do domu. Wszyscy zabierają ze sobą mnóstwo wrażeń i wspomnień.

6. Samodzielne pisanie fragmentów opowiadania o podróżach po Polsce ( karta pracy)- praca zróżnicowana trójpoziomowa.
I grupa pisze wstęp do opowiadania,
II - rozwinięcie,
III – zakończenie.

Czytanie prac po 1 osobie z grupy – powstaje opowiadanie o podróży po Polsce.

7. Śpiewanie piosenki i tańczenie trojaka.
- Wysłuchajcie muzyki i powiedzcie z jakiego regionu pochodzi ten taniec.
Prezentacja tańca.

8. Matematyka
Zapoznanie z treścią zadania 1.-karta pracy:
Rodzina Stasia pojechała na wycieczkę z Lublina do Łodzi oddalonej 250 km. Po drodze zatrzymali się u rodziny w Tomaszowie Mazowieckim. Ile km od Lublina leży Tomaszów, jeżeli od niego do Łodzi jest 47 km?

- Co wiemy z treści zadania?
- O co nas pytają?
(zapisanie na tablicy i karcie pracy danych i niewiadomej)
Rozdanie pasków o dł. ok. 30 cm.
- Na paskach papieru zaznaczcie odległość w dużym pomniejszeniu zamieniając km na mm, tzn 1 km w rzeczywistości =1mm na pasku.

L T Ł


- Jak dowiedzieć się jaka jest odległość Tomaszowa od Lublina?
Zapis formuły matematycznej: 250-47=
Obliczenie sposobem pisemnym na kolorowych liczmanach:

S D J


Czynności manipulacyjne na kolorowych liczmanach- odczytanie.
Zapis pisemny: 250
- 47
----------
203
Udzielenie i zapisanie odpowiedzi.

9. Zabawa muzyczno-ruchowa

- Wysłuchajcie muzyki i powiedzcie jaka to piosenka? (zbójnicki)
Śpiewanie i tańczenie zbójnickiego.

Zapoznanie z treścią zadania 2.- praca z mapą -karta pracy. Rozwiązanie zadania.

10. Czytanie opisów strojów ludowych z różnych regionów Polski. Uzupełnianie niedokończonych opisów. Wycięcie i wklejenie postaci w strojach ludowych obok opisów - ćw. 1 s. 39.

11.Wybranie i opisanie jednego ze strojów ludowych – ćw. 2 s. 41.

12. W domu ćw. 3,4 s. 42-43
Wysłuchanie fragmentu piosenki Płynie Wisła...” – śpiewanie i naśladowanie ruchem Wisły.

13. Zadanie na karcie pracy 6. – rozpoznawanie przysłówków, łączenie ich w kontur Polski i naniesienie trasy Wisły, położenia regionów oraz kolorów z mapy fizycznej – połączenie 2 rodzajów map – regionalnej i fizycznej

- Jak nazywa się mapa, z której można odczytać podział na regiony Polski? (historyczno-regionala)
-Co odczytamy z mapy fizycznej Polski? (ukształtowanie terenu)

14. Podsumowanie zajęć.

Turniej grupowy
Nauczyciel wyświetla zdjęcia, czyta fragmenty legend, itp., a grupy odgadują i zapisują rozwiązania na kartce.
Slajdy:
1. Z jakim miastem Polski związane jest miejsce?
a) Poznań (poznańskie koziołki)
b) Ojców (maczuga Herkulesa)
c) Cieszyn (Studnia Trzech Braci)
d) Warszawa (Syrenka)
2. Wysłuchaj fragmentu legendy i napisz z jakim regionem jest ona związana?
a) Wielkopolska – „Król Popiel i myszy”
b) Pomorze i Kaszuby – „Lwy z gdańskiego ratusza”
c) Mazury – „Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim”
d) Małopolska – „Czarcia łapa”
e) Śląska – „Studnia Trzech Braci”
3. Jak się nazywa wskazana rzeka?
a) Wisła
b) Odra
c) Warta
d) Bug
4.Jak nazywa się najwyższy szczyt polskich gór?
• Rysy
5. Podaj nazwy pasm górskich w Polsce.
a) Sudety
b) Karpaty

Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań i przyznanie punktów.

15. Samoocena
• Dokończ zdania:
Najbardziej podobało mi się, gdy .............
Nie podobało mi się .............
• Ocena siebie.
Zamaluj prostokąt z wybranym zdaniem:
Jestem z siebie zadowolony.
Pracowałem dzisiaj dobrze.
Mogłem pracować lepiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.