X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15604
Dział: Gimnazjum

Poezja patriotyczna - sprawdzian

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

1. Zbadaj budowę Hymnu do miłości ojczyzny. W tym celu:
a) podaj liczbę wersów- ........................................
b) podaj liczbę sylab w każdym wersie -........................................
c) nazwij rymy -........................................
d) policz, po której sylabie występuje średniówka-........................................
2. Podaj definicję hymnu: ........................................
........................................
3. W jakich sytuacjach dzisiaj wykonuje się hymn państwowy? Podaj trzy przykłady.
........................................
4. Jak nazywa się środek stylistyczny składający się z rzeczownika i jego określenia? Podaj przykład zastosowania go w cytowanym wyżej utworze.
........................................
5. W pierwszym wersie poeta zastosował pewną figurę stylistyczną. Rozpoznaj jaka to figura.
........................................
6. Wyjaśnij znaczenie dwóch ostatnich wersów utworu.
........................................
7.O jakich postaciach historycznych mówi tekst Mazurka Dąbrowskiego?
........................................
8. Jak rozumiesz słowa Roty: Twierdzą nam będzie każdy próg?
........................................
9. Nazwij kolory, które dominują w poetyckich obrazach bitwy opisanej w Reducie Ordona. Podaj po dwa przykłady z tekstu. Określ symboliczne znaczenie tych kolorów.
• Strona polska - ........................................
• Strona rosyjska - ........................................
10. Nazwij zasadę kompozycyjną służącą prezentacji przeciwstawnych sił.
11. Podaj nazwę środka poetyckiego, który został zastosowany w opisie granatu wyrzuconego z reduty - ........................................
12.W przedstawieniu lecącej kuli przeważa animizacja (ożywienie). Przytocz dwa przykłady takiego obrazowania.
........................................
........................................
13. Wypisz wyrazy dźwiękonaśladowcze dające wyobrażenie dźwięków, które towarzyszą lecącej kuli........................................
14. Napisz zaproszenie na wieczór poetycki wybranego poety okresu rozbiorowego.
........................................ 15. Podaj trzy argumenty uzasadniające wybór danego twórcy.
........................................
16. Wyjaśnij zasady pisowni Reduty Ordona
a) ........................................
b) ........................................
17. Wpisz w pozostawione miejsca odpowiednie daty oraz dopasuj wyrażenia .
a) Pieśń legionów polskich we Włoszech ........................................
b) Bogurodzica ........................................
c) Rota ........................................
d) Hymn do miłości ojczyzny ........................................
e) Reduta Ordona ........................................
1797, 1832, 1774, XIIIw., 1908, 1864
Grunwald, Warszawa, Wielkopolska, Reggio, Szkoła Rycerska, Zamość.
18. Opracuj plan wycieczki trzydniowej pod hasłem: Śladami walki o niepodległość.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.