X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15542
Przesłano:

Konspekt zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Miejsce ćwiczeń: sala korekcyjna
Czas trwania: 35 minut

Zadanie główne: Poznanie ćwiczeń chwytnych z przyborami.
Zadanie dodatkowe: Wzmacnianie mięśni posturalnych oraz kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy.
Diagnoza:
• Skoliozy: asymetria barków, trójkątów talii, zdeformowana klatka piersiowa, wystające biodro, garb żebrowy (skolioza w odcinku piersiowym) lub wał lędźwiowy (skolioza w odcinku lędźwiowym).
Ćwiczenia zalecane: ćw. ogólnorozwojowe, symetryczne, elongacyjne, pływanie, oddechowe, kształtujące nawyk prawidłowej postawy
Ćw. zabronione: obciążenia, asymetryczne, stania na głowie, na rękach
• Płaskostopie: obniżenie łuków podłużnych, koślawość kości piętowej, szybkie męczenie się oraz bolesność stóp i łydek.
Ćwiczenia zalecane: chodzenie boso po miękkim podłożu, zapewnienie stopom możliwości obszernych i nieskrępowanych ruchów, stosowanie ćwiczeń chwytnych stóp.
Ćwiczenia zabronione: długotrwałe stanie, biegi i skoki zwłaszcza na twardym podłożu, długotrwały wysiłek doprowadzający do przemęczenia mięśni wysklepiających stopę.
• Kolana koślawe: występują wtedy, gdy przy złączonych kolanach stopy się nie łączą.
Ćwiczenia zalecane: siady skrzyżne, siady okroczne, siady ugięte ze złączonymi stopami, podskoki z piłką między kolanami, pływanie.
Ćwiczenia zabronione: siad klęczny z rozsuniętymi piętami, dłuższe stanie w rozkroku, obciążenia, siad płotkarski.
Motywacje: zmotywuję dzieci do samodzielnego i systematycznego wykonywania ćwiczeń chwytnych w domu.
Cele operacyjne
Umiejętności:
Dziecko:
- pokaże jedno ćw. chwytne z laską gimnastyczną
- pokaże jedno ćw. chwytne z woreczkami
- pokaże w jaki sposób chwytamy palcami stóp różne przybory
Wiadomości:
Dziecko:
- wymieni ćw. korekcyjne wzmacniające mm. stóp
- potrafi uzasadnić w jakim celu są stosowane ćwiczenia chwytne
Motoryczność:
Dziecko:
- wzmocni mm. wysklepiające stopę
- wzmocni mm. brzucha, NN, RR, mm. pośladkowe, kulszowo- goleniowe, oddechowe, udoskonali zmysł równowagi
Wychowanie:
Dziecko:
- zadba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących
- słucha poleceń nauczyciela
Formy organizacji: obwód ćwiczebny, okrąg, rozsypka
Metody realizacji zadań: pogadanka, zabawowa klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa ścisła
Przybory i przyrządy: woreczki, laski gimnastyczne, obręcze ringo, piłki do siatkówki, szarfy

(Tabela - dop. red.)

TOK ZAJĘCIA
CZYNNOŚCI DZIECKA
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
DOCELOWE ZADANIA

Część wstępna

Czynności organizacyjno- porządkowe

Zabawa ożywiająca Dziecko:
- zapozna się z zagadnieniami lekcji
-przypomni sobie prawidłową postawę

- ożywi organizm
-pobudzi i przygotuje swoje ciało do dalszego wysiłku
-nabierze motywacji do udziału w lekcji Dziecko:
- ustawia się w szeregu
-słucha informacji nauczyciela
-przyjmie postawę skorygowaną

- bierze udział w zabawie ożywiającej „berek świecznik”.
Wybrane dziecko zostaje berkiem i goni pozostałe po całej sali. Uciekające dziecko może uchronić się przed berkiem poprzez przyjęcie postawy tzw. Świecznika. W pozycji świecznika nie można być dłużej niż 3s.
Złapane dziecko zostaje berkiem

-nauczyciel organizuje zbiórkę
-sprawdza obecność
-sprawdza gotowość do zajęć (strój, zebranie biżuterii)
-podaje zadania
-przypomina wiadomości z zakresu przyjmowania prawidłowej postawy ciała
-motywuje dzieci do pracy na zajęciu

-organizuje zabawę
-daje sygnał do rozpoczęcia zabawy
-czuwa nad bezpieczeństwem
-motywuje do świadomego i aktywnego udziału w zajęciu

Część główna A

Ćwiczenie wzmacniające mm. stóp

Ćwiczenie wzmacniające mm. oddechowe

Ćwiczenie wzmacniające mm. RR i NN

Ćwiczenie wzmacniające mm. szyi i karku

Ćwiczenie wzmacniające mm. pośladkowe i mm. NN

Ćwiczenie wzmacniające mm. grzbietu odcinka lędźwiowego oraz mm. NN


Część główna B

Ćwiczenie wzmacniające mm. stóp
Ćwiczenie wzmacniające mm. brzucha i mm. NN
Ćwiczenie wzmacniające mm. stóp, mm. brzucha i NN
Ćwiczenie wzmacniające mm. grzbietu, pośladkowe i kulszowo- goleniowe
Ćwiczenie wzmacniające mm. stóp oraz mm. brzucha
Ćwiczenie doskonalące zmysł równowagi i wzmacniające mm. RR

- wzmocni mm. stóp

- wzmocni mm. oddechowe

- wzmocni mm. RR i NN

- wzmocni mm. szyi i karku

- wzmocni mm. pośladkowe, mm. NN

- wzmocni mm. grzbietu odcinka lędźwiowego
- wzmocni mm. NN

- pozna ćwiczenia chwytne stóp
- wzmocni mm. stóp

- wzmocni mm. brzucha
- wzmocni mm. NN

- pozna ćwiczenie chwytne stóp
- wzmocni mm. stóp
- wzmocni mm. brzucha i NN

- wzmocni mm. stopy

- poznaje ćwiczenie chwytne stóp
- wzmocni mm. stóp
- wzmocni mm. brzucha

-doskonali zmysł równowagi
- wzmocni mm. RR

- bierze udział w zabawie „Chorągiewka”. Dzieci siedzą na podłodze twarzami do nauczyciela w pozycji siadu ugiętego podpartego z tyłu ze stopami złączonymi. Przed każdym leży szarfa. Na hasło nauczyciela- chorągiewka w prawej stopie uczniowie chwytają palcami stóp szarfę i machają nią raz w prawą raz w lewą stronę, naśladując prawdziwą chorągiewkę. Następnie zamiana i chorągiewka w lewej stopie.
Ćwiczenia na obwodzie koła:
Pw: stojąca, RR wzdłuż tułowia
Ruch: na sygnał ćwiczący unoszą ręce przodem do góry jakby próbowali dotknąć słoneczka i wykonują wdech, przy opuszczaniu RR bokiem wykonują wydech.

Pw: stojąca
Ruch: marsz po obwodzie koła. Na hasło nauczyciela- krasnale, dzieci naśladują chód krasnali (uginają kolana i trzymają ręce na kolanach). Na hasło- wielkoludy, maszerują we wspięciu na palcach, z RR wyciągniętymi ku górze.

Pw: stojąca
Ruch: na hasło- tik tak wykonują skłony głowy w prawą i lewą stronę, na hasło- bim bam wykonują skłon głowy w przód i w tył.

Pw: leżenie tyłem, NN ugięte, stopy złączone, RR wzdłuż tułowia, szarfa w jednaj ręce.
Ruch: dzieci unoszą biodra (w ten sposób tworzą most), wykonują wspięcie na palce i wykonują przełożenie szarfy z jednej ręki do drugiej pod mostem.

Pw: leżenie przodem, RR pod brodą.
Ruch: naprzemienne wymachy prostych NN.

Stacja 1
Pw: stojąca, przed uczniem leży laska gimnastyczna.
Ruch: dziecko układa RR w skrzydełka, obejmuje palcami stóp laskę i przemieszcza się z jednego końca laski na drugi.

Stacja 2
Pw: leżenie tyłem, NN ugięte, RR wyprostowane, pomiędzy stopami piłka.
Ruch: dziecko wykonuje wyprost NN do pionu z piłką między stopami, wytrzymuje w takiej pozycji i wraca do pw.
Indywidualizacja: dziecko z kolanami koślawymi umieszcza piłkę między kolanami.

Stacja 3
Pw: leżenie tyłem, nogi ugięte, RR wyprostowane, przed dzieckiem leżą 2 woreczki.
Ruch: dziecko chwyta palcami stóp woreczki i wykonuje ruch nogami tak jak przy jeździe na rowerze.

Stacja 4
Pw: stojąca, dziecko rozdziera gazetę palcami stóp

Stacja5
Pw: siad ugięty, podparty, przed dzieckiem leży woreczek.
Ruch: dziecko chwyta palcami prawej stopy woreczek wyrzuca go jak najwyżej poprzez wyprost
Stacja 6
Pw: stojąca, RR opuszczone, trzymające obręcze ringo.
Ruch: dziecko wykonuje przejście po ławeczce z RR w bok w pozycji skorygowanej.

-omawia zabawę
-rozdaje szarfy
-daje sygnał do rozpoczęcia zabawy
-czuwa nad prawidłowym wykonaniem zabawy
-wydaje polecenia

-objaśnia ćwiczenia
-pokazuje ćwiczenia

-nadaje rytm oddychania

-objaśnia i pokazuje ćwiczenie
-naprzemiennie wydaje polecenia
-czuwa nad poprawnością wykonywania ćwiczenia
-koryguje błędy

-objaśnia i pokazuje ćwiczenie
-naprzemiennie podaje polecenia

-objaśnia i pokazuje ćwiczenie
-rozdaje szarfy
-czuwa nad poprawnością wykonywania ćwiczenia
-koryguje błędy

-omawia ćwiczenie
-pokazuje ćwiczenie
-zwraca uwagę aby NN były wyprostowane

-przygotowuje z poszczególne stacje
-objaśnia wykonanie ćwiczeń
-pokazuje ćwiczenia
-omawia cel ćwiczeń

-zwraca uwagę na to, aby NN były wyprostowane i aby piłka nie wypadła

-zwraca uwagę na poprawne wykonywanie ćwiczenia
-zwraca uwagę, aby woreczki nie wypadły i żeby dzieci w odpowiedni sposób je chwytały

-czuwa nad bezpieczeństwem
-zapewnia odpowiednie warunki

-zwraca uwagę na to, aby uczniowie nie odrywali bioder od podłogi
-zwraca uwagę, aby plecy były proste

-czuwa nad bezpieczeństwem


Część końcowa

Zabawa uspokajająca

Czynności organizacyjno- porządkowe
- uspokoi organizm i rozluźni mięśnie
-wzmocni mm. stóp i dłoni
- zmotywuje się do systematycznego wykonywania ćwiczeń w celu wzmocnienia mm. wysklepiających stopy
Dziecko bierze udział w zabawie uspokajającej „Wachlarze i piąstki”. Uczniowie siedzą w rozsypce w siadzie prostym. Na sygnał „wachlarz”- szeroko rozstawiają palce rąk i stóp. Na hasło „piąstki”- zginają palce rąk i nóg.

-nauczyciel przeprowadza zabawę uspokajającą
-nauczyciel wydaje polecenia

-nauczyciel organizuje zbiórkę
-wyróżnia najlepiej ćwiczących
-zachęca do ćwiczeń w domu
-żegna się

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.