X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15527
Przesłano:

Części pisma i ich rozmieszczenie na blankietach korespondencyjnych BZ i BU. Konspekt lekcji z przedmiotu korespondencja biurowa dla klasy 1b szkoły policealnej, o kierunku: technik prac biurowych

Marta Słupczyńska
SOSW dla Niesłyszących
Kraków, ul. Grochowa 19

Konspekt lekcji z przedmiotu „korespondencja biurowa”
dla klasy 1B szkoły policealnej, o kierunku: technik prac biurowych


TEMAT:
Części pisma i ich rozmieszczenie na blankietach korespondencyjnych BZ i BU.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 1 godzina lekcyjna

CELE:
1. Cel poznawczy:
– Poznanie podstawowych części pism sporządzanych na blankietach
– Poznanie rozmieszczenia informacji w określonych miejscach blankietu BZ
– Poznanie rozmieszczenia informacji w określonych miejscach blankietu BU

2. Cel kształcący:
– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania części składowych pism
– Kształcenie umiejętności właściwego doboru informacji zamieszczanych na określonym blankiecie

3. Cel wychowawczy:
– Rozwijanie świadomości znaczenia poprawnego sporządzania korespondencji
– Uwrażliwienie na dobór właściwych informacji wpisywanych do danego blankietu
– Wdrażanie uczniów do współpracy z grupą.

4. Cel rewalidacyjny:
– Usprawnianie resztek słuchu.
– Korekta wypowiedzi ustnych
– Czytanie tekstu ze zrozumieniem

5. Formy pracy: indywidualna, grupowa

6. Metody pracy: słowne, poglądowe

7. Środki dydaktyczne: etykiety, tekst w tabeli, rozsypanka


TOK LEKCJI:

1. Nauczyciel sprawdza obecność i przypomina z uczniami poznane dotychczas wiadomości o blankietach:
– Co to jest blankiet korespondencyjny?
– Jakie są rodzaje blankietów?
– Co oznacza skrót blankietu BZ i BU?
2. Nauczyciel zapisuje temat lekcji:
„Części pisma i ich rozmieszczenie na blankietach korespondencyjnych BZ i BU”.
3. Nauczyciel omawia podstawowe części pisma – tworzy notatkę na tablicy, używając etykiet.
4. Uczniowie przepisują notatkę do zeszytu.
5. Wybrany uczeń głośno czyta nazwy części składowych pisma.
6. Nauczyciel koryguje błędne wypowiedzi.
7. Nauczyciel rozdaje uczniom tabelkę z opisem rozmieszczenia określonych części pisma na blankiecie BU i BZ.
8. Nauczyciel rozkłada etykiety z nazwami części pisma i wraz z uczniami przypina je na tablicy we właściwych miejscach blankietu (uczniowie korzystają z tekstu umieszczonego w tabeli).
9. Nauczyciel nagradza aktywnych uczniów „+”.
10. Nauczyciel rozdaje rozsypankę z częściami pisma uczniom. Uczniowie tworzą dwa pisma (pismo na blankiecie BU i BZ).
11. Nauczyciel nadzoruje samodzielną pracę uczniów.
12. Nauczyciel koryguje błędy w zadaniu uczniów.
13. Nauczyciel dokonuje podsumowania lekcji i zadaje zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.