X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1552
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym - gimnazjum

WŁODAWA/CHELM 2008

Organizatorzy: LSCDN o.Chełm, Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, PPN
GIMNAZJA

Imię i nazwisko (podaj drukowanymi literami ..........................................................
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: ..........................................................
Typ szkoły i jej lokalizacja: ...........................................................

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Przeczytaj wszystkie zadania. Jeśli masz jakieś wątpliwości zgłoś je przewodniczącemu komisji konkursowej. Na udzielenie odpowiedzi przeznaczono ci 60 minut. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczaj kółkiem. Życzymy powodzenia.

1.Za dwa lata obchodzona będzie rocznica utworzenia Poleskiego Parku Narodowego:
a)15
b)20
c)25
d)30 1p
2.Nisza ekologiczna to:
a)przestrzeń życiowa oraz pozostałe czynniki umożliwiające organizmowi przeżycie i rozród
b)miejsce zamieszkania organizmów
c)miejsce schronienia zwierząt
d)żadna odpowiedź nie jest poprawna 1p

3.Zjawisko stopniowego, naturalnego zarastania zbiornika jest przykładem:
a)klimaksu
b)sukcesji ekologicznej
c)katastrofy ekologicznej
d)degradacji środowiska 1p
4.Pomnikiem przyrody w PPN może być:
a) pasmo górskie
b) drzewo egzotyczne
c) drzewo o szczególnie okazałych wymiarach
d) ścieżka prowadząca do J.Moszne 1p

5.Ile gatunków ptaków drapieżnych podlega całkowitej ochronie w PPN?
a) 2 c) 14
b) 5 d) wszystkie

6.Biocenoza to:
zespół osobników tego samego gatunku zamieszkujących określony teren i powiązanych zależnościami
zespół osobników różnych gatunków zamieszkujących określony teren i powiązanych zależnościami
zespół osobników tego samego gatunku zamieszkujących wybrany teren
miejsce zamieszkania organizmów

7. Podaj nazwy gatunkowe 4 grzybów objętych ochroną w PPN:
.................................................................
................................................................4p

8.Są to obszary o ściśle określonym położeniu objęte ochroną. Polega ona na całkowitym wykluczeniu ingerencji człowieka:
a)parki narodowe
b)rezerwaty ścisłe
c)rezerwaty częściowe
d)rezerwaty biosfery 1p
9.Następujące rośliny: rdest ziemnowodny, grążel żółty, rzęsa wodna, grzybienie północne, stanowią w jeziorze PPN strefę roślin:
a)całkowicie zanurzonych
b)o liściach pływających
c)bagiennych
d)częściowo zanurzonych 1p
10.Jakie torfowiska zapoczątkowują i poprzedzają często rozwój torfowisk wysokich na siedliskach omałej ruchliwości wody:........................................................ 1p
11. W PPN ptak objęty całkowitą ochroną to: 1p
a) mewa śmieszka
b) orzeł bielik
c) skowronek
d) trzciniak
12. Grążel żółty należący do roślin występujących w PPN: 1p
a) podlega ochronie częściowej
b) podlega ochronie ścisłej
c) nie podlega ochronie
d) jest to gatunek reliktowy nie występujący na terenie PPN

13.Jest symbolem Poleskiego Parku Narodowego: ................................................................1p

14.Jest najliczniejszy z trzech gatunków mięsożernych roślin występujących w PPN, wyposażony w pułapki podciśnieniowe chwytające drobne bezkręgowce. Jest to: .................................................................1p

15. Jest to torfowisko niskie nawęglanowe o podłożu kredowym, stanowi w PPN ostoję rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Podaj jego nazwę: .................................................................1p

16.Podaj 4 nazwy gatunkowe storczyków będących pod całkowitą ochroną w PPN:
...............................................................
17.Jezioro, do którego dojdziesz idąc kładką ścieżki Spławy: .............................................................. 1p

18.Jezioro, do którego dojdziesz idąc ścieżką „Dąb Dominik”: ......................................................... 1p

19. Opisz proces zanikania jeziora dystroficznego PPN:
................................................................
................................................................4p

20.Podkreśl tylko dwa gatunki charakterystyczne dla tundry, a rosnące w PPN: 2p
brzoza brodawkowata, brzoza omszona, brzoza niska, olsza czarna, wierzba lapońska, trzmielina brodawkowana.

21. W zadaniu jest mowa o roślinach objętych ochroną częściową w PPN. Uzupełnij pierwszy człon nazwy gatunkowej:

............................................................zwyczajna
............................................................pospolity

........................................................... zwyczajne
............................................................pospolita 4p

22. Lapońska lub borówkolistna, jest reliktem polodowcowym występującym w PPN: ................................................ 1p

23.Porost objęty ochroną na terenie PPN to: ....................................................................1p

24.Wizytówką tego ptaka PPN jest gniazdo z włókien i roślinnego puchu zwisające na cienkiej gałęzi. Jest to: ............................ ....................................................................1p

25. Pelagial to zespół organizmów: 1p
a)otwarte wody zbiornika wodnego
b)strefa przydenna zbiornika wodnego
c)strefa przybrzeżna zbiornika wodnego
d)strefa głębinowa morza i oceanu 26.PPN jest parkiem: 1p
a)wyżynnym i leży w środkowo-wschodniej Polsce
b)nizinnym i leży w południowo-wschodniej Polsce
c)nizinnym i leży w środkowo-wschodniej Polsce
d)wyżynnym i leży w południowo-wschodniej Polsce

27.Ptak z rzędu kuraków, którego populację odbudowuje PPN: .................................................................. 1p

28.Owocem traw jest ......................................................, a turzyc ..................................................otoczony pęcherzykami. 2p

29. Podaj nazwy gatunkowe 4 roślin owadożernych występujących na torfowiskach PPN:
...................................................................4p

30. Podaj opis torfowiska niskiego i dwie charakterystyczne dla niego rośliny:
..................................................................
...................................................................4p

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.