X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15505
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Wolontariat - zestawienie bibliograficzne w wyborze

WOLONTARIAT - zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii w Piekarach Śląskich opracowała Joanna Wieczorek

Wydawnictwa zwarte:
1. DYSFUNKCJONALNOŚĆ rodziny a resocjalizacja : wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji / Tadeusz Sakowicz .- Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”,2006
2. GŁÓWNE kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym : wolontariat / Beata Krzesińska-Żach // W: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach .- Białystok: Trans Humana, 1995 .- s. 122-126
3. IDEA wolontariatu a globalizacja pomocy medycznej i społecznej na przykładzie Fundacji Johna Bosta w Bergerac / Justyna Holka-Pokorska // W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki .- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2000 .- s. 469-476
4. PRACA w zespole i współpraca z wolontariuszami / [aut. Damian Hamerla] – Warszawa: Fundacja „Edukacja dla Demokracji”, 2008
5. PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / pod red. Krystyny Marzec-Holki .- Bydgoszcz: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
6. PRACOWNICY socjalni, pracownicy kulturalni // W: Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna / Aleksander Kamieński .- Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980 .- s. 88-97
7. SZKOLENIE przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły .- Warszawa: PARPA, 2006
8. UCZESTNICTWO społeczne młodzieży : możliwości działań – opinie i postawy / Agnieszka Naumiuk .- Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2007
9. WOLONTARIAT / Mirosław Górecki // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / pod red. Danuty Lalak i Tadeusza Pilcha .- Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999 .- s. 335-336
10. WOLONTARIAT hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska .- Warszawa: Difin, 2011
11. WOLONTARIAT w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka .- Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2005
12. WOLONTARIAT w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski .- Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008
13. WPŁYW pracy wolontarystycznej na neutralizację patologii społecznych / Joanna Grabias // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red.
Franciszka Kozaczuka .- Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 .- s. 98-106
14. ZARYS prawa dla pedagogów społecznych / Anna Nowak .- Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005

Artykuły z czasopism:
1. DWA miliony wolontariuszy / Izabela E. Dąbrowska // Edukacja i Dialog .- 2002, nr 6, s. 47-52
2. DZIAŁALNOŚĆ wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2008, nr 2, s. 37-40
3. DZIELMY się miłością / Jan Chrapek // Wychowawca .- 2010, nr 2, s. 5-9
4. MITY obalane przez ... wolontariuszy / Marlena Drąg, Damian Hamerla // Magazyn Szkolny .- 2008, nr 6, s. 26-27
5. MŁODZIEŻOWY wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // Wychowawca .- 2005, nr 11, s. 18-19
6. MOTYWY działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2007, nr 9, s. 47-50
7. MOTYWY podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na Co Dzień .- 2004, nr 6, s. 16-18
8. ORGANIZACJE pozarządowe formą aktywności społecznej / Zbigniew Zawadzki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2001, nr 3, s. 20-33
9. PŁOCKIE hospicjum. Relacja wolontariuszki / Dorota Zawadzka // Edukacja Dorosłych .- 2006, nr 3, s. 101-105
10. POMOC jako kategoria moralna / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła .- 2008, nr 1-2, s. 19-34
11. POSTAWY wolontariuszy Miejskiego Hospicjum w Płocku wobec kresu życia / Dorota Zawadzka // Edukacja Dorosłych .- 2006, nr 1-2, s. 107-113
12. POTRZEBA wolontariuszy... / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2007, nr 9, s. 51-53
13. PRACA w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na Co Dzień .- 2005, nr 12, s. 23-26
14. PROGRAM „Starszy Brat, Starsza Siostra” / Krystyna Socha-Kołodziej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2004, nr 4, s. 38-40
15. PROGRAM „Nastoletni Wolontariusz” / Lucyna Szuba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2004, nr 5, s. 25-26
16. STARSZY Brat, Starsza Siostra / Mira Prajsner // Remedium .- 2002, nr 4, s. 8-9
17. TYPOLOGIA polskich wolontariuszy według systemu wartości-możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger // Chowanna .- 2009, nr 1, s. 207-220
18. UCZYMY się żyć / Maria Aulich // Głos Nauczycielski .- 2008, nr 46, s. 10
19. WOLONTARIAT – iskra szczęścia / Karolina Włoczyk // Magazyn Szkolny .- 2008, nr 3, s. 6
20. WOLONTARIAT – nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / M. Bronikowski, A. Glapa, A. Bartkowiak, R. Abczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .- 2010, nr 6, s. 16-22
21. WOLONTARIAT jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium .- 2010, nr 6, s. 30-31
22. WOLONTARIAT jako forma integracji społeczności lokalnej / Anna Beata Juklaniuk // Dyrektor Szkoły .- 2006, nr 7, s. 52-53
23. WOLONTARIAT ludzi starszych / Agata Chabior // Gerontologia Społeczna .- 2007, nr 1, s. 77-83
24. WOLONTARIAT młodzieżowy: program wychowawczy / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole .- 2002, nr 12, s. 9-10
25. WOLONTARIAT szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2002, nr 5, s. 9-12
26. WOLONTARIAT szkolny – krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca .- 2010, nr 2, s. 10-11
27. WOLONTARIAT w gimnazjum? / Rozalia Mierzwiak // Remedium .- 2001, nr 10, s. 10-11
28. WOLONTARIAT w mojej szkole / Ilona Dranka // Dyrektor Szkoły .- 2005, nr 10, s. 38
29. WOLONTARIAT w profilaktyce / Zbigniew B. Gaś // Remedium .- 2002, nr 6, s. 1-3
30. WOLONTARIAT w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz Sakowicz // Problemy Alkoholizmu .- 2001, nr 3, s. 8-11
31. WOLONTARIUSZE w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2001, nr 5, s. 30-32
32. WSKRZESIĆ martwy przepis / Agnieszka Bielska, Justyna Podlewska // Niebieska Linia .- 2006, nr 2, s. 18-20
33. WYBIÓRCZY wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2008, nr 7, s. 23-27
34. ZWYCZAJNIE wspaniali / Jadwiga Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2002, nr 7, s. 23-26

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.