X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15504
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Janusz Korczak - życie i twórczość - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Janusz Korczak- życie i twórczość - zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii w Piekarach Śląskich

Wydawnictwa zwarte:
1. ABY nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan .- Warszawa: Nasza Księgarnia,1987
2. CO mi dał Janusz Korczak / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki .- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydaw. Szkolnych, 1962
3. DOM Sierot / Zygmunt Zelwan .- Warszawa: Czytelnik, 1982
4. DZIECKO salonu / Janusz Korczak .- Kraków: Wydaw. Literackie, 1980
5. JAK kochać dziecko / Janusz Korczak .- Warszawa: Wydaw. Jacek Santorski, 2004
6. JAK kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak .- Warszawa: Wydaw. Akademickie ŻAK, 2002
7. JANUSZ Korczak / Alicja Szlązakowa .- Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1978
8. JANUSZ Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa .- Warszawa: Czytelnik, 1978
9. JANUSZ Korczak : fragmenty utworów / wybrała Danuta Stępniewska .- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978
10. JANUSZ Korczak – pedagog heroiczny // W: Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń .- Warszawa: Wydaw. Akademickie ŻAK, 2000 .- s. 248-281
11. JANUSZ Korczak / Józef Zbigniew Białek // W: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny, materiały/ Józef Zbigniew Białek .-
Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - s . 251-257
12. KIEDY znów będę mały / Janusz Korczak .- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983
13. KORCZAK / Stefan Wołoszyn .- Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978
14. KORCZAK Janusz / Jadwiga Bińczycka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom II G-Ł / red. Józef Marek Śnieciński .- Warszawa: Wydaw. Akademickie ŻAK, 2003 .- s. 797-799
15. KORCZAK Janusz/ Stefan Wołoszyn // W: Słownik pedagogów polskich / red. Wanda Bobrowska-Nowak, Danuta Drynda .- Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1998 .- s. 94-95
16. KONCEPCJA wychowawcza Janusza Korczaka / Bożena Matyjas // W:
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom II G-Ł / red. Józef Marek Śnieciński .- Warszawa: Wydaw. Akademickie ŻAK, 2003 .- s. 799-805
17. KORCZAKOWSKIE dialogi / red. Jadwiga Bińczycka .- Warszawa: Wydaw. Akademickie ŻAK, 1999
18. KRÓL Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak .- Poznań: Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 1991
19. MYŚL pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska .- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983
20. O pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka / red. Jadwiga Bińczycka, Kazimierz Gorzelok .- Katowice: Uniwersytet Śląski, 1979
21. PAMIĘTNIK / Janusz Korczak .- Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1984
22. PRAWIDŁA życia / Janusz Korczak .- Warszawa: Wydaw. Pelikan, 1988
23. WSPOMNIENIA o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz .- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981

Artykuły z czasopism:
1. „DIALOG” z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca . - 2007, nr 6, s. 21
2. „KAJTUŚ Czarodziej” Janusza Korczaka – baśń dla dzieci czy dla dorosłych? / Krystyna Zabawa // Guliwer .- 2009, nr 3, s. 41-50
3. DOBRY Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca . - 2009, nr 7/8, s. 36-38
4. DZIECKO i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka: aspekt higienicznozdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe . - 2005/2006, nr 2, s. 16-20
5. DZIECKO jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku / Aleksander Nalaskowski // Wychowanie na Co Dzień . - 1999, nr 12, s. 5-7
6. DZIECKO jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk // Wychowawca . - 2007, nr 6, s. 20
7. GŁOS dziecka wczoraj... dziś... jutro / Janusz Tarkowski // Nowa Szkoła . - 1995, nr 10, s. 19-23
8. IDEA praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu .- 1992, nr 6, s. 334-338
9. JANUSZ Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog .- 2006, nr 7, s. 60-62
10. KORCZAKOWSKA koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka /
Maria Raszewska // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 1997, nr 4, s. 27-28
11. KORCZAKOWSKI witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka // Chowanna . - 2010, T. 1, s. 27-38
12. MIĘDZYNARODOWA konferencja - "Korczak: nowa antropologia wychowania" / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2002, nr 9, s. 55-56
13. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień . - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII
14. PAMIĘTAJMY o Korczaku! / Joanna Małkińska // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 3, s. 38-39
15. POETYKA podwójnego adresata w utworach dla dzieci / Joanna Papuzińska // Guliwer . - 2003, nr 4, s. 48-54
16. POGLĄDY Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 7, s. 63-67
17. SYMBOLE władzy w baśniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer . - 2003, nr 2, s. 24-31
18. SZKOLNE doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer . - 2006, nr 1, s. 37-42
19. TRADYCJE korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej / Jolanta Szcześniak // Guliwer . - 2005, nr 3, s. 12-17
20. UKOCHAŁ dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak - 1878-1942 / Jolanta Urbaczewski // Opieka – Wychowanie – Terapia . – 1996, nr 1, s.5-11
21. WSPÓŁCZESNOŚĆ propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2010, nr 3, s. 29-40
22. WYCHOWAWCA i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła .- 2009, nr 3-4, s. 9-24

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.