X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15464
Przesłano:

Nauczyciel dyplomowany - plan rozwoju

PLAN ROZWOJU

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania/działania
Formy realizacji zadań
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

1. Rozbudowywanie warsztatu pracy. Gromadzenie słowników, albumów, fotografii i innych pomocy dydaktycznych. Zdjęcia sali. Na bieżąco.
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi.
Zapobieganie braku realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
Zapisy w dzienniku. Na bieżąco.
3. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.
Akcja “Biblioteka dla ucznia – uczeń dla biblioteki”.
Potwierdzenia. Na bieżąco.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komunikacyjnej i internetu (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnych materiałów na lekcje.
Wykonane pomoce i materiały.
Zapisy w dokumentacji.
Na bieżąco

2. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej. Wykorzystanie w procesie edukacyjnym animacji komputerowych, słowników, encyklopedii multimedialnych.
Zapisy w dzienniku.
Zapisy w dokumentacji. Na bieżąco

3. Opracowanie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną.
Publikowanie na stronie internetowej.
Publikowanie scenariuszy lekcji na szkolnej stronie internetowej. Adres strony. W czasie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Udostępnianie opracowanych materiałów.
Scenariusze zajęć. Na bieżąco

2. Przewodzenie pracy nauczycieli w komisji humanistycznej. Aktywny udział w pracach humanistycznego zespołu przedmiotowego.
Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
Sprawozdania z pracy komisji humanistycznej.
W czasie stażu

3. Przeprowadzenie Festiwalu Naukowego. Realizowanie na kilku przedmiotach wspólnych zagadnień tematycznych dla poszczególnych poziomów nauczania.
Scenariusz imprezy. W czasie stażu.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i realizacja programu własnego dot. edukacji teatralnej. Opracowanie i wdrożenie programu.
Realizacja programu.
Ewaluacja.
Program, opis i analiza. W czasie stażu


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych celem zapoznania uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Karty wycieczek. Na bieżąco.

2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Scenariusze i regulaminy konkursów. Na bieżąco.

3. Przygotowanie uczniów do obcowania z teatrem. Prowadzenie kółka teatralnego.
Wyjazdy do teatru. Zapisy w dzienniku zajęć.
Karty wycieczek. Na bieżąco.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami. samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Nawiązanie współpracy z Domem Opieki Społecznej w Zabrzu.
Współpraca ze Szpitalem Klinicznym nr 1 w Zabrzu.
Wystawienie jasełek dla podopiecznych Domu Opieki.
Propagowanie akcji “Cała Polska czyta dzieciom”. Opis działań.
Opis działań. XII2009r./ I 2010r.
Na bieżąco.

2. Współpraca z Przedszkolem nr 24 w Zabrzu Wystawianie przedstawień teatralnych w Przedszkolu nr 24 w Zabrzu-Mikulczycach. Scenariusze przedstawień. Potwierdzenia.
W czasie stażu

3. Współpraca z Policją. Zapraszanie przedstawicieli policji na pogadanki do szkoły.
Zapisy w dzienniku.
W czasie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Zdiagnozowanie problemów, propozycje rozwiązań i ustalenie metod pracy, systematyczne działania nad rozwiązaniem problemów.

Opis i analiza dwóch przypadków.
Opracowane materiały. W czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.