X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15447
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Układ Słoneczny" - scenariusz zajęcia z zakresu edukacji plastycznej

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w przedszkolu z zakresu edukacji plastycznej.

Cel główny: zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Grupa wiekowa: 5 – latki

Temat zajęcia: „Układ Słoneczny” – na podstawie wiersza B.Formy „Planety” wykonanie pracy plastycznej: schematu układu słonecznego z użyciem plasteliny, guzików, koralików oraz cekinów.

Cele szczegółowe – dziecko:
• obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują (1/1),
• umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji,
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz stara się współdziałać w sytuacjach zadaniowych (1/2),
• rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych poleceń i symboli (14/7),
• potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach – schematach Układu Słonecznego (14/2).

Metody:
• podająca – nawiązanie do tematu, objaśnienie sposobu wykonania pracy plastycznej,
• eksponująca – prezentowanie gotowej pracy i sposobu jej wykonania,
• czynnego działania – tworzenie kompozycji Układu Słonecznego.

Środki dydaktyczne: plansze, schemat, wiersz, plastelina, cekiny, guziki, koraliki, makaron, kartki.
Forma pracy: z całą grupą.


Przebieg zajęcia:

1. Nauczyciel czyta wiersz B.Formy „Planety”. Omówienie treści wiersza:
• O jakich planetach jest mowa w wierszu?
• Jak one się nazywają?
• Dlaczego Wenus i Merkurego nazwano sąsiadami Słońca?
• Czym pokryty jest Mars?
• Co te planety robią?
• Jak nazywamy ten układ planet?
Nauczyciel zadaje pytania i wyjaśnia pojęcie – Układ Słoneczny: to Słońce i osiem krążących wokół niego planet.
2. Omówienie jak nazywa się kolejno każda następna planeta, licząc od Słońca. Próby odczytania nazw planet.
3. Pokaz gotowej pracy – wyjaśnienie, jakie elementy naucz. wybrała do prezentowanej przez siebie pracy. Pokazanie etapów wykonywania pracy.
4. . „Krążące planety” – zabawa dydaktyczno – ruchowa. Nauczyciel zakłada dzieciom na głowy opaski z nazwami poszczególnych planet. W centrum stoi Słońce. Nauczyciel układa na podłodze ze sznurka orbity poszczególnych planet. Po nich poruszają się dzieci – planety. Celem zabawy jest przybliżenie dzieciom wyglądu Układu Słonecznego i uświadomienie im, jakie planety krążą wokół Słońca w różnych odległościach.
5. Przypomnienie poszczególnych etapów wykonanie pracy plastycznej:
a) przyklejenie Słońca,
b) wykonanie orbit z plasteliny bądź narysowanie pisakiem,
c) estetyczne umiejscowienie planet z guzików, koralików czy gwiazd na orbitach.
6. Praca dzieci przy stolikach.
7. Ocena powstałych prezentacja prac. Oglądanie powstałych prac, wypowiedzi ich autorów na temat prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.