X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15396
Dział: Gimnazjum

Scenariusz świetlicowych zajęć integracyjnych - "Budowanie wzajemnej współpracy i wzajemnego zaufania"

Dariusz Trybuła,
Wiadrów

SCENARIUSZ ŚWIETLICOWYCH ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH
„BUDOWANIE WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEGO ZAUFANIA”

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w klasie I-III gimnazjum mające na celu integrację młodzieży gimnazjalnej z poszczególnych klas (cała klasa lub min. 15 uczestników zebranych z poszczególnych klas). Zajęcia mogą być przeprowadzone w świetlicy środowiskowej, świetlicy gminnej, świetlicy szkolnej. Zaproponowane zabawy umożliwiają również przeprowadzenie zajęć w plenerze (na świeżym powietrzu) – pod warunkiem, ze jest ładna, słoneczna pogoda.

Grupa wiekowa: 13-16 lat
Liczba uczestników: cała klasa lub minimum 15 osób z poszczególnej klasy
Czas trwania zajęć: 150 minut (2,5 godziny)
Pomoce i przybory: piłka, długa miotła, chusty do zawiązania oczu, kartki z krzyżówkami, długopisy, lizaki, wafelki Grześki, cukierki (np. Michałki)
Rodzaj zajęć: zajęcia grupowe, integracyjne, ruchowe

Cel ogólny: zbudowanie klimatu wzajemnej współpracy grupowej i wzajemnego zaufania miedzy rówieśnikami a wszystko połączone z wykorzystaniem elementów ruchowych w zabawach i wszystko w stworzonej miłej atmosferze

Cele dydaktyczne: wzajemna integracja uczestników zajęć połączona z uczeniem się odpowiedzialności za swoje zachowanie i pracę w grupie, rozładowanie napięcia między uczestnikami i wzmacnianie aktywności ruchowej uczestników zajęć

Cele wychowawcze: wdrażanie do przestrzegania norm kontraktu grupowego, uczenie właściwej komunikacji interpersonalnej i motywowanie do współpracy w grupie

Cele kształcące: rozwijanie postaw życzliwości, tolerancji, wzajemnej współpracy i działania w grupie osób, poznawanie własnych emocji i dostrzeganie własnych potrzeb i potrzeb innych osób, uczenie się empatii oraz wdrażanie elementów zdrowej rywalizacji


POCZĄTEK ZAJĘĆ

Wychowawca lub nauczyciel prowadzący wita serdecznie i z uśmiechem uczestników zajęć z poszczególnych klas. Tłumaczy tematykę zajęć grupowych i zachęca do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach integracyjnych przygotowanych dla nich.
ZABAWY NA ROZGRZEWKĘ
1. Nastrój w kolorze
Przebieg: Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący proponuje rundkę. Każdy określa kolor nastroju, w jakim przybył na zajęcia. Stara się uzasadnić swój wybór np. Mój nastrój jest w kolorze żółtym, słonecznym, białym, bo miałam dobry dzień w szkole lub czarnym, brązowym, szarym, gdyż...... Zabawa trwa aż wszyscy uczestnicy zajęć wypowiedzą się.
Zabawa zapewnia możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wyrażania własnych uczuć i emocji jakie w nas powstają.

2. Piłka „parzy”
Przebieg: Zabawa polega na tym, ze dwie osoby stają naprzeciwko w odległości ok. 10 m. Reszta staje między nimi gęsiego. Osoby na zewnątrz szybko toczą do siebie piłkę. Reszta podskakując unika „poparzenia” piłką. Dwójka tocząca piłkę co jakiś czas zmienia się. Wygrywa najmniej „poparzona para”. Zwycięska para dostaje w nagrodę po lizaku.
Zabawa uczy wzajemnej współpracy i zdrowej, sportowej rywalizacji.

ZABAWY WŁAŚCIWE

3. Tunel
Przebieg: Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Osoby z grupy pierwszej ustawiają się blisko siebie i przybierają pozycję na czworakach, tworząc „tunel”. Członkowie drugiej grupy przechodzą tym tunelem, pełzając. Gdy wszyscy uczniowie przejdą przez tunel, wówczas grupy zamieniają się rolami - teraz grupa druga tworzy tunel, a uczestnicy z pierwszej pełzają. Zabawa ta daje uczniom wiele radości, uczy współdziałania i wyzwala pokłady energii wśród dzieci.

4. Dokończ zdanie
Przebieg: Uczniowie siedzą w kręgu. Nauczyciel lub wychowawca prowadzący prosi ich, aby po kolei dokończyli wypowiedziane przez niego zdanie. Propozycje zdań:
Lubię...
Kocham...
Cieszy mnie...
Marzy mi się...
Gdybym mógł na jeden dzień zmienić się w postać z ulubionej bajki, to byłaby to...
Najbardziej nie lubię, gdy.....
Najchętniej na bezludną wyspę zabrałabym/zabrałbym...
Moim największym autorytetem jest...
Moim największym idolem jest....
Zabawa uczy wyrażanie wyrażania własnych potrzeb i dostrzegania potrzeb innych a wszystko połączone z miłą i przyjazną przyjacielską atmosferą.

5. Bomba „bum”
Przebieg: Grupa wybiera swojego „stopera”. Pozostali stoją w kole, jedna osoba trzyma piłkę – czyli „bombę”. „Stoper” siada w kole z zawiązanymi oczami. Gdy powie „start”, osoby w kole szybko podają sobie piłkę. W tym czasie „stoper” w myślach odlicza do 25 w dowolnym tempie. Licząc, może wydawać komendy typu: „zmienić kierunek” – piłkę należy podawać w drugą stronę. Gdy „stoper” doliczy do 20, mówi „bomba tyka”. A gdy doliczy do 25 woła: „bum!”. Kto trzymał wtedy wybuchająca „bombę” (piłkę), odchodzi z gry. Zabawa trwa do chwili, gdy w kole zostanie jedno dziecko, które zostaje następnym „stoperem”.
Zabawa dostarcza uczniom wiele radości i dużo pozytywnych emocji.

6. Zakręcone krzyżówki
Przebieg: Zabawa polega na tym, że wychowawca lub nauczyciel prowadzący dzieli uczestników w pary po 2 lub 3 osoby. Każda para dostaje wcześniej wymyśloną przez nauczyciela krzyżówkę z hasłem. W celu wyrównania szans, każda para dostaje taką samą krzyżówkę. Pary siadają w osobnych miejscach aby rywalizacja była uczciwa. Zadaniem jest to, aby jak najszybciej prawidłowo rozwiązać krzyżówkę i podać prawidłowe hasło. Kto rozwiąże krzyżówkę wydaje okrzyk: „ROZWIĄZANE”. Zwycięska para dostaje w nagrodę wafelki Grześki.
Zabawa umożliwia koleżeńską współpracę i zdrową rywalizację z innymi uczestnikami.

7. Łapanka
Wokół miotły musi być wystarczająco dużo miejsca, żeby upadając, nie uderzyła kogoś.
Przebieg: Jeden z uczestników staje pośrodku kręgu, trzymając za kij miotłę, opartą pionowo o ziemie. W pewnym momencie wywołuje kogoś z kręgu po imieniu, np. „Krystian, łap!”, po czym puszcza miotłę i szybko wycofuje się pomiędzy stojących. Wywołana osoba musi natomiast doskoczyć do miotły i złapać ją, zanim ta upadnie na ziemię. Jeśli zdąży ją złapać, zostaje w środku i wywołuje następną osobę.
Zabawa dostarcza świetną zabawę i możliwość wzmacnianie aktywności ruchowej uczestników zajęć.

8. Wesołe kalambury
Przebieg: Prowadzący zajęcia dzieli uczestników zajęć na dwa zespoły. Zadaniem każdego z zespołów będzie to aby wspólnie wymyślać hasła z różnych dziedzin (filmy, bajki, muzyka, życie codzienne itp.) i pokazywać je drużynie przeciwnej, która musi odgadnąć o co chodzi. Zespoły nawzajem naprzemiennie pokazują. Wygrywa ten zespół, który odgadnie najwięcej pokazywanych haseł.
Zabawa uczy wzajemnej współpracy, dostarcza dużo pozytywnych emocji i stwarza możliwość świetnej zabawy.

9. Fala
Przebieg: Uczestnicy dzielą się na zespoły 6-cio osobowe. Pięć osób ustawia się w klęku podpartym, blisko siebie tak, aby plecy tworzyły jedną płaszczyznę. Jedna osoba kładzie się na tej powierzchni i jest kołysana jak na fali, gdy grupa równocześnie porusza się do przodu i do tyłu. Następnie wszyscy robią przysiad na pięty, aby ściągnąć bezpiecznie osobę z fali. Po kolei kołyszą wszystkich członków grupy.
Omówienie:
Czy odczuwałeś lęk, kiedy miałeś być kołysany?
Co czułeś, kiedy byłeś odpowiedzialny za kolegę?
Czy to ćwiczenie sprawiło ci radość?

ZABAWA NA ZAKOŃCZENIE

10. Wspólny okrzyk
Przebieg: Grupa stoi w ciasnym kręgu, każdy kładzie ramiona na ramionach obok stojących kolegów, następnie wszyscy wykonują przysiad. Prowadzący zaczyna mruczeć- uczestnicy mu wtórują, potem- powoli podnosząc głos- wstają. Na koniec wszyscy wyskakują do góry i krzyczą jak najgłośniej (np. „Dziękujemy!”, „Było super!”, „Cześć!” itp., itd.).

Prowadzący pyta się każdego ucznia po kolei:
Jak mu się podobały zajęcia?
Która zabawa była dla niego najfajniejsza?
Która zabawa była dla niego trudna?
Czego mu brakowało?
Co by jeszcze dodał w innych tego typu zajęciach?

Nauczyciel lub wychowawca prowadzący dziękuję wszystkim uczniom za aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaprasza na kolejne zajęcia. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć dostaje po cukierku (np. Michałek), który jest swego rodzaju nagrodą za wzorowe uczestnictwo w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.