X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15346
Dział: Gimnazjum

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Konkurs wiedzy z okazji Dnia Ziemi

Gimnazjum w Jonkowie Rok szkolny 2011/2012

Konkurs wiedzy z okazji Dnia Ziemi 2012
pod hasłem:
„Odnawialne i nieodnawialne źródła energii”.

Imię i nazwisko - ........................................ klasa- ...............

1. Dzień Ziemi obchodzimy:
a) 15 kwietnia c) 22 kwietnia
b) 21 kwietnia d) 30 kwietnia

2. Paliwa kopalne to:
a) Węgiel kamienny, ropa, woda
b) Węgiel kamienny, ropa naftowa, złoto,
c) Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel brunatny

3. Węgiel kamienny powstał w:
a) sylurze c) kredzie
b) karbonie d) ordowiku

4. W 2007 roku najwięcej węgla kamiennego wydobyto:
a) w Ukrainie c) w Kanadzie
b) w Polsce d) w Chinach

5. Węgiel kamienny i brunatny to skała:
a) magmowa c) osadowa
b) metamorficzna d) chemiczna

6. Jedyna kopalnia węgla kamiennego w Zagłębiu Lubelskim to:
a) Konin c) Porąbka - Żar
b) Ostrołęka d) Bogdanka

7. Górnośląskie Zagłębie Węglowe ma największe zasoby:
a) Węgla kamiennego c) uranu
b) Miedzi d) ropy naftowej

8. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w ostatnich latach :
a) Wzrasta d) jest na stały
poziomie
b) Spada c) wzrasta i
spada

9. Obszar wydobycia polskiej ropy znajduje się:
a) koło Warszawy c)okolice Dylewskiej Góry
b) koło Olsztyna d) na szelfie Morza Bałtyckiego

10. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji
energetycznej wynosi około:

a) 10 % c) 3 %
b) 20 % d) 8%

11. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii
jest:
a) energia spadku wody c) biomasy
b) energia wiatru d) pływów morskich

12. Urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na
ciepło to:
a) akumulator c) kolektor
b) soczewka d) kaloryfer

13. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin
wiatrowych:
a) energia geotermalna c) energia wiatru
b) energia słoneczna d) energia
pływów morskich

14. W Polsce ma potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny
szybko rosnące:
a) dąb szypułkowy c) jarząb
pospolity
b) wierzbę wiciową d) klon polny

15. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w:
a) 1991 roku c) 1999
b) 2000 roku d) 1997

16. Pierwszą przemysłową farmą wiatrową w Polsce była farma wiatrowa
Barzowice, założona przez Wojciecha Romaniszyna, leżąca w województwie:
a) warmińsko – mazurskim c) kujawsko -
pomorskim
b) zachodniopomorskim d) opolskim

17. Kiedy miał miejsce wybuch elektrowni w Czarnobylu?
a) 26 kwietnia 2000 c) 18 czerwca 1999 roku
b) 15 maja 1986 roku d) 26 kwietnia 1986 roku

18. Zaznacz prawidłowy skład nieoczyszczonego biogazu:
a) ok. 45% z metanu i w 65% z dwutlenku węgla oraz
domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku
węgla),

b) ok. 65% z metanu i w 35% z dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla),

c) ok. 15% z metanu i w 85% z dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla),

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.