X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15365
Przesłano:

"W marcu jak w garncu" - scenariusz zajęć w klasie 1

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Klasa I
1.Temat dnia: Sprawdzamy, czy zima odchodzi.
2.Blok tematyczny: W marcu jak w garncu.
3.Założone cele ogólne:
Uczeń:
- Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w czasie przedwiośnia
- Dodaje i odejmuje w zakresie 20
- Czyta tekst ze zrozumieniem
4.Założone cele ogólne- zakładane efekty w obszarach:
WIADOMOŚCI:
Uczeń:
• zna pierwsze wiosenne kwiaty,
• wymienia nazwy ptaków powracających z ciepłych krajów,
• wymienia nazwy pór roku

UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń:
• wypowiada się na dany temat, zamykając myśli w obrębie zdania,
• poprawnie przepisuje podane zdania do zeszytu,
• czyta tekst ze zrozumieniem
• dodaje i odejmuje w zakresie 20
• śpiewa piosenkę

POSTAWY:
Uczeń:
• współpracuje z innymi dziećmi
• wykazuje aktywną postawę podczas zajęć

5. Metody i formy pracy:
Metody:
Wg. W. Okonia
- asymilacji wiedzy ( podające)- opowiadanie, pokaz
- praktyczne- ćwiczenia w kartach pracy, podręcznikach
- problemowe (samodzielnego dochodzenia do wiedzy)- gry dydaktyczne

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa,
- grupowa.

6.Pomoce i środki dydaktyczne:
-zestaw podręczników Nowe Już w szkole dla klasy I,
- koperty z obrazkami i zdaniami,
- pacynki,
- tablica interaktywna,
- multibook Nowe Już w szkole,

7. Litearatura:
Jadwiga Stasica
160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Język polski.
Kraków 2004, Impuls
Elżbieta Dędza
Ekosprinter matematyczno-przyrodniczy klasa I
Wyd. Olimp

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie dzieci.
2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (karty pracy).
3. Zabawa- Działania z jednakowymi wynikami połączcie się.
4. Przypomnienie nazw pór roku. Łączenie obrazków z odpowiednimi wyrazami.
5. Zagadka muzyczna. Dzieci słuchają utworu Vivaldiego Wiosna. Próbują zgadnąć do której pory roku pasuje ten utwór( zagadkę zadaje pacynka- żaba).
6. Pojawia się kolejna pacynka- niedźwiedź. Zwierzę opowiada o nadchodzącej wiośnie. Mówi o kwiatach, które pojawiają się o tej porze roku oraz o ptakach powracających z ciepłych krajów. W tle na slajdach ukazują się wymieniane przez pacynkę zdjęcia kwiatów i ptaków.
7. Niedźwiedź daje dzieciom zadanie do wykonania. Uczniowie są dobrani w pary. Spośród kilku zdań dzieci wybierają tylko te, które opisują zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie. Dla ułatwienia niektórzy dostają obrazki i do nich dobierają zdania.
8. Nauczyciel pokazuje prawidłowe rozwiązanie na tablicy interaktywnej. Wszyscy uczniowie sprawdzają, czy ich zadanie zostało dobrze wykonane. Następnie uczniowie przepisują zdania do zeszytu.
9. Zabawa- Zapraszam litery z wyrazu...
10. Pacynka żaba czyta głośno tekst Poszukiwania wiosny .
W tym samym czasie uczniowie śledzą tekst w swoich podręcznikach.
11. Żaba prosi dzieci, aby samodzielnie przeczytały jeszcze raz tekst i podkreśliły w nim nazwy ptaków i wiosennych kwiatów. Sprawdzenie na tablicy w multibooku.
12. Wykreślanie powtarzających się sylab. Napisanie zdania, które ukryło się w plątanince.
13. Czytanie zdań. Skreślanie niepasujących wyrazów.
14. Śpiewanie poznanej wcześniej piosenki ,,Wiosna”.

15. Zadanie pracy domowej:
• przyklejanie wyrazów z wyklejanki pod odpowiednimi obrazkami,
• odnajdywanie szczegółów, którymi różnią się dwa obrazki wiosenne,
• nauczyć się czytać wskazanego przez nauczyciela fragmentu tekstu Poszukiwania wiosny.
16. Podsumowanie zajęć. Wstawienie do dzienniczków najbardziej aktywnym uczniom stempelków.
17. Wyjście na spacer. Szukanie kolorów i zapachów zbliżającej się wiosny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.