X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15289
Przesłano:

Scenariusz lekcji przyrody - Właściwości magnetyczne Ziemi

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Temat: Właściwości magnetyczne Ziemi.

Cel ogólny: modelowe przedstawienie zjawisk magnetycznych
Cele operacyjne: po zakończeniu lekcji uczeń:
-wie, że magnesy oddziałują na siebie wzajemnie
-wie co to są bieguny magnetyczne
-wie, że są substancje, na które pole magnetyczne nie działa
-wyjaśnia oddziaływanie między magnesami
-tłumaczy zależność siły oddziaływania magnesów od odległości między nimi
-potrafi zademonstrować oddziaływanie biegunów magnetycznych
-umie przeprowadzić doświadczenie, ukazujące przebieg linii pola magnetycznego

Metoda: eksperyment
Forma: praca w grupach, zbiorowa
Środki dydaktyczne: magnesy o różnych kształtach, opiłki żelaza, kartka papieru, przedmioty wykonane z różnych substancji, pręty, karty pracy, zeszyt


TOK LEKCJI

I Faza wstępna
1)Czynności organizacyjno-porządkowe
2)Zapisanie tematu lekcji
3)Wprowadzenie-Niektóre ciała spotykane na Ziemi mają szczególne właściwości-wytwarzają wokół siebie pole magnetyczne. To zjawisko naturalne badamy przez eksperymenty, bowiem człowiek nie posiada żadnego zmysłu magnetyzmu.

II Faza główna
1)Podział na grupy pięcioosobowe.
2)Rozdanie kart pracy z instrukcjami zadań oraz potrzebnych materiałów.
3)Uczniowie przeprowadzają doświadczenia, dokonują obserwacji i wyciągają wnioski.
4)Dokonują zapisu w karcie pracy.
5)Poszczególne grupy prezentują przeprowadzone przez siebie doświadczenie pozostałym uczniom.

III Faza podsumowująca
1)Omówienie przeprowadzonych doświadczeń.
2)Sformułowanie notatki do zeszytu.
3)Ocena pracy uczniów.

Notatka
• Ciała wykazujące własności magnetyczne (przedmioty z żelaza i stali) są przyciągane przez magnes.
• Każdy magnes, bez względu na kształt i wielkość posiada 2 bieguny-północny i południowy.
• Bieguny jednoimienne dwóch różnych magnesów odpychają się, a bieguny różnoimienne-przyciągają się.
• Siła oddziaływania magnesów zależy od odległości między nimi.
• Wokół magnesu działają siły magnetyczne-ich układ obrazują linie pola magnetycznego.
• Pole magnetyczne to przestrzeń, w której oddziałuje ciało o właściwościach magnetycznych. Jest ono szczególnie silne w okolicach biegunów („końców”) magnesu sztabkowego lub podkowiastego.

KARTA PRACY

Doświadczenie I
a) Zbadaj, które z przedmiotów wykonanych z różnych substancji są przyciągane przez magnes (wykorzystaj np.: szpilki, spinacze, zapałki, skrawki folii aluminiowej, plastikowa linijka, gwoździe, szklana rurka).
Obserwacja:........................................
........................................
Wnioski:........................................
b) Które części magnesów przyciągają najsilniej?
Obserwacja:........................................
Wnioski:........................................

Doświadczenie II
Sprawdź, jak oddziałują wzajemnie na siebie różnokształtne magnesy. Kilka magnesów w kształcie pierścieni nałóż na pręt, tak aby sąsiadujące ze sobą magnesy były zwrócone do siebie tymi samymi biegunami. Następnie przeprowadź podobne doświadczenie, ale magnesy załóż tak, aby spotykały się przeciwne bieguny. W obu wypadkach postaw pręty pionowo i obserwuj jak się zachowują magnesy.
Obserwacje:........................................
Wnioski:........................................
Ilustracja doświadczenia

Doświadczenie III
Połóż na ławce magnes i przykryj go kartką. Nasyp cienką warstwę opiłków na kartkę i lekko postukaj w jej brzeg. Obserwuj wzór, jaki tworzą opiłki. Powtórz doświadczenie używając magnesów o różnym kształcie.
Obserwacje:........................................
Wnioski:........................................
Ilustracja doświadczenia

Opracowała: Joanna Włodarczyk
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Łyszkowicach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.