X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15268
Dział: Przedszkole

Projekt ekologiczny "Woda źródłem życia, ochrona wód"

PROJEKT EKOLOGICZNY „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, OCHRONA WÓD”

I Wstęp
Świat, w którym żyjemy, jest piękny. Wspaniałe krajobrazy, przepiękne kolory, cuda stworzone przez naturę... Niestety, tylko tam, gdzie nie ma ludzi. W codziennym wyścigu po dobra materialne przestaliśmy myśleć o otaczającym nas świecie zwierząt i roślin. Bezmyślnie niszczymy wszystko, co – paradoksalnie – niezbędne do życia: powietrze, lasy, wodę...
Każdy z nas codziennie styka się w jakiś sposób z wodą. Jest dla nas tak powszechna, że często nie zdajemy sobie sprawy z potrzeby jej ochrony. Dlatego celem projektu jest uświadomienie dzieciom, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie.
Ważną rolę w tym procesie odgrywają zapoczątkowana już
w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu
u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.
Rozwój aktywności dziecka przedszkolnego uwarunkowany jest przede wszystkim możliwością zaspokajania jego potrzeb zainteresowań. Treści przyrodniczo – ekologiczne
w sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności ekologicznej należy dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania
i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania
i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia.
Wiedza z zakresu ekologii to przede wszystkim problemy
i odpowiedzi na pytania;
Dlaczego?, Co by się stało gdyby?, Jak to się stało?, Co było przyczyną?
Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych
w walce o ochronę środowiska. Należy dać im tylko szansę,
a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy, można skutecznie i efektywnie kształtować ich postawę, zgodną z etyką ekologiczną.
Pamiętajmy!!! NASZA PLANETA JEST W NASZYCH RĘKACH.
To od każdego z nas zależy przyszłość życia na ziemi. Aby świadomie dbać o przyrodę, powinniśmy rozpocząć naszą edukację ekologiczną już od najmłodszych lat.

II Cele projektu

Cel ogólny:
- znaczenie wody dla życia na ziemi, poznanie sposobów jej oszczędzania

Cele operacyjne:
Dziecko potrafi:
- uzasadnić znaczenie wody dla życia na Ziemi;
- określić właściwości wody;
- wskazać miejsca występowania; rozpoznaje sposób oznaczania obszarów wodnych na globusie i mapie;
- nazywać i wymienić kilka gatunków zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym;
- przeprowadzić proste doświadczenia i obserwacje zjawisk
z zakresu przyrody;
- opisać obieg wody w przyrodzie;
- wymienić przyczyny zanieczyszczania wody;
- wymienić sposoby oszczędzania wody;
- rozwiązywać zagadki słowne o wodzie.

Założenia
Czas realizacji:
- 03.01.2012 – 15. 02. 2012
Miejsce realizacji:
-przedszkole
Osoby realizujące projekt:
-dzieci 3,4,5-letnie Przedszkola nr 13,
nauczyciele Przedszkola nr 13
Współpracownicy:
-Dyrekcja
-Rada Pedagogiczna
Sprzymierzeńcy:
-rodzice i opiekunowie dzieci
-Komunalny Związek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”

III Siatka tematyczna

Pytania dzieci:
- Gdzie mieszka woda?
- Co pływa a co tonie w wodzie?
- Dlaczego ludzie muszą pić wodę lub inne napoje?
- Skąd się bierze lód?
- Dlaczego padają deszcze?
- Dlaczego podlewamy rośliny wodą?
- Jakie zwierzęta żyją w wodzie?
- Skąd się biorą bąbelki w wodzie?
- Skąd się bierze woda w kranie?
- Dlaczego trzeba oszczędzać wodę, w oceanach i morzach jest jej bardzo dużo?

Hipotezy dzieci:

- Woda mieszka pod ziemią.
- Po wodzie pływa patyk a tonie kamień.
- Ludzie muszą pić wodę bo chce im się pić.
- W wodzie żyją ryby.
- Woda bierze się z deszczu.
- Lód to zamarznięta woda.
- Podlewamy rośliny bo one muszą „pić” wodę, to jest ich pożywienie,
- Woda w kranie bierze się z rur, a w rurach z rzeki.
- Musimy oszczędzać wodę bo jest bardzo droga.

IV Plan realizacji projektu edukacyjnego i harmonogram działań

1. Oglądanie, wąchanie, smakowanie i dotykanie wody, określanie jej właściwości: kolor, zapach, smak, rozpuszczania różnych substancji i stanów skupienia. Zachęcanie do picia wody- zabawy polisensoryczne.

2. Wysłuchanie opowiadania o Zdrojku ( kukiełka), określenie pojęcia: źródło wody, oglądanie ilustracji lub filmu edukacyjnego na temat źródeł rzek.

3. „ Oczyszczanie wody „ – eksperymentowanie. Przelewanie wody przez dwa lejki- jeden
z gliną, drugi z piaskiem i gliną, wykorzystanie sitka, kawałka materiału, piasku, chusteczek higienicznych, obserwacja wody na poszczególnych etapach, porównywanie, wyciąganie wniosków.

4. „Źródła zanieczyszczenia wód”, prezentacja multimedialna.

5. Dlaczego woda staje się brudna? Kolorowanka - zgadywanka.

6. „ Gdzie mieszka woda i do czego służy?”- spacer po przedszkolu, oznaczenie kartonikiem z motywem kropli wszystkich miejsc, w których jest woda. Wspólne zastanowienie się jak możemy oszczędzać wodę.

7. Zabawy tropiące w sali – wskazywanie ilustracji związanych z wykorzystywaniem
i występowaniem wody, rozmowy przy mapie świata i globusie- wskazywanie mórz, oceanów, rzek i jezior. Nauczyciel informuje również dzieci ,że woda znajduje się
w roślinach, glebie oraz pożywieniu, tworzy chmury i opady atmosferyczne.

8. „Wodne obrazy’ – praca plastyczna dla dzieci, zapoznanie z techniką
„ Mokre w mokrym”.

9. „ Źródełko” – praca w zespołach dla dzieci starszych, college, projektowanie przy pomocy celofanu, folii aluminiowej, krepy, tektury krystalicznie czystego źródła.

10. Komu potrzebna jest woda? – eksperymentowanie w kąciku przyrody
a) sadzenie roślin w dwóch pojemnikach- podlewanie systematycznie tylko jednej .
( drugiej nie dopuszczamy do zasuszenia), wyciągamy wnioski –woda potrzebna jest ludziom, zwierzętom i roślinom.
b) założenie hodowli fasoli w ziemi i na gazie, prowadzenie dzienniczka obserwacyjnego, wykonywanie ilustracji
c) „Roślinom chce się pić”- umieszczenie kwiatka w słoikuz zabarwioną wodą, obserwacja zmiany koloru kielicha kwiatowego.

11. Burza mózgów w oparciu o prezentowane prace „ Dlaczego woda jest nam potrzebna
i dlaczego jej źródło jest takie ważne?” – podsumowanie zdobytych do tej pory wiadomości.

12. Co kojarzy ci się ze słowem WODA, burza mózgów. Oglądanie książeczek z obrazkami, wyszukiwanie ilustracji
z wodą, opisywanie ich.

13. „Woda wokół nas,” zabaw ruchowa. Wyszukiwanie w sali ilustracji dotyczących różnorodnych miejsc w których potrzebna jest woda.

14. Do czego potrzebna jest woda: ludziom, zwierzętom , roślinom. Podział obrazków na trzy zbiory. Przeliczanie elementów danego zbioru. Oznaczenie kółkami niebieskimi miejsc gdzie występuje woda i brązowymi co by było gdyby nie było wody.

15. Odgłosy wody, zabawa słuchowa. „Co słyszysz?”- odróżnianie dźwięków dochodzących zza parawanu (kapanie wody, przelewanie, stukanie kropel wody itp.) Następnie dzieci same tworzą „Deszczową muzykę.

16. Co się dzieje z wodą w przyrodzie? Prowadzenie codziennych obserwacji na terenie ogrodu przedszkola, umieszczenie słoików na dworze i dokonywanie pomiarów. Zapisywanie obserwacji: kropelka niebieska - wody przybywa, kropelka czerwona, wody ubywa.

17. Skąd się bierze woda w kranie? – spotkanie ze specjalistą, prezesem Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego PEWIK – prezentacja multimedialna.

18. Jakie zwierzęta i rośliny lubią deszcz? Czy są takie zwierzęta i rośliny które żyją
w wodzie? Rozmowa poglądowa przy tablicy tematycznej. Poznanie kilka gatunków roślin
i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.

19. Gdzie mieszkam, zabawa dydaktyczna. Umieszczenie sylwet zwierząt i roślin związanych
ze środowiskiem wodnym na plakacie.

20. Fale na morzu” , zabawa integracyjna Dzieci chwytają folię w obie ręce i poruszają nią zgodnie z instruktażem nauczyciela, tworząc ogromne fale na morzu, małe fale aż do uspokojenia morza.

21. Dlaczego należy pić wodę – zorganizowanie spotkanie
z dietetykiem, przypomnienie podstawowych zasad zdrowego odżywiania, zachęcenie do picia wody niegazowanej jako źródła energii ( woda przewodzi składniki odżywcze, po całym ciele, wpływa korzystniena stan skóry, usuwa z ciała szkodliwe substancje, chroni organizm przed starzeniem
i rozwojem wielu chorób).

22. „ Gimnastyka nie tylko dla smyka” – pogadanka z instruktorem gimnastyki korekcyjnej, podkreślenie znaczenia ruchu dla naszego zdrowia, zachęcenie do uzupełniania wody
w organizmie po skończonym wysiłku fizycznym.

23. „ Łyk wody” – degustacja wody z plastrem pomarańczy, liściem mięty oraz plastrem cytryny .porównywanie smaków, zachęcanie do picia wody ze sprawdzonego przez dorosłych źródła.

24. „ Skąd się biorą w wodzie bąbelki?” – eksperymentowanie, dmuchanie przez słomkę, formułowanie wniosków – bąbelki to gaz, ( lepsze są bąbelki z wody niż z kolorowych napojów, które zawierają dużo cukru i sztucznych barwników)

25. Masażyk – „Pogoda”- dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel opowiada, a jedna osoba
z pary przedstawia treść opowiadania, dotykając ciała partnera.

26. „Odgłosy wody”- Zabawa słuchowa odróżnianie dźwięków usłyszanych z płyty CD- (kapanie, przelewanie, stukanie kropel wody, ulewa).

27. Słuchanie opowiadania nauczycielki ilustrowanego obrazkami „Jak kropelka wody podróżowała po świecie” na podstawie utworu Beaty Zatońskiej


28. Zabawa ruchowa przy muzyce „Słońce – mróz”. Dzieci są kropelkami wody.
Na hasło „słońce” kropelki wesoło poruszają się w strumyku w rytm muzyki. Na hasło „mróz” strumyk zamarza, muzyka cichnie a dzieci zatrzymują się i stoją nieruchomo.

29. Co by było, gdyby na świecie zabrakło wody?” Rysowanie na określony temat

30. Gdzie się schowały deszczowe krople, zabawa ciepło-zimno.

31. Spacer do parku, obserwacja kaczek żyjących w stawie, zrozumienie iż staw jest domem dla tych zwierząt.

32. Obieg wody w przyrodzie – na podstawie opowiadania Stanisława Karaszewskiego.
„Chmurka czarodziejka”- wyjaśnienie trzech stanów skupienia (płyn, gaz, lód)
- Zaklinacz deszczu – zabawa badawcza, wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie. Obserwowanie parowania wody, osiadania pary na talerzyku i skraplania jej.

33. Kropelkowy obrazek, układanie kompozycji z papierowych kropel deszczu, w czasie pracy popijanie wody z kubeczka, opanowywanie umiejętności kulturalnego picia, nie rozlewanie zawartości kubka.

34. Czy woda jest zawsze czysta? Prowadzenie obserwacji
w pobliżu przedszkola, pobranie próbek wody z różnych źródeł (kałuża, rynna, staw). Porównywanie zanieczyszczeń
w wodzie, obserwacje przy pomocy lupy.

35. Zabawa relaksacyjna „Jesteśmy wodą” Dzieci relaksują się do muzyki w pozycji leżącej w czasie trwania muzyki słuchają opowiadania nauczyciela, wyobrażają sobie, że są małym źródełkiem, górskim potoczkiem, rzeczką, kapuśniaczkiem itp.

36. „Zagadki dla Beatki”, rozwiązywanie zagadek których rozwiązaniem jest woda, utrwalenie zdobytych wiadomości. Zabawa ruchowa, pantomimiczne prezentowanie czynności związanych z wodą.

37. „Kropla wody”, praca plastyczna. Koordynacja rąk
i współpraca palców, lepienie, ugniatanie plasteliny
i zapełnianie nią wyznaczonej powierzchni kropli wody. Sprzątanie stanowisk pracy.

38. Strumień wody, zabawa ruchowa, dzieci trzymając się za ręce udają płynącą wodę.
Na przerwę w muzyce i hasło: oszczędzamy wodę i zatrzymują się w bezruchu. Ćwiczenia graficzne, rysowanie
w powietrzu obiema rękami konturów: słońca, chmur, kropel, padającego deszczu.

39. Jak możemy oszczędzać wodę, poszukiwania wody na ternie wszystkich pomieszczeń
w przedszkolu. Wspólne zastanowienie się jak możemy oszczędzać wodę. Burza w szklance wody, zabawa ruchowa.

40. Bezpieczni nad wodą” – scenki dramowe, przypomnienie zasad bezpieczeństwa
-zimą na lodzie.
-latem - nad rzeką, morzem czy jeziorem.
Zwrócenie uwagi na zagrożenia – powodzie, utonięcia


41. Co pływa, co tonie-eksperymentowanie.
Co by było, gdyby na całym świecie zabrakło wody?, myślenie twórcze.

42. Muzykoterapia - „ Deszczowa piosenka”, ‘Tropienie kropli”- zabawy przy muzyce
z gazetami.

43. ZADANIA RODZINNE:
a)„ Co może woda ? „ – oznaczenie poziomu wody w butelce
i zamrożenie, dokonanie porównania poziomu wody, wyciąganie wniosków.
b) Zaprojektowanie znaku informacyjnego o tym, że należy oszczędzać wodę” – ekspozycja prac w holu głównym przedszkola .
c)„Prośba wody” – zachęcenia do porównania ilości zużytej do mycia zębów wody
z wykorzystaniem kubka oraz odkręconego kranu.
d)„ Poszukiwacze” – odnalezienie w mieszkaniu miejsc,
w których przecieka woda, wspólne naprawienie usterki.
e) „Roślinom chce się pić”, umieszczenie kwiatka w słoiku
z zabarwioną wodą, obserwacja zmiany koloru kielicha kwiatowego.
f) „Kolorowe czary”, ukazanie palety barw podczas mieszania wody z farbą niebieską.
Jaki kolor może mieć woda?
Malowanie wody o różnych odcieniach.
g) „Hodowla fasoli”, obserwacja zmian zachodzących podczas wzrostu rośliny.
Podlewanie fasoli, woda niezbędna do jej wzrostu.

44.„Opiekunowie wody”, woda to skarb, uzasadnienie wyboru co zasługuje na miano skarbu. Złożenie uroczystego ślubowania, wręczenie odznak Opiekuna Źródła.


V Formy prezentacji i oceny:

- „Woda źródłem życia - ochrona wód” – quiz wiadomości , zagadki, zabawy ruchowe, tory przeszkód- zajęcia integracyjne GR. III i VI , podsumowanie wiadomości, uroczyste złożenie ślubowania na „ Przyjaciela wody”

- konkurs literacki dla rodziców i dzieci – przygotowanie wiersza pod hasłem „ Woda źródłem życia- ochrona wód”,

- galeria prac plastycznych – „ Woda źródłem życia – Ochrona wód”

-fotoreportaż z przebiegu projektu w placówce


Opracowanie:
mgr Anita Kwiatkowska
mgr Jolanta Płaczek
mgr Dorota Langowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.