X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15198
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych z matematyki

Program ten napisałam z myślą o uczniach klas VI, mających problemy z nauką matematyki, nie nadążają z opanowaniem materiału na lekcjach oraz mają niskie możliwości intelektualne. Dzięki niemu chciałam ułatwić tym uczniom rozwijanie sprawności umysłowych oraz zrealizowanie zadań stawianych przed nimi na sprawdzianie zewnętrznym. W tym celu postanowiłam wykorzystać naturalne chęci dzieci do nauki w formie zabaw i gier dydaktycznych.

1. Cele:
a) wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie
b) dydaktyczne
- uzupełnianie braków w wiadomościach z matematyki
- rozbudzanie zainteresowań matematyką
- praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach
- stymulowanie logicznego myślenia
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych
- wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki
- rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem
- kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu klas szóstych

2. Treści nauczania:
Treści nauczania są ściśle związane z programem nauczania matematyki „Matematyka wokół nas” w klasie VI.

3. Osiągnięcia:
- uzupełnienie braków dydaktycznych
- uzyskanie sprawności w rachunku pamięciowym i pisemnym
- rozwiązywanie prostych zadań wymagających użycia liczb oraz wykorzystania własności figur geometrycznych
- rozwinięcie wyobraźni przestrzennej
- odczytywanie informacji z diagramów, wykresów, tabelek
- uzyskanie dobrych wyników ze sprawdzianu zewnętrznego dla klas VI

4. Metody i formy pracy, środki dydaktyczne:
Ze względu na fakt, iż zajęcia przeznaczone są dla uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, przy realizacji programu należy:
- odejść od metod słownych, zastępując je metodami aktywizującymi
- położyć nacisk na doskonalenie w praktyce wiedzę zdobytą na lekcjach
- zachęcać do nauki przez zabawę i gry edukacyjne
- stworzyć wszystkim dzieciom równe szanse przez indywidualizację tempa pracy i stopniowanie trudności stawianych zadań
- używać prawidłowej terminologii, w sposób zrozumiały dla uczniów
- stosować różnorodne pomoce dydaktyczne (np.: krzyżówki, rebusy, domino)

5. Ocenianie:
W związku z tym, że zajęcia wyrównawcze są zajęciami dodatkowymi, ocenianie powinno występować wyłącznie w formie słownej, wykazywać mocne strony ucznia i pełnić rolę wyłącznie wspierającą oraz motywującą.

6. Ewaluacja:
- systematyczne sprawdzanie postępów uczniów na lekcjach matematyki
- obserwacja uczniów podczas zajęć
- rozmowy z uczniami oraz przeprowadzanie ankiet
- analiza wyników uzyskanych przez uczniów z treści matematyczno – przyrodniczych na sprawdzianie zewnętrznym dla klas VI
- modyfikacja programu w trakcie jego realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.