X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15188
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Procenty i ułamki. Scenariusz lekcji

Konspekt do lekcji matematyki w klasie Ie przeprowadzonej w dniu 18.10.2011r.

Temat: Procenty i ułamki.

Ilość godzin: 1

Cele lekcji:
Uczeń:
• zna pojęcie procentu
• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym
• umie wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym
• umie zamienić procent na ułamek
• umie zamienić ułamek na procent
• umie zamienić liczbę wymierną na procent
• umie określić procentowo zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury
• zna pojęcie promila
• umie zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie.

Metody i formy pracy: aktywizująca, problemowa, ćwiczenia.

Środki dydaktyczne: podręcznik „Matematyka z plusem” M. Dobrowolska, krzyżówka, pokaz slajdów, karty z definicjami dla uczniów.

Tok lekcji:

1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Rozdanie uczniom krzyżówek do rozwiązania i poinformowanie, że hasło to temat dzisiejszej lekcji (załącznik nr 1).
3. Podanie celu i tematu lekcji.
4. Pokaz slajdów.
5. Rozdanie uczniom kart do wklejenia do zeszytu z definicją procentu, sposobem zamiany procentu na ułamek dziesiętny i zwykły, zamianą ułamków na procenty, definicją promila (załącznik nr 2).
6. Objaśnienie definicji procentu.
%- symbol procentu
Jeden procent danej wielkości to jedna setna tej wielkości.
1%= 1/100
np. 7%=7/100= 0,7 ; 150%=150/100 =1,5 ;
Procent nigdy nie występuje samodzielnie- jest zawsze ułamkiem pewnej wielkości.
np. 20% ludzkości ma zielone oczy
7. Objaśnienie sposobu zamiany procentów na ułamek dziesiętny.
Aby zamienić procenty na ułamek dziesiętny dzielimy procent przez 100 (przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo) i usuwamy znak %.
np. 60%=0,6 ; 0,8%= 0,008
8. Objaśnienie sposobu zamiany procentów na ułamek zwykły.
Aby zamienić procenty na ułamek zwykły dzielimy procent przez 100, usuwamy znak % i skracamy ułamek.
np. 80%=0,8 ; 52,5%= 0,525
ogólnie: zamiana procentu na liczbę

9. Objaśnienie sposobu zamiany ułamka dziesiętnego na procenty.
Aby zamienić ułamek dziesiętny na procent mnożymy ułamek przez 100 ( przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo) i dopisujemy znak %.
np.

10. Objaśnienie sposobu zamiany ułamka zwykłego na procenty.
Aby zamienić ułamek zwykły na procent mnożymy ułamek przez 100, dopisujemy znak % i wyciągamy całości.

ogólnie: zamiana liczby na procent

10. Objaśnienie pojęcia promila.
‰ – symbol ten oznacza promil.
Jeden promil danej wielkości oznacza jej tysięczną część.

1 ‰ = 1/1000 np. 5 ‰ =5/1000 ogólnie: p ‰= p/1000

11. Wyjaśnienie zależności między procentami a promilami.
1‰= 0,1% 10‰=1%
12. Rozwiązanie zadania nr 1 ze str. 57.
13. Rozwiązanie zadania nr 3 ze str. 57.
14. Rozwiązanie zadania nr 5 ze str. 57.
15. Rozwiązanie zadania nr 15 ze str. 60.
16. Zadanie pracy domowej:
Zadanie 2 str. 57.
Zadanie 8 str. 58.
Zadanie 9 str. 59.
17. Podsumowanie lekcji poprzez pytania o procentach.
18. Pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.