X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15172
Dział: Gimnazjum

Udział w projekcie unijnym Socrates-Comenius

Projekt unijny pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius „Szkolne życie młodego Europejczyka” realizowany był w latach 2008-2010. Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy europejskiej młodzieży szkolnej, poszerzenie horyzontów i wzajemnego zrozumienia, podjęcie walki z nietolerancją, rasizmem i wszelkimi uprzedzeniami. Nasze Gimnazjum nawiązało współpracę ze szkołami w Niemczech, Grecji Włoszech oraz szkołą litewską.
W projekcie brała udział grupa uczniów klas I-III z Gimnazjum w Kietrzu. Zadaniem uczniów było opracowanie albumu zainteresowań, prezentacji multimedialnej, przygotowanie prac plastycznych, przygotowanie Tablicy Comeniusa, prowadzenie korespondencji ze swoimi rówieśnikami z innych szkół europejskich. Nagrodą za włożoną pracę był udział w wyjazdach zagranicznych do krajów szkół partnerskich.
W kwietniu 2009 r. brałam udział w organizacji Tygodnia Comeniusa, który stał się szansą na promocję podejmowanych działań zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym. Wspólnie z uczniami i nauczycielami biorącymi udział w projekcie przygotowałam wystawę oraz prezentacje szkół partnerskich biorących udział w projekcie. Podczas prezentacji każdy zainteresowany miał szansę zapoznać się z celami projektu oraz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o krajach partnerskich: Litwie, Grecji, Włoszech i Niemiec. Uczniowie przebrani za Greków i Rzymian przybliżali tradycje, obyczaje oraz walory turystyczne danego kraju. Istotnym uzupełnieniem zajęć tego dnia było wyświetlenie prezentacji multimedialnych dotyczących poszczególnych krajów.
W lutym 2010 r. wspólnie z kolegami z pracy (p. Agatą Mormul oraz p. Mirosławem Nowakiem) oraz grupą uczniów gościłam we Włoszech, w malowniczej miejscowości Passo Corese niedaleko Rzymu. Nasi uczniowie przebywali u rodzin włoskich, dzięki czemu mogli zapoznać się z tradycją oraz kuchnią włoską. Podczas pobytu we Włoszech nadzorowałam pracę naszych uczniów nad przygotowaniem filmu, w którym zostały ujęte podstawowe zwroty we wszystkich językach uczestników projektu, pełniłam funkcję tłumacza, uczestniczyłam w otwartych zajęciach prowadzonych przez włoskich nauczycieli, a także w zorganizowanych wycieczkach: do Rzymu, Trivoli oraz pobliskich miejscowości.
Realizacja projektu przyniosła duże korzyści naszemu gimnazjum, uczniom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej. Uczniowie mieli możliwość międzynarodowej komunikacji i integracji. Udział w projekcie zmotywował ich do nauki języka angielskiego, a dzięki prowadzeniu rozmów oraz korespondencji mieli szansę pogłębienia znajomość języka obcego. Bezpośredni kontakt z rówieśnikami w trakcie spotkań pomógł uczniom we wzajemnej akceptacji, a dzięki pracy międzykulturowej rozwinęli szacunek i tolerancję wobec innych wyznań, ras, cudzoziemców. Uczniowie poznali różne sposoby zdobywania informacji (wysyłanie maili, używanie internetowych platform komunikacyjnych) oraz techniki (Power point, Excel, Word, tworzenie stron internetowych, gazet, przygotowywanie prezentacji, używanie Internetu). Zarówno Uczniowie jaki i nauczyciele naszego Gimnazjum mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy na temat innych krajów podczas zajęć lekcyjnych (geografii, historii, języków obcych, religii), a podczas wyjazdów zagranicznych mogli poznać prawdziwe warunki i sposób życia innych ludzi. Zwiększyli także swoją świadomość kulturową wynikającą z poczucia przynależności do regionu, narodu oraz Europy.
Udział w projekcie wpłynął pozytywnie na wizerunek naszej szkoły. Uzyskane dotacje pozwoliły na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych, realizację zadań oraz zakup pomocy w postaci: laptopa, oprogramowania Corel oraz Photoshop, które do dziś ułatwiają pracę naszym uczniom i nauczycielom.
Społeczność lokalna również odniosła korzyści z realizowanego przez nasze Gimnazjum projektu. Przede wszystkim nastąpiło zwiększenie wymiaru Europejskiego w środowisku lokalnym, mieszkańcy mieli szansę poszerzenia wiedzy na temat krajów szkół partnerskich, rodzice poszerzyli horyzonty, wyzbyli się uprzedzeń, nietolerancji oraz ksenofobii w trakcie goszczenia uczniów z innych krajów, zaś młodzi ludzie stali się otwartymi, rozsądnymi mieszkańcami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.