X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15149
Dział: Gimnazjum

Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie "Latarnika" Henryka Sienkiewicza

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASIE II ( 2 godziny lekcyjne )

TEMAT LEKCJI: Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie „Latarnika” Henryka Sienkiewicza.

CELE LEKCJI:
- poznawczy - uczeń zna treść noweli pt. „Latarnik”, posługuje się zdobytymi informacjami, poszerza zasób słownictwa o terminy: metoda retrospekcji, nostalgia, mistyk;
- kształcący - uczeń potrafi dokonać charakterystyki tytułowego bohatera
z wyeksponowaniem kluczowych zdarzeń w losach postaci, systematyzować i utrwalać wiadomości w formie dramy, planować, organizować i oceniać pracę własną i kolegów, efektywnie współdziałać w zespole;
- wychowawczy - uczeń twórczo angażuje się w przebieg zajęć, rozwija swoją inicjatywę
i samodzielność, poznaje prawa rządzące zachowaniem grupy, uczy się respektowania innych ludzi.
METODY PRACY: drama.

FORMY PRACY: grupowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plakaty przygotowane przez poszczególne grupy, mapa fizyczna świata, model latarni, rekwizyty do inscenizacji, kartki z poleceniami dla każdej z grup, karty pracy, karty ewaluacji.

TOK LEKCJI

I Część wstępna
1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Podanie tematu i celów lekcji.
3. Przypomnienie zagadnień opracowanych przez poszczególne grupy na poprzednich zajęciach:

GRUPA I
Opis wyglądu i cechy charakteru bohatera
GRUPA II
Dzieje bohatera do momentu otrzymania pracy latarnika
GRUPA III
Życie bohatera na latarni
GRUPA IV
Opis przeżycia wewnętrznego podczas czytania „Pana Tadeusza” Henryka Sienkiewicza

4. Zapoznanie uczniów z kartą pracy nr 1 i nr 2, zapowiedź konieczności wypełnienia karty ewaluacji pod koniec zajęć.

II Część właściwa
1. Prezentacja wyników prac poszczególnych grup.
2. Ocena przygotowania zagadnień i sposobu ich przedstawienia.
3. Wypełnienie kart pracy.

III Część końcowa
1. Ocena zajęć na karcie ewaluacji.
2. Zadanie domowe: Przygotować się do dyskusji na temat: Jak mogły się potoczyć dalsze losy Józefa Skawińskiego? przy zastosowaniu metody kapeluszy Edwarda de Bono.


KARTA PRACY

TEMAT LEKCJI: Tułaczy los polskiego emigranta na przykładzie
„Latarnika” Henryka Sienkiewicza.

1. Przedstawienie postaci.
........................ ........................................, z pochodzenia ....................... to główny bohater noweli ................................. ........................................ . Poznajemy go
w momencie, gdy otrzymuje pracę ...................................., ale dzięki zastosowaniu przez
pisarza metody retrospekcji znamy też wcześniejsze losy emigranta.

2. Opis wyglądu zewnętrznego.
„Był to człowiek już stary, lat ........................................ albo i więcej, ale czerstwy i wyprostowany, mający ruchy i postawę ........................................ . Włosy miał zupełnie
...................... (...), sądząc z ........................................oczu, nie należał do ludzi Południa.
Twarz jego była .............................. i ....................................., ale uczciwa”.

3. Cechy charakteru bohatera.
.................................... to wielki patriota, ....................................... żołnierz, o czym świadczą zdobyte przez niego .......................................; ........................, o ................................
sercu, ................................... wobec innych. Czuje się ogromnie ...................................... po burzliwym życiu, marzy o ............................. i ................................... („opanowała go tylko jedna myśl: myśl spoczynku”), dlatego tak mu zależy na pracy .................................... .

4. Życie bohatera na latarni.
Posada .......................... w .................................. daje mu poczucie ......................................, ........................................, ......................................., czuje się oderwany od dawnej ........................ i niepowodzeń. ............................ pełni swoje obowiązki, wpatruje się w ......................... i rozmyśla. W niedzielę wyrusza do miasteczka na ................................ i po ..........................., w których szuka wiadomości o ............................ . Ma nadzieję, że Polacy odzyskają ........................................ i będzie mógł wrócić do ........................ .
Po pewnym czasie następuje u niego zobojętnienie dla świata. Samotne życie na wysepce wpływa na jego usposobienie i osobowość. Rezygnuje ze wspomnień i marzeń, przestaje tęsknić za ................... i jego nostalgia przechodzi w rezygnację. Staje się niemal mistykiem.

5. Opis przeżycia wewnętrznego podczas czytania „........... ..............................”
............................ ........................................ .
Wkrótce nadchodzi wydarzenie, które burzy jego spokój, otrzymuje bowiem ........................ z ................................ książkami; wśród nich „............... ................................” . Czyta tę książkę z ogromnym........................................, ogarnia go wielka tęsknota za .................................., płacze i przeprasza ......................... „za to, że się już tak zestarzał, tak zżył z samotną skałą i tak zapamiętał, iż się w nim i tęsknota poczynała zacierać”. Wraca teraz „cudem ........ ..................... .......................”.Zapomina o całym świecie i obowiązku ......................... ........................., co powoduje rozbicie ........................... na mieliźnie. Bohater traci ......................... i ponownie musi rozpocząć ............................ .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.