X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15128
Dział: Gimnazjum

Oznakowanie substancji toksycznych - kospekt lekcji edukacji dla bezpieczeństwa

KONSPEKT LEKCJI „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”

PROWADZĄCY: mgr inż. Alicja Jaśkowiak
TEMAT: OZNAKOWANIE SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH
CELE DYDAKTYCZNE - UCZEŃ:
- wyjaśnia znaczenie terminu piktogram;
- wymienia rodzaje oznakowań substancji toksycznych i wskazuje miejsc ich eksponowania;
- rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach;
- proponuje działania chroniące ludzi przed działaniem substancji szkodliwych;
- przedstawia zasady postępowania w okolicznościach nakazujących opuszczenie zagrożonego miejsca.

CELE WYCHOWAWCZE:
- zaznajomienie uczniów ze sposobami graficznego oznaczania substancji szkodliwych i miejsc niebezpiecznych.

METODY KSZTAŁCENIA:
- METODY PODAJĄCE: wykład ilustrowany (uczestniczący);
- METODY EKSPONUJĄCE: film.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- rzutnik multimedialny;
- ekran;

FORMY PRACY UCZNIA:
- indywidualna;
- zespołowa.
LITERATURA:
internet
Edukacja dla bezpieczeństwa - podrącznik, NOWA ERA

PRZEBIEG LEKCJI:

OGNIWA LEKCJI
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
UWAGI

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Sprawy porządkowe
- powitanie
- sprawdzenie obecności;
2. Powtórzenie z ostatniej lekcji
- wybranie do odpowiedzi;
- pytania:
1) opisz jak postąpisz z wodą niewiadomego pochodzenia w sytuacji kryzysowej;
2) czym różnią się pojęcia dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja;

CZĘŚĆ ZASADNICZA
1. Uświadomienie celu lekcji
Wiemy jak postępować ze skażoną żywnością i wodą, wiemy również jak uzdatnić ją; dziś dowiemy się jak oznaczane są substancje toksyczne
2. Podanie tematu lekcji
OZNAKOWANIE SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH
3. Opracowanie zadań lekcji
PIKTOGRAM – wytłumaczenie znaczenia informacji graficznych;
Przykłady znaków ostrzegawczych – praca z podręcznikiem;
Wyjaśnienie oznakowania tablic na pojazdach, wagonach kolejowych, budynkach;
Postępowanie w przypadku uwolnienia substancji chemicznej;
4. Zastosowanie podanych wiadomości w praktyce
Wskazanie sposobów postępowania w przypadku uwolnienia substancji chemicznej: 1) pomoc poszkodowanym, 2)oddalić się z miejsca zagrożenia, 3) wezwać fachową pomoc;
5. Usystematyzowanie nowego materiału:
- znaczenie przekazu graficznego,
- oznaczenia najczęściej spotykane,
- znaczenie oznaczeń substancji toksycznych,
- sposoby postępowania w sytuacji uwolnienia się substancji chemicznej.
Treść właściwa materiału nauczania zawarta jest w prezentacji multimedialnej stanowiącej załącznik do konspektu

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Podsumowanie lekcji
Wykonanie ćwiczeń z podręcznika ćw. 1, s.136.
Sprawdź czy potrafisz s. 137.
2. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.