X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15144

Pomagam ptakom. Scenariusz zajęć proekologicznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
PRZEPROWADZONYCH W KL. I .

Prowadząca: Sławomira Wrzesińska

Krąg tematyczny: ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

Temat dnia: Pomagam ptakom.

Cele ogólne:
-kształtowanie postaw proekologicznych;
-rozwijanie predyspozycji języka mówionego i pisanego ;
-wdrażanie do operowania liczbami;
-dbałość o rozwój fizyczny ucznia.

Cele szczegółowe:
- rzuca piłką do celu nieruchomego;
-zna nazwy i kolejność dni tygodnia;
- zna i posługuje się liczbą 7;
-przelicza przedmioty w zakresie 7;
-rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą;
-wie w jaki sposób opiekować się ptakami;
-zna nazwy ptaków zimujących w Polsce;
-zna , czyta i pisze literę g, G, pisze wyrazy i zdania z poznaną literą;
-uczestniczy w ćwiczeniach dramowych - potrafi zmieniać nastrój;
-zgodnie współpracuje w zespole;
- interesuje się światem zwierząt;
-potrafi opiekować się ptakami.

METODY:
-rozmowa kierowana , pokaz, działanie praktyczne, aktywizująca- scenki dramowe, ćwiczenia;
FORMY: zbiorowa, zespołowa, indywidualna;
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik z ćwiczeniami, plansze demonstracyjne ptaków, karty pracy zestaw wyrazów z nazwami dni tygodnia , korale matematyczne , klocki liczby w kolorach, mandala liczby 7, piłki koszykowe.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zajęcia ruchowe: rzuty piłką do celu nieruchomego,
-czynności porządkowe-zbiórka
-rozgrzewka-bieg, chód ze zmianą tempa, ćwiczenia zadaniowe-rozgrzewanie partii ciała,
zabawa ruchowa „Rzeźby”,
-realizacja tematu:
-rzuty i chwyty piłki koszykowej ze współćwiczącym w pozycji stojącej, siedzącej, stojąco-
siedzącej,
-rzuty piłką do obręczy-ćwiczenie w parach,
-rzuty piłką do kosza z miejsca i z rozbiegu,
-dowolne zabawy z piłką,
-ćwiczenia uspokajające- marsz z pogłębionym oddechem, wolny chód
-podsumowanie i zakończenie zajęć

2. Wprowadzenie do tematu zajęć :
-rozmowa na temat ptaków zimujących w Polsce( w oparciu o plansze demonstracyjną),
-ustalenie tematu zajęć,
-ustalenie sposobów dokarmiania ptaków,
3. Wprowadzenie liter „ g, G” na podstawie wyrazów-gawron, Gaweł:
-wskazywanie ,nazywanie, czytanie nowej litery,
-czytanie tekstu „Pomogą im”,
-układanie pytań i odpowiedzi do tekstu ,
-ćwiczenia w pisaniu wyrazów i zdań z nowa literą,
4. Drama –„Pomagam ptakom”;
-odgrywanie scenek ukazujących potrzebę pomagania ptakom zimą,
-wyjaśnienie-Co to znaczy być dobrym dla zwierząt?
5. Wprowadzenie liczby 7:
-sprawdzenie pracy domowej,
- rachunek pamięciowy w zakresie 6,
-liczebnik główny 7 na podstawie wiersza J.Brzechwy „Tydzień”,
-przeliczanie przedmiotów w zakresie 7,
-ustalenie nazw i kolejności dni tygodnia( w zabawie dramowej) i ćwiczeniach na karcie pracy,
- ćwiczenia w pisaniu cyfry 7,
-rozwiązywanie zadań tekstowych z obliczeniami w zakresie 7,
6. Utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach:
-zabawa ruchowa- „Moje miejsce”,
- indywidualna recytacja dni tygodnia,
-przekazanie pracy domowej(mandala z liczbą 7).
7. Samoocena i ocena pracy uczniów:
-ozdabianie konturu siódemki i przyznawanie naklejek,
PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE REALIZOWNE WEDŁUG POTRZEB UCZNIÓW

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.