X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15143

Regulamin konkursu plastycznego "Uśmiechnij się do chorych dzieci"

Szkoła Podstawowa Bychawa, 03.01.2012
w Bychawie
ul. Szkolna 8
23-100 Bychawa

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Uśmiechnij się do chorych dzieci.”

§ 1. Organizator.

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Uśmiechnij się do chorych dzieci.” jest KOŁO PLASTYCZNE przy Szkole Podstawowej w Bychawie, ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa.

§ 2. Cel Konkursu.

Cel Konkursu bezpośrednio łączy się z obchodzonym na początku lutego Światowym Dniem Chorego, który jest okazją do zwrócenia uwagi na problem tych dzieci, które na skutek choroby nie mogą chodzić do szkoły, nie mogą często nawet zostać w domu, bo muszą być leczone w szpitalach. By chore dzieci nie czuły samotności, ich rówieśnicy mogą napisać do nich rysunkowe listy. W ten sposób chcemy uśmiechnąć się do chorych dzieci i chcemy, by one też się uśmiechały.

§ 3. Temat Konkursu:

Tematyka prac musi nawiązywać do życzliwości, radości, poczucia humoru tak, by wzbudzić uśmiech w odbiorcy( w tym wypadku w chorym dziecku).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Szkół Podstawowych Gminy Bychawa.
2. Organizator wyznacza dwie kategorie uczestników Konkursu:
• kategoria obejmująca uczniów klas I-III.
• kategoria obejmująca uczniów klas IV-VI.
3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
• wykonane dowolną techniką plastyczną ( nie przewiduje się form przestrzennych),
• sporządzone w formacie A4.
4. Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z podaniem nazwy szkoły, numerem klasy i kontaktowym numerem telefonu nazwiskiem i imieniem opiekuna lub nauczyciela.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejęciem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
Przystąpienie do Konkursu poprzez przekazanie organizatorowi podpisanej pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły przystępującej do Konkursu.
8. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres:
Szkoła Podstawowa w Bychawie, ul Szkolna 8, 23-100 Bychawa, z dopiskiem Konkurs plastyczny- „Uśmiechnij się do chorych dzieci.”. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres .
9. Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 20 stycznia 2012 roku.

§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu.

1. Szkoła przystępująca do Konkursu wybiera najlepiej ocenione prace i rekomenduje je Organizatorowi. Szkoła rekomenduje maksymalnie po pięć prac w danej kategorii wiekowej – razem maksymalnie dziesięć prac.

2. Organizator wyłania laureatów Konkursu I etapu spośród obydwu kategorii uczestników
nie później niż 25 stycznia 2012 roku. Organizator postanawia wyłonić najciekawsze prace
w każdej kategorii i w każdej z przystępujących do Konkursu Szkół, co oznacza, iż każda
szkoła będzie miała co najmniej 2 laureatów w I etapie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bychawie oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy, a także przekazanie zwycięskich prac w formie albumów chorym dzieciom, będącym na oddziale dziecięcym miejscowego szpitala.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

5. Oceny prac plastycznych dokona Komisja Konkursowa oraz wybierze prace plastyczne, którym zostaną przyznane nagrody.
6. Decyzje Komisji Konkursowej co do wyboru nagrodzonych prac plastycznych są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez jej wszystkich członków.

§ 6. Nagrody.

1. Organizator zapewnia nagrody:
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bychawie oraz w prasie lokalnej.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie w Szkole Podstawowej w Bychawie w drugiej połowie lutego 2012. O terminie szkoły zostaną poinformowane telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Opiekun Koła Plastycznego: Sławomira Wrzesińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.