X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15080

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów klasy II. Skala ocen

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia klasy II

Edukacja polonistyczna:
-wypowiedzi ustne
-opowiadanie
-czytanie
-recytacja
-aktywność na zajęciach
-prace pisemne
-opis
-opowiadanie
-list
-pisanie życzeń
-pisanie z pamięci
sprawdziany
testy
kartkówki
karty pracy
karty do samokontroli

Skala ocen

A+ Wybitnie
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na wykonanie ćwiczeń,prac i zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności

A Znakomicie
Uczeń samodzielnie i w dobrym tempie wykonuje zadania. Nie ma trudności w opanowaniu materiału przewidzianego w programie nauczania. . Wykazuje się własną inicjatywą i dużą aktywnością.

B Dobrze
Uczeń rzadko wymaga pomocy ze strony nauczyciela w czasie wykonywania zadań. Ma niewielkie trudności w opanowaniu materiału przewidzianego w programie nauczania. jest aktywny, pracuje w dobrym tempie.

C Będzie lepiej
Uczeń często wymaga pomocy ze strony nauczyciela w czasie wykonywania zadań określonych programem nauczania. Ma trudności w opanowaniu treści programowych. Jest mało aktywny.

D Popracuj
Uczeń nie spełnia powyższych wymagań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.