X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15079

Ocena opisowa ucznia klasy pierwszej za I semestr nauki

Zajęcia edukacyjne
Uczeń posiada bogaty zasób słów i bardzo ładnie wypowiada się na określony temat. Czyta w bardzo dobrym tempie, płynnie, wyraziście, uwzględniając znaki interpunkcyjne. Rozumie czytany tekst. Litery i cyfry pisze poprawnie i kształtnie. Prawidłowo łączy litery w wyrazach. Samodzielnie pisze i układa zdania z rozsypanek wyrazowych. Nie popełnia błędów pisząc z pamięci. Bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. Zeszyty prowadzi starannie i estetycznie. Bardzo szybko uczy się wierszy i ładnie je deklamuje. Biegle dokonuje obliczeń w zakresie 10. Samodzielnie rozwiązuje zadania z treścią. Potrafi ułożyć treść zadania do podanego działania. Rozróżnia poznane figury geometryczne. Interesuje się światem roślin i zwierząt, szanuje przyrodę, zna zjawiska w niej zachodzące. Chętnie wykonuje doświadczenia przyrodnicze. Zna zasady poruszania się po drogach i przestrzega je. Doskonale opanował nazwy miesięcy i pór roku. Aktywnie uczestniczy w zajęciach plastyczno-technicznych. Prace wykonuje samodzielnie i z dużym zaangażowaniem. Są one bogate w szczegóły. Chętnie śpiewa poznane piosenki i szybko się ich uczy. Ma bardzo dobre poczucie rytmu. Na zajęciach wychowania fizycznego poprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia gimnastyczne. Jest bardzo zwinny i szybki. Doskonale radzi sobie w grach zespołowych.

Zachowanie
Uczeń jest miły i bardzo koleżeński. Zawsze jest wzorowo przygotowany do zajęć. Pamięta o swoich obowiązkach. Z dużym zapałem podejmuje zadania szkolne. Na tle klasy wyróżnia się aktywnością w czasie zajęć. Pracuje samodzielnie, w bardzo dobrym tempie. Umie współdziałać w grupie. Zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabaw z kolegami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.