X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15063
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału przedszkolnego

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w …………………… za I półrocze - rok szkolny 2011/2012


Oddział przedszkolny „0” w roku szkolnym 2011/2012 liczy 18 dzieci:8 dziewczynek i 10 chłopców. W tym 13 - sześciolatków, 5 - pięciolatków. Dwoje dzieci leworęczne. Ośmioro dzieci objętych jest opieką logopedyczną prowadzoną przez panią .......................................
Pracę swoją opieram na Programie wychowania przedszkolnego „ Razem w przedszkolu” autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej, wydany przez WSiP oraz programie autorskim” Jestem przyjacielem przyrody”. Koncepcja programów dostosowana jest do założeń nowej podstawy programowej, zawiera cele kształcenia i wychowania oraz sposoby ich osiągania.

Na początku roku szkolnego dużo czasu poświęciłam na zapoznanie dzieci z normami i zasadami prawidłowego postępowania i współżycia w grupie. Duży nacisk położyłam na bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie dzieci. Wspólnie ułożyliśmy kodeks dobrego przedszkolaka, który dzisiaj dzieci znają już na pamięć. Zapoznałam je także z podstawowymi prawami i obowiązkami dziecka.

Do tej pory zostały zrealizowane następujące tematy: Mam 6 lat, poznaję kolegów i swoje najbliższe otoczenie, Wakacje już za nami, Moja rodzina jest radosna, Jesień daje nam owoce i warzywa, Poznaję z tatą zasady ruchu drogowego, Dbamy o nasze kąciki zabaw, Co nam niesie Pani Jesień, Domy mają ludzie i zwierzęta, Jest coraz chłodniej, wszyscy przygotowujemy się do zimy, Kto nam szyje ubrania?, Koty domowe i dzikie, Pomóżmy głodnym zwierzętom, Niedługo Boże Narodzenie, Mikołaju czekamy!, Mamy zimę. Wiwat Nowy Rok!, Urządzenia techniczne ułatwiają nasze życie ,Bawimy się na balu, Zimowe zabawy i sporty, Pojazdy lądowe, wodne, powietrzne.

Podczas realizacji wyżej wymienionych tematów dzieci poznawały wiersze, piosenki, ciekawe opowiadania, pląsy, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Prawie każde zajęcie urozmaicone było ciekawą pogadanką. Swoje odczucia i doświadczenia dzieci odzwierciedlały w bogatych pracach plastycznych i technicznych, które zgromadzone są w teczkach indywidualnych i kąciku przyrodniczym. Najciekawsze prace wyeksponowane są na tablicy z pracami dziecięcymi na korytarzu, w szatni i w sali. Podczas zajęć dzieci poznawały różnorodne techniki plastyczne. Codziennie staram się przeprowadzać ćwiczenia poranne oraz wiele zabaw ruchowych, a dwa razy w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne. W miarę możliwości dzieci korzystają ze świeżego powietrza na placu zabaw.
Potrafią nazwać i wymienić pory roku i podać w paru zdaniach najważniejsze cechy charakterystyczne. Dużo wiedzą o otaczającym nas świecie: znają zwierzęta domowe i egzotyczne, rośliny polne, ogrodowe i leśne, znają podstawowe zasady ruchu drogowego potrafią wykonywać wszystkie czynności związane z samoobsługą.

Od września dzieci brały udział w różnych imprezach, akademiach ,wycieczkach i ciekawych spotkaniach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Były to m.in. spotkanie z panem leśniczym, spotkanie z panią dietetyk, spotkanie z panią policjantką, wycieczka do pobliskiego lasu, przedstawienie Cudowna lampa Alladyna zaprezentowane przez aktorów teatru w Krakowie, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, apel z okazji odzyskania niepodległości, zabawa andrzejkowa, spotkanie ze świętym Mikołajem, przedstawienie w bibliotece Bajkowe święta skrzata, wycieczka do Rawicza na spektakl Marzenia do spełnienia, spotkanie z Kubusiem Puchatkiem, jasełka, wigilia z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy. Dzieci brały także udział w przeglądach: Radosław N reprezentował naszą szkołę w przeglądzie kolęd i pastorałek. Dzieci brały też udział w konkursie plastycznym Kubuś Puchatek i jego przyjaciele dbają o stumilowy las.

Grupa dzieci sześcioletnich liczy 13 dzieci. Praca z dziećmi sześcioletnimi wygląda trochę inaczej niż w latach ubiegłych, niemniej nastawiona jest na prawidłowe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Duży nacisk kładę w pracy z dzieckiem na ćwiczenie słuchu fonematycznego: czytamy globalnie wyrazy, dzielimy je na sylaby, głoski. Dzieci potrafią wyszukiwać wyrazy na podaną głoskę, określają głoski w nagłosie, wygłosie wyrazów, a zdolniejsze potrafią głoskować dobrze nawet długie wyrazy i określać głoski w śródgłosie wyrazów. Znają pojęcie zdania, z czego się składa, czym się zaczyna i kończy. Potrafią przeliczać wyrazy w zdaniach, interesują się czytaniem i pisaniem. Prace urozmaicają nam karty pracy, wyprawki oraz dodatkowe prace plastyczne i techniczne.
Potrafią rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. Z wielkim zainteresowaniem słuchają opowiadań i baśni a potem rozmawiają o nich.
Uczą się liczyć. Dodają i odejmują na palcach lub innych zbiorach zastępczych. Dosyć sprawnie posługują się liczebnikami porządkowymi. Potrafią określić kierunki. Większość dzieci potrafi odróżnić lewą stronę od prawej. Wiedzą na czym polega pomiar długości – odmierzają odległość krokami lub stopa za stopą.
Zapoznają się z wyglądem i cechami charakterystycznymi figur geometrycznych, znają pojęcie zbioru i elementów zbioru.

Współpraca z PPP w ..................... przebiega prawidłowo. Na początku roku szkolnego pani pedagog ...................... przeprowadziła ( po wcześniejszej zgodzie rodziców) badania dzieci 6-letnich w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wyniki badań w formie opinii otrzymali z poradni rodzice i za ich zgodą nauczyciel oddziału przedszkolnego. W oparciu o wyniki badań oraz analizę dostępnej dokumentacji, poradnia wnioskuje o objęcie dziecka z deficytami rozwojowymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W kąciku dla rodziców podany jest telefon do poradni, strona internetowa oraz dyżury poszczególnych psychologów oraz pedagogów.
Dwoje dzieci korzysta także z zajęć rozwijających, które prowadzi pani pedagog ........................

Oddział przedszkolny w ..................współpracuje również z biblioteką, policją, strażą pożarną, nadleśnictwem ................... oraz służbą zdrowia.

W swojej pracy stosuję różnorodne metody pracy dydaktycznej, są one dostosowane do możliwości dzieci. Stosuję trzy grupy metod: oglądowe, słowne i praktyczne. Metoda oglądowa oparta na obserwacji i pokazie, pojawia się podczas wycieczek i oglądania ilustracji. Natomiast metoda słowna jest wykorzystywana w czasie słuchania opowiadania lub wiersza. Metody odnoszące się do działań dziecka, a związane z procesem uczenia się to: przyswajanie, odkrywanie, przeżywania oraz działanie. Przed dziećmi z mojej grupy stawiam takie zadania, które wyzwalają w nich konieczność poszukiwania rozwiązań, aktywizują myślenie, wyzwalają inwencję, ekspresję twórczą, mobilizują do zastanawiania się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi poprze rozwiązywanie problemów. Służą do tego następujące metody :
- burze mózgów – do tworzenie i definiowania pojęć, rozwiązywania problemów, jako rozgrzewka umysłowa przed ćwiczeniami,
- metody podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem,
- metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja,
- metody aktywizujące: drama, wystawa, pokaz,
- metody praktyczne: ćwiczenia,

Swój warsztat pracy wzbogacam o zakupione i wykonane samodzielnie pomoce dydaktyczne, gromadzę różnorodne materiały, które można wykorzystać podczas prac technicznych oraz plastycznych. Czytam fachową literaturę oraz śledzę nowinki internetowe i prasowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.