X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15031
Dział: Gimnazjum

Zajęcia artystyczne - test sprawdzający wiedzę

grupa A

1. Narysuj pejzaż urbanistyczny stosując kontur 1pkt:

2. Wyjaśnij na czym polega perspektywa powietrzna 2pkt:


3. Czy obraz malowany według wcześniej namalowanego pierwowzoru, to:
a) reprodukcja
b) oryginał
c) kopia
podkreśl właściwą odpowiedź 2 pkt

4. Podporządkuj podane hasła odpowiednim dziedzinom sztuki:
drzeworyt, katedra, posąg, fasada, nagrobek, fresk, linoryt, akwarela, relief, wieża, popiersie, monotypia, 8pkt

architektura:........................................rzeźba:....................................... malarstwo: ....................................
grafika: ..........................

5. Co zaliczamy do podstawowych dziedzin sztuk plastycznych?
a) literatura, muzyka, archeologia, teatr, taniec
b) malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, fotografia
c) choreografia, film, reklama, ceramika, wzornictwo przemysłowe
d) architektura, wzornictwo przemysłowe, film, fotografia (1pkt)

6. Jak można wydobyć wrażenie głębi na płaszczyźnie obrazu?
a ) wykorzystując zjawisko powidoku
b ) stosując technikę sfumato
c ) zestawiając zbliżone odcienie jednej lub kilku barw
d)wykorzystując perspektywę (1pkt)

7. Wymień funkcje rzeźby:
-
-
-
- 4pkt

8. Charakterystyczny sposób ukształtowania powierzchni rzeźby to:
a ) dziedzina
b ) technika
c ) faktura
d)linia 1pkt

9.Wyjaśnij pojęcia: 3pkt
•tematyka antropomorficzna w rzeźbie:
•Pieta:
•dłuto:

10. Użycie w obrazie tylko jednej barwy o różnych odcieniach nazywamy:
a ) monochromatyzmem
b ) polichromią
c)monoteizmem 1pkt


grupa B
1.Narysuj pejzaż urbanistyczny stosując perspektywę powietrzną 1pkt:

2.Wyjaśnij na czym polega perspektywa malarska 2 pkt :

3. Czy obraz namalowany przez artystę - pierwowzór, to inaczej :
a) reprodukcja
b) oryginał
c) kopia
podkreśl właściwą odpowiedź 2 pkt

4. Podporządkuj podane hasła odpowiednim dziedzinom sztuki:
drzeworyt, katedra, posąg, fasada, nagrobek, fresk, polichromia,linoryt, akwarela, relief, wieża, popiersie, monotypia, 8pkt
architektura:........................................rzeźba:....................................... malarstwo: ....................................
grafika: ..........................

5. Jak można wydobyć wrażenie głębi na płaszczyźnie obrazu?
a ) wykorzystując zjawisko powidoku
b ) stosując technikę sfumato
c ) zestawiając zbliżone odcienie jednej lub kilku barw
d ) wykorzystując perspektywę

6. Co zaliczamy do podstawowych dziedzin sztuk plastycznych?
a) literatura, muzyka, archeologia, teatr, taniec
b) malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, fotografia
c) choreografia, film, reklama, ceramika, wzornictwo przemysłowe
d) architektura, wzornictwo przemysłowe, film, fotografia 1pkt

1pkt

7. Wymień tematykę w rzeźbie:
-
-
-
- 4pkt

8. Charakterystyczny sposób ukształtowania powierzchni rzeźby to:
a ) dziedzina
b ) technika
c ) faktura
d)linia 1pkt

9. Wyjaśnij pojęcia: 3pkt

•tematyka floralia w rzeźbie:
•Pieta:
•monotypia:

10. Wielobarwne malowidło to:
a ) monochromatyzmem
b ) polichromią
c)monoteizmem 1pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.