X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14910
Dział: Gimnazjum

Scenariusz godziny wychowawczej: O uczuciach i sposobach ich okazywania

Scenariusz godziny wychowawczej przeprowadzonej w klasie pierwszej gimnazjum

TEMAT: O UCZUCIACH I SPOSOBACH ICH OKAZYWANIA


Cele:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien:
- Umieć wskazać cechy, które odróżniają człowieka od zwierząt
- Umieć określać różne rodzaje uczuć
- Dzielić uczucia na pozytywne i negatywne
- Nazwać uczucia i wymieniać, te które okazuje się najbliższym
- Dostrzegać wagę uczuć w życiu człowieka

Metody i formy pracy:
Gra wprowadzająca, burza mózgów, rozmowa nauczająca, praca w grupach, elementy dramy, niedokończone zdania.

Środki dydaktyczne:
Kolorowe kartki, arkusze szarego papieru, maskotki, markery, odbitki kserograficzne ( niedokończone zdania, „ bużki”, ankieta ewaluacyjna)

Czas zajęć: 45 minut

Przebieg lekcji:

1 Wprowadzenie
- nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy: przed lekcją uczniowie wchodząc do klasy losują małe kolorowe serca, przypinają je do koszulek, podchodzą do stolika, na którym leży kartka o takim samym kolorze.
- nauczyciel krótko wyjaśnia temat i zapisuje go na tablicy

2 Rozwinięcie
- lekcję rozpoczyna zabawa z maskotką- na każdym stole leży maskotka, uczniowie podają ją sobie z rąk do rąk, jako:
• Coś drogocennego
• Coś gorącego
• Coś mokrego
Uczniowie wykonują polecenie, nauczyciel pyta o odczucia, jakie im towarzyszyły w trakcie zabawy.

- N nauczyciel rozmawia z uczniami o różnych uczuciach i sposobach ich okazywania. Pomaga sobie następującymi pytaniami:
a) czym różni się człowiek od zwierząt?
b) jak możemy podzielić uczucia?
c)podajcie przykłady uczuć pozytywnych i negatywnych
d) komu okazujemy uczucia?
e) dlaczego ludzie różnie się zachowują i odmiennie okazują uczucia, od czego to zależy?

- Uczniowie pracują w grupach nad problemem:
Jakie uczucia odczuwamy i jak je okazujemy swoim bliskim?
Każda grupa otrzymuje duży arkusz szarego papieru z jednym ze słów:
a) RODZICE
b) RODZEŃSTWO
c) DZIADKOWIE
d) PRZYJACIELE

Czas na przygotowanie: 10 minut
Uczniowie prezentują swoje prace.
- Każda grupa wybiera jedno z wypisanych uczuć i przygotowuje scenkę, tak aby pozostałe grupy rozpoznały o jakie uczucie chodzi.

3 Zakończenie

- nauczyciel podsumowuje zajęcia, ocenia pracę poszczególnych zespołów,
- uczniowie otrzymują kartki z niedokończonymi zdaniami:
COKOLWIEK ZROBISZ LUB POWIESZ- NAJPIERW........................................
MYŚL................................, KOCHAJ SIEBIE I LUDZI........................................

- nauczyciel rozdaje uczniom kartę ewaluacyjną do wypełnienia .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.