X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14876
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Knspekt lekcji bibliotecznej o Marii Skłodowskiej-Curie

Konspekt lekcji bibliotecznej
prowadzonej w klasie V szkoły podstawowej.

Temat: Maria Skłodowska Curie – kobieta z pasją.

Cele lekcji:
1. operacyjne:
- uczeń wie, kim była i czego dokonała Maria Skłodowska – Curie,
- uczeń rozumie pojęcie „broszura informacyjna”,
- uczeń korzysta z różnych źródeł informacji,
- uczeń potrafi sporządzić krótką notatkę na dany temat.

2. nieoperacyjne:
- wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się,
- umożliwianie uczniom tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata,
- promocja zasobów biblioteki w środowisku szkolnym.

Metody dydaktyczne:
Metody nauczania praktycznego (wg T. Nowackiego)

Pomoce dydaktyczne:
Bobińska H., Maria Skłodowska Curie, Warszawa 1968.
Oxford. Encyklopedia szkolna, tom 4, Warszawa 1994.
Sławni Polacy. Naukowcy i badacze, Poznań 1999.
Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998.
WWW.nobliści.pl
WWW.biografie24.pl
WWW.muzeum-msc.pl

Plansza z okresowym układem pierwiastków, portret Marii Skłodowskiej – Curie, prezentacja multimedialna ze zdjęciami noblistki, zadania dla grup, karty pracy
(w załączeniu), kolorowanki tematyczne.


Opracowanie lekcji:

1. część organizacyjna – przydział do grup.

2. nawiązanie do tematu:
Nauczyciel prezentuje uczniom slajdy ze zdjęciami Marii Skłodowskiej – Curie i prosi ich, aby odgadli,
o kim będzie mowa podczas dzisiejszych zajęć. Pyta, czy uczniowie znają polską noblistkę i co o niej wiedzą.
Nauczyciel podaje uczniom temat i cele lekcji, mówi, czego się dziś nauczą oraz jaki będzie efekt ich pracy – powstanie publikacja o Marii Skłodowskiej – Curie. Tłumaczy pojęcie „broszura informacyjna”.

3. opracowanie tematu:

Uczniowie zostają podzieleni na siedem grup (cztery dwuosobowe i trzy czteroosobowe). Wszystkie grupy zostają zapoznane ze swoimi zadaniami do wykonania (załącznik 1).
Nauczyciel koordynuje pracę uczniów, pomaga w rozwiązywaniu problemów.
Gdyby któryś z uczniów skończył wcześniej – koloruje przygotowane rysunki.
Następnie poszczególne grupy prezentują efekty swojej pracy. Uczniowie z grupy nr 7 rozdają pozostałym kolegom wydrukowany krótki życiorys badaczki.

5. podsumowanie tematu:

Nauczyciel krótko podsumowuje, czego dzieci dowiedziały się na dzisiejszej lekcji. Informuje, że wypracowane materiały zostaną skopiowane i przekazane każdemu uczniowi w formie broszury informacyjnej. Jeden egzemplarz zasili zbiory biblioteki szkolnej.


Załącznik I – zadania dla grup

Grupa I
Wejdźcie na stronę WWW.nobliści.pl. Sprawdźcie, kim był Alfred Nobel, w jakich dziedzinach przyznawana jest nagroda jego imienia oraz którzy Polacy ją otrzymali. Sporządźcie trzyzdaniową notatkę z odpowiedziami na powyższe pytania.

Grupa II
Przeczytajcie tekst o Marii Skłodowskiej – Curie w książce „Sławni Polacy. Naukowcy i badacze”. Następnie ułóżcie na jego podstawie krzyżówkę, zapiszcie pytania do poszczególnych haseł. Hasło główne krzyżówki ma brzmieć RAD i POLON.

Grupa III
Wyszukajcie stronę internetową Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Zapoznajcie się
z ofertą placówki. Następnie sprawdźcie, gdzie dokładnie się ono mieści, jak tam dojechać, w jakich godzinach jest otwarte oraz ile kosztują bilety. Przygotujcie pisemną informację dla kolegów.

Grupa IV
Wyszukajcie hasła „rad” i „polon” w „Nowym leksykonie PWN”. Przygotujcie notatkę dla kolegów. Sprawdźcie, gdzie mieszczą się te pierwiastki w okresowym układzie pierwiastków (plansza) i przygotujcie się do pokazania ich klasie.

Grupa V
Przeczytajcie rozdział pt. „Rad” z książki Heleny Bobińskiej „Maria Skłodowska Curie”. Przygotujcie do tego tekstu zestaw 5 pytań zamkniętych (każde z trzema możliwymi odpowiedziami, w tym tylko jedną poprawną), które sprawdzą, czy wasi koledzy czytają ze zrozumieniem.

Grupa VI
Zapoznajcie się z hasłem „Promieniowanie” w tomie 4 „Encyklopedii Szkolnej Oxford”. Następnie uzupełnijcie tekst na karcie pracy, tworząc krótką i zrozumiałą notatkę dla kolegów.

Grupa VII
Wejdźcie na stronę WWW.biografia24.pl. Zapoznajcie się z krótkim życiorysem Marii Skłodowskiej – Curie. Następnie skopiujcie tekst do dokumentu Word, sprawdźcie, czy jest „przyjazny” dla czytelnika (rozmiar i rodzaj czcionki, układ tekstu, podział na akapity itp.) i wydrukujcie po jednej kopii dla każdego ucznia.
Załącznik II – karty pracy

Grupa I

1. Albert Einstein był ........................................
2. Nagroda jego imienia jest przyznawana w następujących dziedzinach: ........................................
3. Otrzymało ją sześcioro Polaków: ........................................
Grupa II

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
6. ........................................
7. ........................................
8. ........................................
9. ........................................


Grupa III
Zespół Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
http://muzeum-msc.pl/

Gdzie jesteśmy?
........................................
Jak dojechać?
........................................
Godziny otwarcia
........................................
Ceny biletów
........................................
Grupa IV

RAD
........................................
POLON
........................................
Grupa V
1. ........................................
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
2. ........................................
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
3. ........................................
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
4. ........................................
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
5. ........................................
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................

Grupa VI

Promieniowanie ciał to 1. ........................................
Do pomiaru promieniowania używa się 2. ........................................
O radioaktywności i niewidzialnym promieniowaniu elektromagnetycznym wiadomo dopiero od
3. ........................ lat. Heinrich 4. ....................................... odkrył fale radiowe
w 5. ..................... roku a w 1895 roku Wilhelm Roentgen odkrył 6. ......................................., zwane od jego nazwiska 7. ........................................
W 8. ..................... roku Henri Becquerel stwierdził, że uran wydziela promieniowanie, które nazwał
9. ........................................ Poszukując innych materiałów radioaktywnych, Maria Skłodowska – Curie odkryła 10. ............ i 11. .........................
Promieniowanie jądrowe ma wiele zastosowań . W medycynie służy doniszczenia komórek
12. ........................................ oraz pozwala lekarzom ocenić stan
13. .............................. i innych 14. ........................................
Sondy kosmiczne czerpią z materiałów radioaktywnych
15. ........................................
Promienie gamma pozwalają wskazać pęknięcia w różnych 16. ..............................
i 17. ......................................
Awaria w elektrowni jądrowej grozi śmiercią lub 18. ........................................ wielu ludzi. Dlatego elektrownie są otoczone grubymi 19. ....................................... a ich pracownicy noszą 20. ........................................

Odpowiedzi:

1.emitowanie energii, 2. licznika Geigera, 3. stu, 4. Hertz, 5. 1887, 6. promienie X, 7. rentgenowskimi,
8. 1896, 9. radioaktywnym,10. rad, 11. polon, 12. rakowych, 13. nerek, 14. organów, 15. energię elektryczną, 16. budowlach, 17. mostach, 18. napromieniowaniem, 19. (betonowymi) ścianami, 20. odzież ochronną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.